יצירת עילת תביעה לצורך הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית היא סוגיה שהייתה שנויה במחלוקת בפסיקות בתי המשפט. בתאריך 24.8.2017 ניתנה החלטה של בית המשפט העליון שמגדירה את “גבולות הגזרה” בפני תובעים ייצוגיים פוטנציאליים ומבהירה מה מותר ומה אסור (רע”א 4363/17).

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

סעיף 4(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית. בין היתר נקבע כך:

אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 3(א), המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם – בשם אותה קבוצה;

משמעות הוראה זו היא שרק מי שנפגע בפועל רשאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ולייצג בפועל את אותם חברי הקבוצה (כל אותם אנשים שנפגעו בצורה דומה מאוד עד כדי זהה, על ידי הגורם הפוגע).

יצירת עילת תביעה באופן מלאכותי

הזינו מייל ותקבלו ללא תשלום או התחייבות עדכונים משפטיים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

מה קורה לעיתים בפועל?

אנשים הבקיאים בהוראות החוק השונות מאתרים בתי עסק המפרים הוראת חוק. אותם אנשים, שבמקור לא נפגעו מאותו בית עסק, אך מודעים להפרת החוק, פונים לבית העסק ודואגים להפגע ממנו (לדוגמא: בית העסק מטעה את לקוחותיו בנתון המהווה עניין מהותי בעסקה. אותו אדם המודע להפרה אך לא היה לקוח של בית העסק במקור, יוצר קשר עם בית העסק ומבצע עסקה, על אף שהוא מודע להפרה. כך אותו אדם יוצר לעצמו עילת תביעה נגד בית העסק).

כפי שציינתי קודם לכן, אם לאדם אין עילת תביעה אישית הוא לא רשאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית. זו הסיבה שלעיתים, כאשר מזוהה מחדל משמעותי, יהיו יותר מאדם אחד שיפעלו בצורה המתוארת, ואף יתחרו ביניהם בכדי להיות הראשונים כדי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

בתי המשפט המחוזיים, ואף היועץ המשפטי לממשלה התייחסו בעבר לסוגיית יצירת עילת תביעה באופן מלאכותי ולא ראו בכך פגם כל עוד ההליך המשפטי משרת את קבוצת הנפגעים. כך לדוגמה בת”צ 29092-12-12 נחמיה גורל נ’ מ. יוחננוף ובני (1998) בע”מ:

בעניין זה אציין כי אף אם מדובר ביצירת עילה אישית של המבקש באופן מלאכותי (ולא מצאתי כי טענה זו הוכחה עי המשיבה), הרי שאין מקום לדחות את בקשת האישור רק מטעם זה (רלעניין זה עמדת היועץ המשפטי לממשלה ברעא 3698/11 שלמה תחבורה (2007) נש.א.מ.ג.ר אכיפה בעמ מיום 9.11.15).

על אף שבהליך רע”א 4363/17 התובעים לא יצרו עילת תביעה באופן מלאכותי, בית המשפט העליון החמיר וקבע שאחד התובעים פסול מלייצג את קבוצת הנפגעים.

יצירת עילת תביעה – רק אם פועלים ביושר והגינות ולא מטעים את הצד שכנגד

במסגרת החלטת בית המשפט העליון בעניין יצירת עילת תביעה נפסק, בין היתר, כך:

על המבקש לשמש כתובע מייצג מוטלת החובה לייצג את הקבוצה שבשמה הוא פועל בדרך הולמת ובתום לב ואותה חובה עצמה מוטלת גם על בא כוחו (ראו, סעיפים 8(א)(3) ו8(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות; וכן עא 8037/06 ברזילי נפריניר (הדס 1987) בעמ בפסקאות 94-90 לפסק דינו של השופט חמלצר (4.9.2014) (להלן: עניין פרי ניר); רעא 3431/15 יוטרייד פרמיום בעמ ניושרה עמותה לקידום היושרה בשוק ההון, בפסקה 5 (‏16.7.2015); רעא 2444/08 שופרסל בעמ נכהן, בפסקה 9(א) (21.12.2008)). התנהלותו של המשיב 1 כלפי המבקשת טרם הגשת בקשת האישור אינה מתיישבת עם חובה זו והעובדה כי מדובר בעורך דין אך מעצימה את הפסול שבהתנהלותו.

כבר נפסק כי נקיטת יוזמה המכוונת להגשת הליך ייצוגי, גם כאשר המניע המונח ביסודה הוא מניע כלכלי, היא כשלעצמה אינה פסולה (ראו: עניין פרי ניר, בפסקאות 94-90 לפסק דינו של השופט חמלצר וחוות דעתו של השופט סגובראן). ואולם, כאשר תובע פוטנציאלי נוקט יוזמה כזו כמהלך מקדים להגשת בקשת אישור ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתובע שהוא גם עורך דין במקצועו, ניתן לצפות כי יפעל ביושר ובהגינות. בכלל זה ניתן לצפות כי לא יטעה את הצד שכנגד להאמין כי הוא קונה סיכון בהסדר שהוצע לו בעוד שמדובר בתחבולה שהיא לגישתי בלתי לגיטימית בנסיבות העניין, אשר נועדה להוציא מידי המשיב הפוטנציאלי מסמך שיוצג כראיה לטענות שמתכוון התובע להעלות נגדו בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. נוכח התנהלותו זו של המשיב 1 שגה בית המשפט קמא משהתיר לו לשמש כתובע מייצג והחלטתו בעניין זה מצדיקה התערבות.

מהחלטה זו ברור כי יצירת עילת תביעה לצורך הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית אינה מתקבלת “בעין יפה” על ידי בית המשפט העליון, במיוחד לא כאשר היוזם הוא עורך דין. החלטה זו תשמש בעתיד הרבה מאוד נתבעים במסגרת הליכים ייצוגיים במטרה להקשות על תובעים ייצוגיים, ומשכך, ברור כי יש להקפיד על יצירת עילת תביעה אישית שלא באופן מלאכותי, וחשוב מכך – בתום לב

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב