הגשתם תביעת ספאם באמצעות חברת ספאם אוף? תשכחו מפיצוי כספי

חברת ספאם אוף סייעה ללקוחותיה באמצעות הגשת תביעה קטנה בלבד. למידע כיצד להגיש תביעה ייצוגית ולזכות בפיצוי כספי שעשוי להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים, לחצו כאן.

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

חברת ספאם אוף היא חברה המתמחה בסיוע בהגשת תביעות ספאם לבית משפט לתביעות קטנות, תמורת קבלת אחוזים מוסכמים מראש במקרה של זכיה בתביעה. לאחרונה בית משפט לתביעות קטנות קבע כי פעילות חברת ספאם אוף איננה מתיישבת עם מטרות “חוק הספאם” ודחה עשרות תביעות שהוגשו בסיועה.

עובד חברת ספאם אוף, שהסתייע אף הוא בשירותי החברה לצורך הגשת תביעת ספאם, הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי (רת”ק 31506-05-17 יהונתן ארד נ’ מנקס אונליין טריידינג בע”מ), אשר אף הוא קבע כי פעילות חברת ספאם אוף איננה מתיישבת עם תכלית חוק הספאם, ומשכך גם אם מקבל הודעות הספאם צודק בטענותיו נגד שולח הספאם, בית המשפט לא יפסוק לטובתו פיצוי כספי. נימוקי בית המשפט יפורטו להלן.

בנימוקיו של בית משפט לתביעות קטנות מדוע אין לפסוק פיצוי כספי למי שנעזר בחברת ספאם אוף פורט כך:

(1) אין בפעילות ספאם אוף משום הפרת האיסור החוקי על תביעת חברה בבית משפט לתביעות קטנות (שהרי ספאם אוף אינה התובעת, אלא הנמענים שבידיהם נתקבלו ההודעות המפרות), ואין בה משום המחאת זכות.

למרות שאין מניעה חוקית להגשת תביעה בסיוע ספאם אוף, בחן בימש לתביעות קטנות האם נכון וראוי לדון בתביעה כזו.

נקבע כי קיים טעם ממשי לדון בתביעות ספאםבמסגרת דיון בבימש לתביעות קטנות על מנת לא להכביד על תובעים בעלויות שאינן מותאמות לשוויו הכספי של התיק, ובכך ובהתאם לתכלית החוק לעודד אכיפתו באמצעות הגשת תביעות.

מנגד, פעילות ספאם אוף מעוררת קושי רב, מערכתי ופרטני, אשר פוגע ביתר המתדיינים ובמערכת עצמה ואף לא אחת בתובעים עצמם.

(2) ספאם אוף עוקפת את המגבלה המאפשרת לעשות שימוש בהליך של תביעה קטנה חמש פעמים בשנה (סעיף 60 (ב) לחוק בתי המשפט). ספאם אוף אינה התובעת, אם כי בפועל מועברים אליה 20 אחוזים מכל סכום שאמור להתקבל בידי התובע, כך שהיא נהנית מחלק משמעותי מפירות התביעה. היא זוכה להשתתף בהליך מספר פעמים רב, ומתאפשר לה יתרון משמעותי שאינו מוקנה ליתר באי ביהמש, ואף על חשבון יתר התיקים ששמיעתם מתעכבת.

(3) לפעילות ספאם אוף השפעה על יכולתו של ביהמש לתביעות קטנות להגיע להכרעה עובדתית מדויקת ופגיעה ממשית ביכולתו לחתור לאמת.

משכך, נפגעות תכליות התביעה הקטנה והאפשרות להגיע להכרעות עובדתיות בכלים מקובלים.

(4) חלק ניכר מהתביעות נדחות דווקא בשל כך שהתביעה מוגשת בסיוע ספאם אוף שכן מעורבות התובעים בבירורן דלה.

(5) פעילותה של ספאם אוף מערערת את מערך האיזונים שקבע המחוקק, בצורה בלתי מידתית, עי שינוי מרכיבי המשוואה, בדרך של עידוד תובעים, אשר לא השקיעו מזמנם ומרצם, להגיש תביעות.

(6) על האכיפה להיות לא רק מרתיעה. גם נגד נתבעים שעוולו, יש לנהוג מידתיות והגינות.

כמו כן, הגשה מסיבית של תביעות רבות, עשויה ליצור הרתעה מעבר לנדרש, להסב נזק מערכתי בדמות עומס תיקים רב, ולהביא להפחתת סכום הפיצוי שייפסק, לעיתים עד כדי איונו.

(7) פעילות ספאם אוף מובילה לניצול בלתי יעיל של משאבי הזמן השיפוטי, ובצורה בלתי שוויונית, הפוגעת בציבור. במסגרת קביעת מדיניות שיפוטית ראויה לא ניתן להתעלם מהאינטרסים המערכתיים הכרוכים בכך.

(8) מעורבותה של ספאם אוף בהכנת כתבי טענות וליווי התובעים בהליך עשויים להסיג את גבול ייחוד מקצוע עריכת הדין המעוגן בסעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכא – 1961 והפרתו מהווה עבירה פלילית.

בימש קמא הדגיש כי הוא אינו מכריע בעניין זה במסגרת ההליכים שלפניו.

ג) בימש קמא הגיע למסקנה כי חרף העובדה שהתובעים הגיעו לדיונים ונקבע כי ההודעות שהתקבלו בידם נשלחו בניגוד לחוק התקשורת, קביעת פיצוי עבורם אינה עומדת בקנה אחד עם מטרות החוק ותוביל להפחתת סכומו בקשר ליתר התובעים, שתביעותיהם מגשימות את מטרות החוק.

בית המשפט המחוזי אימץ את קביעותיו של בית המשפט לתביעות קטנות בעניין חברת ספאם אוף

הזינו מייל ותקבלו בחינם עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

בין היתר קבע בית המשפט המחוזי כך:

בימש קמא בחן באופן יסודי את השיקולים הרלוונטיים לתביעות שהוגשו בסיוע של ספאם אוף. שיקולים מהסוג שנועד לעודד הגשת תביעות יעילות שיגשימו את תכליות החוק ובמסגרת זו שיקולים של עלויות ניהול ההליך ביחס לתועלת שתופק ממנו.

שיקולים אלה בהחלט נמנים עם השיקולים המצוינים בסעיף 30 א (י) (3) לחוק התקשורת ובכל מקרה, רשימת השיקולים בסעיף אינה רשימה סגורה.

לגופו של עניין, אף אני סבורה כי הגשת תביעות ספאםבאמצעות חברה המתמחה בכך (ונהנית ישירות מתוצאת ההליך; כך שהיא מקבלת אחוזים ניכרים מהפיצוי שנפסק לטובת מקבל הודעת הספאם); איננה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק, הגם שאין מניעה חוקית לפעול בדרך זו; ואף יתכן שבנסיבות מסוימות תמצא הערכאה הדיונית לנכון כן לפסוק פיצוי לתובע, למרות הגשת תביעתו באמצעות חברה העוסקת בכך.

כבר קבעתי לא אחת , כמו למשל ברתק 43995-11-16 צוויק נלאומי קארד בעמ [פורסם בנבו] (20.11.16) כי בזבוז זמן שיפוטי על חשבון צדדים שתביעותיהם הצודקות ממתינות להכרעה שיפוטית, המתעכבת בשל הצורך להשקיע זמן ניכר בתביעות ספאם, אינו בא לשרת את התכליות שבבסיס חוק התקשורת.

ריבוי הליכים בבימש לתביעות קטנות בעקבות תביעות ספאם בסיוע של חברה בעמ, הנהנית מפירות התביעה, יפגע במתדיינים אחריםאנשים פרטיים הממתינים לתורם ואינם מגישים תביעתם באמצעות חברה.

פסיקת בתי המשפט התייחסה אך ורק לחברת ספאם אוף ולא בהסתייעות תובעים המעוניינים בהגשת תביעות ספאם בעורכי דין.

אתם מוזמנים לקרוא באתרנו על תביעות ספאם הרבות שניהלנו. מעוניינים שנסייע לכם בהגשת תביעת ספאם וקבלת פיצוי כספי? צרו איתנו קשר.

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

לפוסט הזה יש 2 תגובות

  1. אם לא דרך החברה הזאת אז איך אפשר?
    אין לי דרך לזהות את מי ששולח את הספאם ואין לי זמן להגיע לבית משפט

    1. אם אתה לא רוצה/יכול לבד, אז תצטרך לשכור שירותיו של עורך דין.
      להגיע לבית המשפט תצטרך בכל מקרה. עורכי דין אינם יכולים לייצג בתביעה קטנה (חלק גדול מתביעות אלה מוגש לבית משפט לתביעות קטנות, ומעטות, על סכומים העולים על 34 אלף ש”ח, מוגשות לבית משפט השלום).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב