אם חברת התעופה פשטה רגל במרבית המקרים תאלצו להפרד מכספכם. יחד עם זאת, לאחרונה ניתנה פסיקה חדשה שבאמצעותה תוכלו לנסות ולהציל לפחות חלק מכספכם באמצעות הגשת תביעה נגד סוכנות הנסיעות דרכה ביצעתם את ההזמנה (ת”ק 22715-02-19 נתנאל אביב נ’ טרוולייק בע”מ, החלטה מיום 22.7.2019).

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

במקרה הנדון חברת התעופה פשטה רגל מספר חודשים לאחר שהתובע ביצע את הזמנתו (במקרה הנדון מדובר על גרמניה איירליינס). התובע הגיש תביעה נגד סוכנות הנסיעות ודרש לקבל החזר מלא בגין כרטיס הטיסה וחבילת הנופש שהזמין.

סוכנות הנסיעות טענה להגנתה כי חברת התעופה פשטה רגל זמן רב לאחר שבוצעה הזמנה על ידי התובע, וזמן רב לאחר שסוכנות הנסיעות העבירה בפועל את הכספים לחברת התעופה, ומכיוון שסוכנות הנסיעות מהווה רק מתווך להעברת הכספים, אין להטיל עליה את האחריות בגין פשיטת הרגל של חברת התעופה.

בית המשפט: חברת התעופה פשטה רגל אך על סוכנות הנסיעות לשלם

הזינו מייל ותקבלו בחינם עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

בית המשפט קיבל את תביעת התובע בחלקה, וקבע בין היתר, כך:

ראשית, באשר למעמדה המשפטי של הנתבעת, כסוכנות נסיעות; נפסק כי תפקידה של סוכנות נסיעות, אינו מתמצה בתיווך או שליחות מטעם הספקים, ואחריותה אינה מסתכמת בהזמנת שירותי התיירות ללקוח. על יחסי הצדדים חלים דיני החוזים הכלליים, דיני הצרכנות, והוראות חוק שירותי תיירות, התשל”ו- 1976 והתקנות שהותקנו על פיו, ומכח כל אלה חלות על הנתבע חובות נאמנות, החובה לפעול במקצועיות, בתום לב וכן חובת גילוי נאות. ראו את פסק הדין חא (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע”מ נ’ היועמ”ש, שניתן ביום 13/10/09, פורסם בנבו, להלן: (“עניין דיזנהויז”).

הלקוח פונה אל הסוכנות, שהרי יש לה ידע ומומחיות. הציפיות הלגיטימיות של הלקוח הינן שהסוכנות תהא אחראית כלפיו על סיפוק כרטיסי הטיסה ותבטיח כי השירות אכן יינתן. תפקידה איננו מסתיים איפוא עם הזמנת השירות מהספק (ראו תק (ראשל”צ) 27564-05-14יוסף אקסלרד נ’ נהורה טורס בע”מ (נבו, 24.11.2014) (להלן: “עניין אקסלרד”).

יחד עם זאת, בהתאם לפסיקה, עולה כי לסוכנות נסיעות אין אחריות להשבת כספים מקום שבו חברת התעופה נקלעה להליכי חדלות פירעון. ראו בין היתר את פסק הדין בבר”ע (מחוזי – י-ם) 3278/01בר-טוביה נ’ רג’ואן נסיעות בע”מ, פמ תשס”א (1) 625 והן בת”ק (פ”ת) 1372/07  סחייק נ’ גוליבר תיירות בע”מ ואח’ (נבו, 29.07.2009), ככלל, משעה שהעביר סוכן הנסיעות את התשלום לחברת התעופה, אין מקום להטיל עליו אחריות לכושר הפירעון של חברת התעופה.

ברם, במקרים שבהם ניתן להוכיח שהסוכנות מכרה כרטיסים לטיסות, בעת שידעה כי מצבה הכלכלי של חברת התעופה רעוע, המצב הוא שונה, ורובצת לפתחה אחריות (ר’ עניין אקסלרד).

ביני לביני, המדובר בסוכנת נסיעות גדולה ומקצועית. קשה לקבל את הטענה לפיה הסוכנת היתה מודעת לדברים רק בעת שכלל הציבור קיבל את הפרסום ה”מכריע” ביום 05.02.2019. שהרי בין כלל הציבור והלקוחות, לבין סוכנות הנסיעות קיים הבדל;

ללקוח אין את הידע הפנימי ואת המקצועיות שסוכנת הנסיעות רוכשת במרוצת השנים מול העבודה עם הספקים. קיימים פערי כוחות בין הסוכנת לבין הלקוח. גם קשה להאמין כי חברת תעופה נתונה בקשיים מ”הרגע להרגע”, מבלי שהיה הליך כלשהו טרם המועד הסופי בו הודיעה חברת התעופה על חדלות הפירעון.

על הנתבעת, כמי שעורכת התקשרויות חוזרות ונשנות עם הספק שלה – לוודא את כל הנתונים, ובכלל זה יכולת הספק לספק הלכה למעשה את הטובין.

כאמור, אינני מקבלת את טענת הנתבעת כי היא רק מתווכת. הפסיקה הכירה בכך שלסוכנת הנסיעות תפקיד רחב יותר, רובצת לפתחה אחריות רחבה יותר, והכל כמובן תלוי נסיבות.

מכל מקום, התרשמתי כי הנתבעת לא עמדה בסטנדרט השירות הנדרש ממנה, לא דאגה לתובע לחלופה ראויה, ולא פעלה להקטין את הנזקים אשר נגרמו לתובע, למעט הצעה להשיב 367 אירו על דרך של כתב ויתור. הנתבעת התנערה מהאחריות שנטלה על עצמה לעצם אספקת השירות שהוזמן על ידה.

לאחר ששמעתי את העדויות, הטענות והראיות, בראי הפסיקה נחה דעתי להורות לנתבעת להשיב לתובע את יתרת העלויות, זולת כרטיסי הטיסה.

לאור המבואר, ובנסיבות העניין, ראיתי לנכון לנכות את מחירי כרטיסי הטיסה על דרך האומדנא, ולפסוק לתובע סך של 2,000 ₪.

אמנם חברת התעופה פשטה את הרגל, אך בית המשפט קבע כי מלבד כרטיס הטיסה על סוכנות הנסיעות להשיב לתובע את הכספים, ובנוסף 1000 ש”ח בגין הוצאות משפט.

חשוב להדגיש שלא בכל מקרה בו חברת תעופה פשטה רגל תוכלו לקבל פיצוי כספי, במיוחד לאור העובדה שפסיקה זו ניתנה על ידי בית משפט לתביעות קטנות ואינה מחייבת בתי משפט אחרים.

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב