עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

בתאריך 20.3.2018 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ייצוגית אשר עוסקת במשלוח הודעה בחשבונית על שינוי בתעריפים (ת"צ 56325-02-16 אריה שרף נ' לאומי קארד בע"מ).

במקרה הנדון בעל בית עסק הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד משום שלאומי קארד שינתה את גובה עמלת הסליקה שגבתה ממנו. לא הייתה מחלוקת שהתובע הייצוגי קיבל על כך הודעה בדפי הפירוט, אך הוא טען שהוא לא הבחין בהודעה על השינוי המשמעותי בגובה העמלה, משום שההודעה לא הייתה בולטת מספיק.

בית המשפט קבע שלאומי קארד הייתה רשאית לשנות את גובה העמלה אך היה עליה להודיע על כך ללקוחותיה באמצעות הודעה נפרדת, ולא בהכרח באמצעות הודעה בחשבונית אלא בהודעה נפרדת, או לחלופין, באמצעות הודעה בחשבונית כאשר הודעה כזו בולטת במיוחד ולא נבלעת בין כל יתר המלל.

בין היתר קבע בית המשפט כך:

עיון בדף פירוט החיובים לחודש מרץ, אשר צורף כנספח ה' לבקשת האישור, מעלה, כי מדובר בהודעה אשר נטמעת בקלות בדף פירוט החיובים, על המלל הרב שבו, כך שבנקל ניתן היה שלא להבחין בה (דפי פירוט החיובים צורפו כנספח ה' לבקשת האישור).

אכן, זכותה של המשיבה לשנות את תנאי ההסכם אינה תלויה בקיומה של הוראה מפורשת בהסכם בית העסק. זכות זו מהווה תנאי משתמע בכל חוזה שירות ארוך טווח שתקופתו לא נקצבה. אולם, גם מקום שבו קיימת הוראה מפורשת בהסכם, המתירה לספק השירות לשנות את תעריפיו, כבענייננו, הדבר אינו פוטר אותו מליתן הודעה ניאותה על כך ללקוחותיו ולקבל את הסכמתם לשינוי. זאת, באשר הזכות לשינוי התעריף מבוססת על אפשרותו של הלקוח להשתחרר מההסכם עם שינוי התעריף, ובהעדר ידיעה על השינוי בתעריף, האפשרות של הלקוח להשתחרר מההסכם הינה תיאורטית גרידא. לפיכך, על ספק שירות המשנה תנאים בחוזה מסוג זה מוטלת החובה להביא את השינוי לידיעת הלקוח בצורה ברורה ומבעוד מועד, על מנת שזה ייבחר אם להסכים לשינוי או לסיים את ההתקשרות (ראו והשוו ת"א 1740/08 (מחוזי ת"א, כב' השופט עמירם בנימיני) אביעד סרן ניהול בע"מ נ' בזק בינלאומי בע"מ נ' בזק בינלאומי בע"מ (פסק דינו של כב' השופט עמירם בנימיני מיום 23.8.12, להלן: עניין אביעד סרן, פסקה 17). ידיעתו של הלקוח אודות השינוי בתנאי ההתקשרות הינה, אם כן, הנתון המהותי כאשר נבחנת שאלת קיומה של הסכמה לשינוי (ראו: בש"א (ב"ש) 4309/05 בארי נ' הוצאת עיתון הארץ בע"מ (החלטת כב' השופטת רחל ברקאי מיום 26.5.09, שם בעמ' 12, להלן: עניין בארי).

בידי המשיבה, וספקי שירותים כדוגמתה, קיים, כאמור, כוח משמעותי רב לשנות את המחירים החוזיים שסוכמו, וזאת באופן חד צדדי. מטבע הדברים, מחיר ההתקשרות החוזית הוא הפרט המהותי ביותר בהתקשרות ומהווה את הרכיב המהותי ביותר אשר עומד לתחרות ולמשא ומתן בין ספקי השירותים הרלבנטיים. במצב דברים זה, גם אם הסכם ההתקשרות מעניק לספק השירותים זכות לשנות את ההסכם מעת לעת לפי שיקול דעתו, וזאת בכפוף למתן הודעה מראש, הרי שמקום שבו המדובר בשינוי בפרט מהותי בהתקשרות, כדוגמת מחיר ההתקשרות, דומה כי חובת תום הלב מחייבת את הספק לבחור בדרך שתבטיח יידוע בפועל של הלקוחות על דבר השינוי. הזכות הקיימת לספק השירות לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההתקשרות נועדה להגן על אינטרס לגיטימי של ספק השירות להמשיך ולפעול ולהתקיים באופן עסקי ורווחי וכדי לאפשר את קיומו והמשך מתן שירותיו ללקוחותיו. זכות זו לא נועדה לאפשר לספק השירות הזדמנות להגדיל את רווחיו באמצעות שינוי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים במחשכים ותוך מחטף. העלאת מחיר ללא יידוע אפקטיבי של הלקוח, מהווה הפרה של החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, שכן מדובר בחובה אלמנטרית ליידע את הצרכן, כי המחיר המשולם על ידו עלה לעומת המחיר הקודם ששולם על ידו. זוהי גם ציפייתו החוזית הסבירה של הלקוח, כי תינתן לו הודעה כי התעריף שהוא משלם עלה.

עמדתי לעיל על אופן ניסוח ההודעה ע"י המשיבה במסגרת דפי פירוט החיובים. כאמור, מדובר בהודעה בת שורה וחצי, בגופן בגודל ובהדגשה כמו הודעות אחרות הכלולות בדף פירוט החיובים. גם אם אניח, כי דף פירוט החיובים לחודש מרץ אכן התקבל בידי המבקש עובר לשינוי בעמלה, וזאת במועד התואם את הקבוע בכללי גילוי נאות, ולמצער במועד הנקוב בהסכם בית העסק – וכפי שעולה מהתאריך המודפס על גבי דף פירוט החיובים לחודש מרץ, הדבר מוטל בספק – הרי שלטעמי בנסיבות העניין אין המדובר בהודעה שעונה על ייעודה, היינו יידוע הלקוח בדבר השינוי הצפוי בשיעור עמלת הסליקה. בוודאי ובוודאי שאין לומר, כי "ההודעה ללקוחות נעשתה באופן ראוי, בולט לעין וברור, באופן שניתן היה בנקל להבחין בה", כנטען על ידי המשיבה (ראו סעיף 74 לתגובת המשיבה).

במצב דברים זה, אין לתמוהה על שום מה המבקש – ויש להניח רבים כמותו – לא הבחין בהודעה האמורה ולמד על השינוי בשיעור עמלת הסליקה באקראי, חודשים מספר לאחר העלאת העמלה. ואמנם, המשיבה לא הביאה נתונים המלמדים על כך, כי ציבור לקוחותיה היה ער לעדכון האמור, כדוגמת פניות שקיבלה מבתי עסק שביקשו להעמיד את עמלת הסליקה על שיעורה המקורי, או להתנתק משירותי המשיבה.

אני סבורה, כי אופן היידוע בנסיבות ענייננו לא מתיישב עם חובת תום הלב, וכי היה על המשיבה להודיע ללקוחותיה על השינוי בעמלת הסליקה באמצעות הודעה נפרדת, ברורה ונהירה. גם אם תתקבל טענת לאומי קארד כי על פי החוזה בינה לבין בית העסק, רשאית הייתה להודיע על השינוי האמור במסגרת דף פירוט החיובים, הרי שלכל הפחות, היה עליה לעשות זאת בצורה מובלטת מודגשת ומובחנת בדף פירוט החיובים, ולא כפי שנעשה בפועל. הדברים מקבלים משנה תוקף, שעה שאין חולק כי המשיבה ידעה גם ידעה לשלוח הודעות ייחודיות בעבר, שלא במסגרת דפי פירוט החיובים, כתוספת של דף או הודעה נפרדים לדף פירוט החיובים;

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

כתובת מייל

יש לכם שאלה או הערה בעניין המאמר? כתבו לנו תגובה ונשתדל להגיב בהקדם

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום