שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע. כמו כן, נשמח אם תכתבו לנו בתגובות אם מצאתם באתרנו את המידע המשפטי שחיפשתם, ואם לא, נשמח אם תציינו מה היה חסר לכם במאמר או במאמרים שקראתם באתרנו.

בתאריך 7.5.2018 בית המשפט העליון הכריע בערעור שעסק בסוגיית הפליה במקום ציבורי (סופרלנד) וקבע כי מדובר בסוגיה חשובה מאוד שראוי לעודד אותה במסגרת הליכים ייצוגיים (ע”א 689/16 עבדאלקאדר נסאר נ’ עיר השעשועים בע”מ).

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה במקור לבית המשפט המחוזי בעקבות נוהל שהיה קיים בסופרלנד, לפיו לא מתקיימות בסופרלנד פעילויות מעורבות של תלמידים ערבים ויהודים. עוד לפני שבית המשפט המחוזי הכריע בבקשה, הצדדים הגיעו להסדר פשרה לפיה סופרלנד תשלם בגין הפליה במקום ציבורי פיצוי כספי בסך 436,000 ש”ח, שיבוא לידי ביטוי באמצעות תרומה של 4000 כרטיסי כניסה לסופרלנד, שיחולקו לתלמידי המגזר הערבי.

בנוסף, הצדדים הגיעו להסכמה שסופרלנד תשלם לתובע הייצוגי 20 אלף ש”ח ולעורכי דינו 120 אלף ש”ח שכר טרחה.

בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הפשרה אך קבע כי לאור סכום הפשרה הנמוך ביחס לסכום התביעה המקורי (150 מיליון שקלים) יש להפחית את הגמול לתובע הייצוגי ל-10 אלפים ש”ח, ושכר הטרחה ל-60 אלף ש”ח.

בגין הפחתה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון ונטען כי הפליה במקום ציבורי זוהי סוגיה ציבורית חשובה ושהפחתת שכר הטרחה פוגעת בתמריץ להגיש הליכים משפטיים דומים בעתיד. בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע, בין היתר, כך:

לאחר עיון בטענות הצדדים בערעור, הגעתי לכלל מסקנה כי המקרה שלפנינו נמנה עם אותם מקרים שבהם נדרשת התערבות בסכומי הגמול ושכר הטרחה שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית. אמנם ניכר מפסק הדין כי בית המשפט המחוזי נתן דעתו לטענות הצדדים בנדון, וכן לשיקולים הרלוונטיים לפסיקת גמול ושכר טרחה המנויים בחוק תובענות ייצוגיות ובפסיקה הענפה בתחום זה. ועם זאת, דעתי היא כי הסכומים שנפסקו אינם משקפים כנדרש את החשיבות הגלומה בהליכים ייצוגיים מסוג זה שלפנינו, ואת הצורך לעודד הגשתן של תובענות ייצוגיות שמטרתן לקדם ולהעלות למודעות סוגיות חברתיות וציבוריות בעלות חשיבות. ואפרט.

ואולם ישנם מקרים שבהם התועלת הצומחת מהסדר הפשרה אינה כזו שניתנת לכּימוּת או לאומדן כספי – שאז שיטת האחוזים לא תסכון. כאלה הם הליכים ייצוגיים המשמשים ככלי לשינוי חברתי, וכזה הוא המקרה שלפנינו.

ההליך שבו עסקינן עניינו בנושא ראשון במעלה מבחינת חשיבותו הציבורית – והוא הפרדה בין קבוצות תלמידים ערבים לקבוצות תלמידים יהודים בכניסה לסופרלנד, ובתוך כך הפלייתו של ציבור התלמידים והמורים מן המגזר הערבי. אין עוד חולק כי התנהלות המשיבה בעניין זה היתה פסולה וראויה לביקורת; וגם אם המשיבה חדלה ממדיניות ההפרדה עוד לפני הגשתה של בקשת האישור, וטוב שכך – הצדק עם המערער כי הסדר הפשרה שהושג נושא בחובו ערך פדגוגי ואף מביא להגברת ההרתעה בתחום, הישגים בעלי ערך מבחינה ציבורית. בנסיבות אלה לא היה מקום להתערב בהמלצת הצדדים לגבי סכומי הגמול ושכר הטרחה, לא כל שכן להפחיתם במחצית; והתערבות מעין זו פוגעת במארג התמריצים שמטרתו לעודד הגשת תובענות ייצוגיות ראויות.

בית המשפט העליון קבע כי סופרלנד תשלם לתובע הייצוגי 20 אלף ש”ח, ושכר הטרחה לעורכי דינו בסך 120 אלף ש”ח, כפי שסוכם במקור.

לפירוט באילו מקרים ניתן לקבל פיצוי בעקבות הפליה במקום ציבורי לחצו כאן.

[Total: 1 Average: 5]

רוצים לקבל עדכונים בנושא זה ובנושאים נוספים? הזינו כתובת מייל.

כתיבת תגובה