משרדנו אינו מספק ללא תשלום

שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע

דיוור ישיר לעומת ספאם – טיוטה חדשה של רשם מאגרי המידע לגבי חוק הגנת הפרטיות

בתאריך 23.8.2016 פורסמה טיוטה של רשם מאגרי המידע בסוגיית דיוור ישיר ושירותי דיוור, וכיצד חוק הגנת הפרטיות מתייחס לסוגיות אלה.

סעיף 14 לטיוטה מבצע הבחנה בין שירותי דיוור ישיר לבין ספאם:

14. חשוב להדגיש את ההבחנה בין דיוור ישיר לבין פרסומת שהיא “דואר זבל”:
14.1. דיוור ישיר עליו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות הוא פניה לאדם המבוססת על השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, שהתבררה לפי חיתוך שנעשה במאגר מידע; לעומת זאת, שיגור אוטומטי של דבר פרסומת, שאינו מבוסס דווקא על פרופיל הנמען או על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין מסוימת, מוסדר בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב  – 1982 ושם את הדגש על אופן הפניה ולא על החתך על פיו היא נשלחת.
14.2. בבסיס כל אחד משני ההסדרים עומדים רציונאליים שונים. בעוד שדיוור ישיר נועד להגן על פרטיותו של אדם מפני יצירת פרופיל עליו והפצת הפרופיל או המידע אודותיו, חוק הספאם נועד להגן על הציבור מהטרדה שבקבלת הדיוור וכן מפני העומס על אמצעי התקשורת הנובע ממשלוח כמויות גדולות של דיוור.
14.3. מובן שפניה או דיוור עשויים להיכלל בשתי הקטגוריות במקביל, ולכן ידרשו לקיים את הוראות שני ההסדרים החקוקים גם יחד.

ניתן לעיין בנוסח המלא כאן.

עדכון מתאריך 22.6.2017:

ניתן לעיין בנוסח הסופי שפורסם על ידי הקלקה כאן.

[Total: 1 Average: 5]

משרדנו אינו מספק ללא תשלום

שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע

כתיבת תגובה