אחריות נושא משרה – האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד ראש הממשלה?

תביעה ייצוגית מוגשת בדרך כלל נגד תאגיד או רשות, אך לא נגד אדם. לאחרונה ניתן לזהות מגמה חדשה בפסיקות בתי המשפט המאשרות יותר ויותר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות אשר מתייחסות לסוגיית אחריות נושא משרה.

מהי אחריות נושא משרה?

לכל תאגיד ישנם מנהלים האחראים לפעילותו של התאגיד. אחריות נושא משרה משמעותה לדאוג לפעילותו החוקית של התאגיד. במקרים בהם התאגיד פועל בניגוד לדין, הדבר חושף גם נושאי המשרה להליכים משפטיים.

קיימים חוקים המתייחסים באופן ישיר לסוגיית אחריות נושא משרה, וקובעים את הסנקציות נגד אותם נושאי משרה אשר לא פעלו כדין. לדוגמה; סעיף 30א(ח) לחוק התקשורת (הידוע גם בתור חוק הספאם):

(ח) מנהל של תאגיד וכן מי שאחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד (בסעיף זה – נושא משרה בתאגיד) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (ו) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; נעברה עבירה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן זה, אלא אם כן עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

אחריות נושא משרה מוסדרת גם בסעיף 5 לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון:

(א) נושא משרה בתאגיד שהוא המחזיק של מקום ציבורי (בסעיף זה – תאגיד), חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיפים 2, 2א ו-2ב בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; בסעיף זה, “נושא משרה” – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 2, 2א או 2ב, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

כלומר, אדם השוקל הגשת תביעה ייצוגית יכול להגיש תביעה ייצוגית לא רק נגד התאגיד עצמו אלא גם נגד נושאי המשרה אשר התרשלו ולא פיקחו על פעילותו של התאגיד. להגשת תביעה ייצוגית נגד נושאי המשרה עשויה להיות השלכה על ניהול ההליך, ולעיתים עשויה לסייע להגעה לפשרה מהירה יותר, משום שנושאי המשרה חשופים באופן אישי לתשלום פיצויים מכיסם (ולא רק מקופת התאגיד).

מצד שני, ככל שיש יותר משיבים במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית הסיכון של התובע הייצוגי גבוה יותר, משום שאם הבקשה תדחה הוא יאלץ, ברוב המקרים, לשלם הוצאות משפט לכל אחד מהמשיבים בנפרד.

עמדת בתי המשפט לסוגיית אחריות נושא משרה במסגרת תביעה ייצוגית

בחודשים האחרונים ניתנו מספר החלטות מהן ניתן ללמוד בבירור כי בתי המשפט אינם שוללים מצב בו מוגשת (ומאושרת) בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה:

בית המשפט העליון ברעא 1621/16 MEGA ADVANCED MATHEMATICAL SYSTEM LTD נ’ עמית זילברג, [(פורסם בנבו), 14.6.2016]:

12. הטענה שמעלים המבקשים בנוגע להיתר שניתן למשיבים לנהל תובענה ייצוגית נגד מילר, שריג ולוי אף היא אינה מצדיקה התערבות. כידוע, העובדה שתאגיד מהווה אישיות משפטית הנפרדת מזו של נושאי המשרה המכהנים בו אינה פוטרת את נושאי המשרה מלשאת באחריות לעוולות שביצעו באופן אישי במסגרת תפקידם (ראו: עא 2273/02 חברת פסל בעמ נחברת העובדים השיתופית הכללית באי בעמ, פד נח(2) 36, 42 (2003)). במקרה דנן עניין לנו בנושאי משרה שהם בעלי המניות והדירקטורים היחידים בחברות שבשליטתם. די בכך כדי לבסס אפשרות סבירה שייקבע כי הם נושאים באחריות אישית לעוולות המיוחסות לאותן חברות כמי שמעורבים בפועל בביצוען. טענתו הסתמית של לוי לפיה לא היה מעורב בניהולה של ניו ספורט אין בה כדי לשנות ממסקנה זו (השוו: עניין זילברג, בפסקה 2).

וכך גם בית המשפט המחוזי בבאר שבע בשעה שדן בבקשה לסילוק על הסף (אשר נדחתה) של בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ראש הממשלה (בכובעו כשר האוצר), בתצ 49319-12-14 צדוק לוי פירסק ואח’ נ’ חברת קו צינור אילת אשקלון בעמ ואח’, [(פורסם בנבו), 5.7.2016]:

סבורה אני, כי ככל שתוכח הזיקה הנטענת ניתן יהיה לראות במדינה כבעלים ואו בעלת תפקיד ובשר האוצר והחשבת כבעלי תפקיד בקצאא כאשר שאלת מידת מעורבותם בקבלת החלטות הנוגעות לאמצעים שננקטו כדי למנוע המטרד תתברר בשלב שמיעת הבקשה.

אך מובן כי הנטל להוכיח זיקה זו המבססת את עילת התביעה כנגד המדינה שר האוצר והחשבת מוטל על המבקשים ואולם שלב זה יבורר במסגרת הבקשה לאישור התובענה, במסגרתה יתבררו יתר טענות הסף הנדרשות לצורך אישור תובענה ייצוגית.

אין לומר, בשלב הזה של הדברים, כי על בסיס הנטען בכתב התביעה לא הניחו המבקשים עילה לתביעה כנגד המדינה שר האוצר והחשבת, בהיות האפשרות כי הינם בעלי שליטה ו/או תפקיד בקצאא.

כלומר, מכיוון שראש הממשלה (בכובעו כשר אוצר) היה אמור לפקח על פעילות חברת קצא”א (פרשת דליפת הנפט בדרום הארץ), הוא חשוף לניהול תביעה ייצוגית נגדו.

סיכום: אחריות נושא משרה – סוגיה שיש לבחון טרם הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

אם אתם שוקלים הגשת תביעה ייצוגית כדאי לבחון את אחריותם של נושאי המשרה, הדירקטורים ובעלי המניות (תופתעו לגלות שבחלק לא קטן מהמקרים במגזר הפרטי מדובר באותם אנשים).

ניהול תביעה ייצוגית נגד התאגיד וגם נושאי המשרה עשויה להוביל לפשרה מהירה יותר, אך צריכים גם לקחת בחשבון את הסיכון בחיוב בהוצאות משפט לכל אחד המשיבים אם הבקשה תדחה.

מעוניינים לתאם פגישת ייעוץ בנושא זה? צרו קשר עם משרדנו באמצעות עמוד יצירת קשר.

[Total: 1 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

המלצות לקוחותינו

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו 03-6427876 או השאירו את פרטיכם

הזינו מייל ותקבלו עדכונים ומידע נוסף בנושא זה ונושאים משפטיים נוספים

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב