עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

חוק טיבי או כפי שהוא ידוע בקרב קהילת המשפטנים, חוק שירותי תעופה הוא זה שאחראי לכך שהחל מחודש אוגוסט 2012 חברות התעופה חייבות לפצות נוסעים בעת ביטול טיסה – עיכוב טיסה – דחיית טיסה.

טרם חקיקתו של חוק טיבי ביטול טיסה על ידי חברת התעופה היה מצב שכיח מאוד, שהשאיר את הנוסע בפני שוקת שבורה, שכן, הפיצויים לפני חוק טיבי היו מזעריים (יחסית), ולעיתים נוצר מצב שלחברת התעופה השתלם להודיע על ביטול טיסה מאשר לקיימה בפועל.

חוק טיבי (חוק בעניין ביטול טיסה) – רקע כללי

חוק טיבי נכנס לתוקפו בתאריך 16.8.2012.
דברי ההסבר מבהירים מדוע חוקק חוק זה, ובין היתר, נכתב כך:

“נוסעים שרכשו כרטיס טיסה ולא טסו בטיסה במועד הנקוב בכרטיס בשל ביטולה, שינוי במועדה או מסיבה אחרת, נאלצים לא אחת לשאת עקב כך לשאת בהוצאות כספיות, נוסף על הנזקים שאינם ממוניים הנגרמים להם משיבוש תוכנייותיהם; לכך מתלווה לעיתים המתנה ממושכת בשדה התעופה. הדין הקיים אינו נותן מענה ראוי למצב זה:…”

כפי שאתם רואים, המחוקק היה ער לבעייתיות שנוצרה טרם חקיקתו של החוק, ומטרתו הייתה לפתור בעייתיות זו.

חוק זה חל על כל טיסה הממריאה ונוחתת בישראל, לרבות במקרים בהם קיימות חניות ביניים.
חוק טיבי חל גם על חברות תעופה זרות.

מהן זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי במקרה של ביטול טיסה?

לפני שנפרט את זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי, חשוב להבין כי הגדרת ביטול טיסה היא כל טיסה שלא יצאה אל הפועל או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות ומעלה.
סעיף 6 של חוק טיבי מסדיר את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה, והוא קובע שעל הנוסעים לקבל בעת ביטול טיסה את הזכויות הבאות:

  1. שירותי סיוע אשר מפורטים בהרחבה בסעיף 3(א)(1) וכוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה או יותר, שירותי הסעות בין שדה התעופה לבית המלון (במקרים אלה רשאי הנוסע לבחור מלון אחר מזה שהוצע לו על ידי חברת התעופה, עליו ישלם מכספו, אך יזכה להסעות על חשבון חברת התעופה, ובתנאי שבית המלון שבחר הנוסע יהיה במרחק סביר משדה התעופה), שתי שיחות טלפון, משלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, לפי בחירת הנוסע.
  2. השבת התשלום ששולם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
  3. פיצוי כספי כמפורט בתוספת לחוק.

הפיצוי הכספי המפורט בתוספת של חוק טיבי מתייחס למרחק הטיסה, ככל שמרחק הטיסה רב יותר כך הפיצוי הכספי גבוה יותר. על פי העדכון האחרון המפורט בתוספת חוק טיבי הסכומים הם כמפורט להלן:
בטיסה עד 2000 ק”מ – סכום הפיצוי הוא 1290 ש”ח.
בטיסה עד 4500 ק”מ – סכום הפיצוי הוא 2080 ש”ח.
בטיסה העולה על 4500 ק”מ – סכום הפיצוי הוא 3120 ש”ח.

לצורך הדוגמה – במקרה בו תבוטל טיסה שממריאה מתאילנד לישראל יהיה זכאי הנוסע לפיצוי על פי חוק טיבי בסך 3120 ש”ח, משום שמרחק הטיסה עולה על 4500 ק”מ.

מהן זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי במקרה של דחיית טיסה?

במקרים של דחיית טיסה החוק מסייג את הפיצוי לנוסע. בשעתיים הראשונות אין כל פיצוי או הטבה.

במקרה בו העיכוב עולה על שעתיים זכאי הנוסע על פי חוק למזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

במקרה בו העיכוב עולה על חמש שעות אך פחות משמונה שעות (להזכירכם, עיכוב העולה על שמונה שעות נחשב לביטול טיסה) זכאי הנוסע על פי חוק טיבי למזון ומשקאות, שירותי תקשורת, השבת התמורה ששולמה עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי (לפי בחירתו).

הפרתו של חוק טיבי על ידי אי אספקת הטבות אלה מאפשר הגשת תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק בגובה כ-10,000 ש”ח לאדם (יפורט בהמשך).

חריגים לחוק טיבי במקרים של ביטול טיסה

קיימים מספר חריגים הפוטרים את חברת התעופה מלשלם פיצוי כספי מכוח חוק טיבי (אך החריגים לא פוטרים את חברת התעופה מחובתה לספק את יתר ההטבות או תשלום פיצויים ללא הוכחת נזק במקרה שבו הטבות אלה לא מסופקות לנוסעים).

החריג הראשון מתייחס למועד ביטול הטיסה ומסירת ההודעה על כך ללקוח:
א. אם נמסרה הודעה ללקוח לפחות 14 ימים לפני מועד הטיסה המפורט בכרטיס הטיסה, לא יהיה זכאי הנוסע לפיצוי כלשהו.
ב. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם חברת התעופה הודיעה על ביטול הטיסה בפרק זמן שבין 7-14 ימים, כל עוד הוצעה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה ומועד הנחיתה הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי.
ג. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם הטיסה בוטלה בפרק זמן הנמוך משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצאה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומועד הנחיתה לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי.

קיימים חריגים נוספים השוללים את הפיצוי מנוסע שטיסתו בוטלה. מקרים אלה מתייחסים לנסיבות מיוחדות שאינן בשליטת חברת התעופה, ביטול טיסה עקב שביתה, הטיסה בוטלה על מנת למנוע חילול שבת (חברות התעופה מתייחסות לחריגים אלה כ”כוח עליון”).

בכל מקרה שבו חברת התעופה מודיעה על ביטול טיסה (גם אם מדובר בחריגים המוזכרים לעיל),  עליה להציג בפני הנוסע חלופות להגעה ליעדו הסופי. חברת התעופה איננה יכולה להתנער מהנוסע ולהשאיר אותו “תקוע” במקום כלשהו.

חוק טיבי מחייב את חברות התעופה להודיע לנוסע בכתב על זכויותיו בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

סעיף 14 קובע את חובת היידוע שעל חברת התעופה לעמוד בה. על פי סעיף זה על חברת התעופה להציב שלט במקום בו היא מקבלת קהל, המפרט את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה, דחיית טיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה ועוד.
על השלט להיות מוצב במקום בולט ועל האותיות להיות ברורות וקריאות.

על חברות התעופה או חברות התיירות המוכרות טיסות באמצעות אתרי אינטרנט, לפרט את מידע לנוסע גם באתרי האינטרנט.

במקרים של ביטול טיסה הנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה מסמך בכתב המפרט את זכויותיו.

 

ביטול טיסה
המטוס לא ממריא ואתם תקועים? דרשו מחברת התעופה מסמך בכתב המפרט את זכויותיכם על פי חוק טיבי

חוק טיבי מאפשר לכם לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

נוסע שאינו מעוניין להגיש תביעה ייצוגית יכול להגיש תביעה אישית מכוח החוק ולתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק ככל שלא קיבל מחברת התעופה את ההטבות המגיעות לו (אשר הוזכרו קודם).

בסעיף 11 נקבע כי ניתן להגיש תביעה נגד חברת התעופה עד לסכום 10,380 ש”ח ללא הוכחת נזק.

במקרים מסוג זה על התובע להוכיח שחברת התעופה הפרה ביודעין את הוראות החוק.

תביעות ייצוגיות מכוח החוק בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

במקרים של ביטול טיסה או דחיית טיסה ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד חברת התעופה. מקרים אלה מתאימים להתברר כתביעות ייצוגיות משום שבכל טיסה קיימים מספר רב של נוסעים אשר נפגעים ממחדליה של חברת התעופה.

אין חובה להכיר את יתר הנוסעים בטיסה על מנת להגיש תביעה ייצוגית מכוח חוק טיבי. קיים יתרון גדול בניהול תביעה ייצוגית מכוח חוק טיבי במיוחד אם מצליחים להראות שמחדליה של חברת התעופה הנתבעת התרחשו ביותר מטיסה אחת (ככל שיש יותר טיסות המעידות על המחדלים כך קבוצת הנפגעים גדולה יותר, וכך גם הסיכוי שיפסק פיצוי לקבוצת הנפגעים גדול יותר).

בעבר הוגשו על ידי עורך דין אדי בליטשטיין מספר תביעות ייצוגיות מכוח חוק טיבי עליהן ניתן לקרוא כאן.

 

ביטול טיסה
רציתם לטוס אבל הטיסה בוטלה? חוק טיבי דואג לכם
ציון הגולשים למידע זה
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

כתובת מייל

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום