נדחתה תביעה ייצוגית נגד הבנקים – אי הצגת תעריפוני העמלות לא גורמת לנזק

בתאריך 31.8.2016 דחה בית המשפט המחוזי תביעה ייצוגית נגד הבנקים. בקשה לאישור תביעה ייצוגית זו הוגשה נגד הבנקים משום שהבנקים לא הציגו תעריפונים ללקוחותיהם, ולשיטת התובעים הייצוגיים אי גילוי המידע גרם בהכרח לנזק ללקוחות הבנקים (ת”צ 64189-09-14 כרמן גרדשטיין אמיתי ואח’ נ’ בנק לאומי לישראל ואח’).

לא ניתן במקרה זה לנהל תביעה ייצוגית נגד בנקים

כאשר דחה בית המשפט את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוא קבע כך:

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

אם המידע שאתם קוראים סייע לכם נשמח אם תשתפו אותו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

כדי למקד את הדיון בעיקר אקדים ואומר, כי נוכח השונות בין חברי הקבוצה והצורך לבצע בירורים פרטניים בדבר עצם זכאותם לפיצוי, לא ניתן לאשר במקרה דנן תביעה ייצוגית הכוללת סעד כספי. להלן אסביר את דבריי:

תביעה ייצוגית כספית הייתה אפשרית לו היו המבקשים מראים, במידת הסבירות הראויה, כי קיימת קבוצה שניתן לאתר את חבריה או לכל הפחות להעריך את מספרם אשר נתקיימו לגביה הדרישות המצטברות הבאות: (א) חבריה בקשו לעיין בתעריפוני העמלות בתוך סניפיהם של המשיבים, או לקבל בסניפים העתק פיזי שלהם; (ב) העיון בתעריפונים נמנע מחברי הקבוצה עקב הפרת חובת היידוע על ידי המשיבים; (ג) צירוף הדברים גרם לחברי הקבוצה נזק, בין היתר משום שהיו פועלים אחרת לו רק ידעו את העובדות כהווייתן.

המבקשים לא עמדו ולו באחת מדרישות אלה: הם לא הראו כי קיימת קבוצה מוגדרת שלא התאפשר לחבריה לעיין בתעריפונים בתוך הסניפים או לקבל בסניפים העתק קשיח שלהם; הם לא הציעו כל מנגנון שיאפשר לאתר חברי קבוצה כזו או למצער להעריך את מספרם; הם אף לא הציעו שום דרך שבאמצעותה ניתן יהיה לדעת ללא עריכת בדיקות פרטניות למי נגרם נזק עקב הפרתן הנטענת של חובות המשיבים.

יוטעם, כי קשיים יסודיים אלו משליכים לא רק על גובה הפיצוי, אלא גם – ובעיקר – על עצם קיומה של עילת תביעה כספית ועל עצם זכותו של כל חבר קבוצה לקבל סעד כספי, ומכאן שיש בכוחם, כשהם לעצמם, כדי להדוף בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

לצורך המחשת האמור לעיל נניח – מבלי שהדבר יהווה הבעת עמדה באשר לנכונות ההנחה כי המשיבים לא יצאו כדי חובתם בהצגת התעריפונים בעמדות המידע הדיגיטליות, משום שהיו חייבים להציג תעריפוני נייר קשיחים הניתנים למישוש. האם מכאן נובע, כי כלל לקוחותיהם של המשיבים זכאים מניה וביה לפיצוי כספי? ברור שלא, שהרי בהתאם לעקרונות יסוד, לצורך פסיקת פיצוי כספי נדרש קשר סיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק. דא עקא, שהוכחתם בענייננו של קשר סיבתי ושל נזק מחייבת פעולות סווג ומיון פרטניות שהיקפן משמעותי וניכר.

כך, לדוגמא, לצורך איתור אותם לקוחות שהיו דולים מידע רלבנטי מתעריפוני נייר קשיחים, לו היו מוצגים כאלו, אך הדבר נמנע מהם עקב אופן התנהלותם של המשיבים, יש לבודד מכלל לקוחות המשיבים הן את אלו שלא היה להם מלכתחילה עניין לעיין בתעריפוני הנייר הקשיחים בעת ביקוריהם בסניף, הן את אלו שהיו מעוניינים בעיון אך הצליחו לקבל את כל המידע הדרוש להם באתרי האינטרנט של המשיבים, או בעמדות המידע הדיגיטליות שבסניפים, או אצל בנקאי בשר ודם. על פני הדברים נראה, כי אפשרויות הפעולה האחרות, העומדות כאמור לרשות הלקוחות לצורך איסוף המידע הרלבנטי, אינן מסתברות או מעשיות פחות מהאפשרות של עיון בתעריפון נייר קשיח המוצב בסניף. לא ניתן, אפוא, להניח מראש, כי אי הצבת תעריפון נייר קשיח בסניפים גרמה כשלעצמה לכל הלקוחות לחוסר במידע, ובירור העניין טעון, אפוא, לכאורה, בירור פרטני אצל כל לקוח ולקוח.

יתירה מזו: אף אם היה עולה בידי המבקשים לאתר את הלקוחות שלא התוודעו למידע המיוחל עקב אי הצבתם בסניפים של תעריפוני נייר קשיחים, הרי עדיין היה על המבקשים להוסיף ולשכנע, כי אותם לקוחות היו פועלים אחרת לו רק היה המידע ברשותם. לצורך זה נדרש להראות, בין היתר, כי עקב העיון בתעריפון הנייר הקשיח היה הלקוח מתוודע לחלופה זולה יותר ופועל למימושה הלכה למעשה. גם בירור עניין זה טעון לכאורה חקירה ודרישה פרטניים.

כפי שכבר נאמר, המבקשים לא הציעו בבקשת האישור מנגנון כלשהו שיאפשר את איתורם של חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי כספי, או למצער את הערכת מספרם, תוך ייתור הצורך בעריכת בדיקות פרטניות כאמור, לגבי השאלות דלעיל ואחרות כדוגמתן. בכך די כדי לחייב את דחיית הבקשה לאישור תובענה ייצוגית לסעד כספי, אם מחמת השונות בשאלות הצריכות הכרעה, אם מחמת אי היותה של התובענה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכריע בנסיבות העניין במחלוקת (סעיפים 8(א)(1)-8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות; פסקי הדין שטנדל ופריניר הנל).

כדי להבין את פסיקת בית המשפט תוכלו לקרוא באתרנו מאמרים נוספים בעניין מנגנון איתור נפגעים וגם הדימיון הנחוץ בין חברי הקבוצה

רוצים לקבל עדכונים משפטיים בנושא זה ובנושאים משפטיים מעניינים נוספים? הזינו מייל ונדאג שתמיד תשארו מעודכנים – השירות לא כרוך בתשלום

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

 

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

אם המידע שאתם קוראים סייע לכם נשמח אם תשתפו אותו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב