הגדלת הוצאות משפט – התובעים הייצוגיים ישלמו 350 אלף ש”ח לאחר דחיית הבקשה

הגדלת הוצאות משפט לסכום דמיוני בסך 350 אלף ש”ח, זוהי התוצאה אליה הגיע בית המשפט העליון בתאריך 13.10.2016, בסיומה של התדיינות ארוכה, אשר כללה הליכי ערעור מטעם שני הצדדים (רע”א 5188/16 אי.די. בי. חברה לפתוח בע”מ נ’ יעל כבירי ואח’).

תחילתה של הפרשה בדחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית וחיוב התובעים הייצוגיים בהוצאות משפט בסכום דמיוני העולה על מיליון שקלים. הוצאות משפט אלה נפסקו לאור הסכום שבו נקבו התובעים הייצוגיים במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית (יותר מ-600 מיליון שקלים), ולנוכח העובדה שהמשיבה פנתה למומחים מן השורה הראשונה במטרה לקבל חוות דעת שסייעו בדחיית הבקשה (כל חוות דעת עלתה למשיבה יותר מ-600 אלף שקלים)

לאחר הליכי ערעור נפסק כי על המבקשים לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 120 אלף ש”ח בלבד (10% מהסכום המקורי). המשיבה לא השלימה עם התוצאה והגישה בקשת רשות ערעור לצורך הגדלת הוצאות משפט לסכום ריאלי, בו נשאה בפועל.

בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור, קיבל את הערעור והורה על הגדלת הוצאות משפט לסכום של 350 אלף שקלים. בין היתר נפסק כך:

בנסיבות המקרה דנן נראה כי הסכום המופחת שפסק בית המשפט קמא למבקשת בגין שכר מומחים נמוך במידה חריגה מן הראוי והסביר בנסיבות המקרה, וזאת גם אם מביאים בחשבון את ההלכה הנזכרת לעיל לפיה יש לנהוג במתינות בעת פסיקת הוצאות לחובתו של מבקש האישור שבקשתו נדחתה. כזכור, העמיד בית המשפט קמא בערעור הרשם השני את סכום ההוצאות שעל המשיבים לשלם למבקשת בגין שכר מומחים, על סך של 120,000 ש”ח המהווה 10% בלבד מן הסכום שאותו הוציאה המבקשת בפועל עבור המומחים מטעמה. זוהי לגישתי הפחתה משמעותית ביותר של סכום ההוצאות המנותקת לחלוטין, וללא הצדקה, מהסכום שהוציאה המבקשת בפועל לצורך הדיפת בקשת האישור והיא אינה מאזנת כראוי בין הסיכון שבו עמדה המבקשת בהליך דנן (בהתחשב בכך שסכום התובענה הייצוגית עמד על 660 מיליון ש”ח), ובין המדיניות הכללית המורה על מתינות בפסיקת הוצאות לחובת המבקשים לאשר תובענה ייצוגית. מטעם זה אני סבורה כי המקרה דנן נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים התערבות, הגם שמדובר בערעור ב”גלגול שלישי”.

על אף שבית המשפט העליון הורה על הגדלת הוצאות משפט לטובת המשיבה, צריכים לזכור שמדובר בנסיבות חריגות בהן התובעים הייצוגיים הגישו בקשה לאישור תביעה ייצוגית שאינה מבוססת דיה, נקבו בסכום גבוה ביותר (מעל 600 מיליון שקלים) אשר אילץ את המשיבה לשכור את שירותיהם של מומחים ולשלם בגין שירותיהם מעל מיליון שקלים.

על פי ההלכה הנהוגה היום בעת דחיית בקשה לאישור תובענה, בתי המשפט נוהגים לפסוק הוצאות משפט בסכומים מתונים הרבה יותר, ובחלק (קטן) מהמקרים לא פוסקים כלל הוצאות משפט לחובת המבקש.

[Total: 2 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

המלצות לקוחותינו

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו 03-6427876 או השאירו את פרטיכם

הזינו מייל ותקבלו עדכונים ומידע נוסף בנושא זה ונושאים משפטיים נוספים

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב