שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע. כמו כן, נשמח אם תכתבו לנו בתגובות אם מצאתם באתרנו את המידע המשפטי שחיפשתם, ואם לא, נשמח אם תציינו מה היה חסר לכם במאמר או במאמרים שקראתם באתרנו.

הקלטת שיחה בין אנשים אינה התנהגות ראויה – על פי בית המשפט העליון

בתאריך 6.7.2015 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין במקרה בו בוצעה הקלטת שיחה בין עובדים (בר”ש 4550/15 חיה עופרה שמואלי נ’ מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה).

במקרה זה ביצעה עובדת מדינה הקלטת שיחה בינה לבין הממונה עליה.

הקלטת שיחה – התנהגות הנגועה בפגם מוסרי

הקלטת שיחה בין אנשים נוגעה בפגם מוסרי. בין היתר, נקבע כך על ידי בית המשפט העליון:

אציין עם זאת, כי בשונה מהדין הפלילי הרלבנטי הקבוע בחוק האזנת סתר, התשלט-1979, המגדיר האזנת סתר כהאזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה” (סעיף 1 לחוק, הדגשה הוספה – אר), דהיינו אין הוא כולל בגדרי האזנת סתר מצב בו מקליט השיחה הוא אחד הצדדים לה, הדין המשמעתי ככלל אוסר על הקלטת סתר של עובד את רעהו או הממונה עליו. כפי שקבע לעניין זה השופט זמיר:

התנהגות כזאת, שמקורה בחשדנות או בתככים, עלולה לזרוע חוסר אמון בין העובדים לבין עצמם, לשבש את היחסים בקרב שירות המדינה, ובסופו של דבר אף לפגוע בשירות שהוא נותן לציבור. עצם השיבוש ביחסים ובתפקוד די בו כדי לקבוע שהתנהגות כזאת היא התנהגות שאינה הולמת את עובד המדינה” (עשמ 5246/99 אהרוני ננציבות שירות המדינה, פד נו(1) 481, 489 (1999)).

הלכה זו ראויה לאישוש ולחיזוק. הקלטת אדם שלא בידיעתו נגועה ככלל בפגם מוסרי, שלמותר להכביר עליו מלים; הרי שיחה בין אדם לחברו אינה ככלל מיועדת להקפדה משפטניתעל כל מלה, בידיעה שהיא תשמש חומר ראייתי בהליך כזה או אחר. המקליט ועושה בכך שימוש, הריהו עושה ככלל מעשה אשר לא יעשה ברשות התורהלהבדיל, ויחשוב כל אחד מאתנו מה היה הוא חש אילו נודע לו שהוקלט עלידי פלוני מחבריו לעבודה בלא ידיעתו.

[Total: 9 Average: 4.3]

רוצים לקבל עדכונים בנושא זה ובנושאים נוספים? הזינו כתובת מייל.

כתיבת תגובה