בתאריך 28.11.2018 פורסמה חוות דעת חדשה של הרשות להגנת הפרטיות בעניין שמירת כתובת מייל ושמו של לקוח על ידי בתי עסק העושים שימוש בנתונים אלה לצורך שליחת, לדוגמה, הצעות שיווקיות כדי שאותם לקוחות יבצעו רכישות בבית העסק.

חוות הדעת ניתנה לאור אי בהירות בחוק הגנת הפרטיות המתייחס ל”מאגר מידע“. בסעיף 7 לחוק זה נקבע כך:

“מאגר מידע” – אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט –

(1)    אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או

(2)    אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;

לכאורה על פי הסעיף המודגש כתובת מייל ושם של הלקוח אינם יוצרים איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות, יחד עם זאת, שמירת כתובת מייל יכולה לגלות פרטים שאינם ידועים לכל אדם.

אילו פרטים כתובת מייל יכולה לגלות על אדם?

שימו לב כי הסעיף המודגש קובע שלא תהיה פגיעה בפרטיות בעת שמירת כתובת מייל ושמו של בעל כתובת המייל רק אם אלה הפרטים היחידים שנשמרים, אך כיום כתובות מייל עשויות לחשוף פרטים נוספים כגון מקום עבודתו של אדם (לדוגמה: [email protected]pelephone.co.il – המפרטת שאותו אדם עובד בחברת פלאפון), ניתן ללמוד על הכשרתו של אדם (לדוגמה: [email protected]lawyer.com – המעידה כי בעל כתובת המייל הוא עורך דין בהכשרתו), ניתן ללמוד על צנעתו האישית (לדוגמה: [email protected]gaycenter.co.il), ניתן ללמוד על כתובת מייל המשותפת לבני זוג (לדוגמה: DanyVeDina@mail.com), ניתן ללמוד על דעותיו הפוליטיות של בעל כתובת המייל (לדוגמה: Smolani@gmail.com).

נתונים אלה המופיעים בתוך כתובת המייל הנשמרת על ידי בית עסק חורגים מגדר כתובת המייל ושם בעל כתובת המייל בלבד ומשכך אינם נכנסים בגדר החריג.

משמעות הדברים היא כי המידע נכלל בהגדרת “מאגר מידע” ומשכך על בעל בית העסק לפעול בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות:

(א)    לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)    המאגר נרשם בפנקס;

(2)    הוגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו הוראות סעיף 10(ב1);

(3)    המאגר חייב ברישום לפי סעיף קטן (ה) והוראת הרשם כללה הרשאה לניהול והחזקה של המאגר עד רישומו.

(ב)   לא ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר.

(ג)    בעל מאגר מידע חייב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1)    מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על 10,000;

(2)    יש במאגר מידע רגיש;

(3)    המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם למאגר זה;

(4)    המאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23;

(5)    המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעיף 17ג.

(ד)   הוראת סעיף קטן (ג) לא תחול על מאגר שאין בו אלא מידע שפורסם לרבים על פי סמכות כדין או שהועמד לעיון הרבים על-פי סמכות כדין.

(ה)   הרשם רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות על קיום חובת רישום לגבי מאגר הפטור מחובת רישום לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד); הוראה כאמור תומצא לבעל המאגר ובה יפרט הרשם הוראות לענין ניהול ואחזקת המאגר עד לרישומו.

 

לקריאת חוות הדעת המלאה של הרשות להגנת הפרטיות לחצו כאן.

[Total: 1 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

יצירת קשר

רוצים שעורך דין אדי בליטשטיין יחזור אליכם? מלאו פרטים ליצירת קשר

הצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב