רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תנאי מקפח בהסכמי פייסבוק בוטל – מעתה קל להגיש נגדה תביעות

תנאי מקפח

תנאי מקפח הוא תנאי שמקנה לאחד הצדדים לחוזה יתרון בלתי הוגן. מזה שנים רבות מתנהלות תביעות רבות נגד פייסבוק (ותאגידים בינלאומיים נוספים אשר פועלים בישראל) בהן פייסבוק טוענת כי על פי תנאי הסכם ההתקשרות שלה יש לנהל את התביעות נגדה בישראל לפי הדין במדינת קליפורניה.

עד לאחרונה בית המשפט העליון הסכים כי זהו לא תנאי מקפח

לפני מספר שנים בית המשפט העליון קבע במסגרת הליך אשר עסק בניהול בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פייסבוק על סך 400 מיליון ש"ח כי דרישת פייסבוק לקיים הליך בישראל לפי דיני מדינת קליפורניה (תנאי אשר היה קבוע במסגרת תנאי ההתקשרות של פייסבוק) איננה בגדר תנאי מקפח.

באותו מקרה בית המשפט העליון התייחס גם לסוג ההליך (תביעה ייצוגית לעומת תביעה אישית) וגם לסכום ההליך (400 מיליון שקלים), וקבע כי מי שמגיש הליך שכזה על סכום כה גבוה לא יורתע אם יצטרך לנהל את ההליך על פי דיני מדינת קליפורניה (דינים שדומים במהותם לדיני מדינת ישראל).

תנאי מקפח ביחס לצרכנים ועסקים קטנים אשר עושים שימוש בשירותי פייסבוק

בתאריך 26.7.2022 בית המשפט העליון קובע הלכה חדשה הקובעת כי בכל הקשור ללקוחות פרטיים או עסקים קטנים, התנאי בתנאי ההתקשרות של פייסבוק הקובע כי תביעה נגדה צריכה להתנהל על פי הדין בקליפורניה הוא בגדר תנאי מקפח (רע"א 1901/20 טרוים מילר בע"מ נ' Facebook Ireland Limited). בזכות פסיקה זו מעתה הרבה יותר פשוט להגיש תביעה נגד פייסבוק בישראל.

בסוגיית תנאי מקפח ביחס ללקוחות פרטיים או עסקים קטנים בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כך:

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו עכשיו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

בהתאם להוראת סעיף 20 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן: חוק החוזים האחידים), נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה (להלן: היועמ"ש) הודעה על קיומה של טענת תנאי מקפח בחוזה אחיד. ביום 3.3.2021 הודיע היועמ"ש על התייצבותו במסגרת ההליך, והגיש את עמדתו בעניין. לעמדת היועמ"ש, בחינת קיומו של תנאי מקפח לפי סעיף 3 לחוק החוזים האחידים, אינה מתמצת ב"מבחן ההרתעה", בו התמקד בית המשפט קמא בהכרעתו (והרלוונטי בעיקרו, לשיטת היועמ"ש, לבחינת סבירותה של תניית מקום השיפוט ולא לתניית ברירת הדין).

אלא, יש לשקול מספר שיקולים, אשר המרכזיים מביניהם הם אלה: קיומו של יתרון בלתי הוגן בתנאי הנדון, ובכלל זה יכולתו של המתקשר בעסקה להבין את תנאי העסקה ומערך החובות והזכויות המעוגן בה; מיהות הצדדים ופערי הכוחות ביניהם בשים לב לטיב ההתקשרות והיקפה; מידת התלות של הלקוח בהתקשרות; חיוניות המוצר או השירות וייחודיותו.

פייסבוק היא תאגיד בינלאומי. היא פועלת במדינות רבות, אשר ישראל היא רק אחת מהן. לטענתה, עובדה זו מצדיקה לאפשר לה להתדיין לפי דין אחד בכל המדינות בהן היא פועלת, ולבחור דין זה לפי נוחיותה (בכפוף לכך שמדובר בדין ראוי במבחני הדין הישראלי). הנחה זו, על שני חלקיה, איננה מקובלת עליי. אסביר.

ומדוע, ישאל המקשה, שלא נאפשר לחברה הזרה המנהלת עסקים בישראל להתנות בחוזה אחיד מול לקוחותיה בישראל, בין אם הם אנשים פרטיים ובין אם עסקים קטנים, שדין זר הוא שיחול על העסקה בין הצדדים? מדוע לא יוכל היקב האיטלקי, בית האופנה הצרפתי או חברת הפרסום הניו יורקית הפותחים שלוחה בישראל לקבוע כי גם על המוצרים והשירותים שהם מספקים בישראל חל הדין האיטלקי, הצרפתי או הניו-יורקי, לפי העניין? ככלות הכל, ברור שמבחינתם יש להחלה כזו יתרון, שהרי בקיאים הם בדין החל במדינת מוצאם, ואין הם בקיאים בדין הישראלי; שהרי נוח להם לנהל את כל פעילותם על פי דין אחד, ולא על פי דינים שונים.

ועל כך אשיב למקשה, מאחר שקביעה כזו היא מקפחת; היא אינה מידתית; היא אינה הוגנת ואינה ראויה אל מול הלקוחות; היא מקנה לספק הגנה החורגת מהנדרש לצורך שמירה על האינטרסים הלגיטימיים שלו מול ציבור לקוחותיו.

וכל זאת מדוע? מאחר שהלקוח הבודד, בין אם הוא אדם פרטי ובין אם עסק קטן, אינו יכול לדעת מהו הדין האיטלקי/הצרפתי/הניו-יורקי, לא בעת כריתת החוזה ולא בעת התגלעות הסכסוך, ואין לדרוש ממנו לברר דין זה בבואו לבצע קנייה בישראל (להבדיל מקנייה ברומא, פריז או ניו יורק); מאחר שההכבדה הכרוכה בהוכחת דין זה במסגרת התדיינות בישראל היא משמעותית, ואין הצדקה להטילה על לקוח המצוי בישראל ואשר ביצע את העסקה בישראל; מאחר שההסדרה של התקשרויות חוזיות צרכניות מסוג זה בתחומי מדינת ישראל צריכה להתבצע על פי הכללים שהגדיר המחוקק הישראלי, ולא על פי אלה שנקבעו על ידי המחוקקים האיטלקיים, הצרפתיים או האמריקאים.

ואם כך ביחס לחברה זרה הפועלת בישראל, הרי שמקל וחומר שכך ביחס לתאגידים גלובליים. העובדה שזארה, טויוטה, גוגל, פייפל או פייסבוק פועלים במדינות רבות אינה מקנה להם פטור מתחולת הדינים המדינתיים בכל אחת מהמדינות בהן הם פועלים. בוודאי שאין היא נותנת להם הצדקה לפטור עצמם מתחולת הדין הישראלי. דהיינו, אין בעובדה כי התאגידים הגלובליים פועלים במספר רב של מדינות שונות בעולם כדי להצדיק מתן פטור מתחולת הדין הישראלי אך מטעם זה.

היעלה על דעתנו כי חברת האופנה הספרדית זארה (Zara), תצדיק את החלת הדין הספרדי על מכירת חליפה בקניון רמת אביב, בשל כך שהיא פועלת ב-88 מדינות, ומנהליה החליטו כי יקל עליהם לנהל את עסקיה אם על כל התקשרויותיה יחול דין אחד של מקום התאגדותה? הנסכים לכך שחברת טויוטה היפנית תתנה מול כל אחד מעשרות אלפי רוכשי הרכבים מתוצרתה בישראל, במסגרת החוזה שנכרת עימם (באמצעות היבואן הישראלי), כי כל תביעה נגדה תוגש על פי הדין היפני, רק משום שרכבי טויוטה נמכרים במדינות רבות, ואין היא מעוניינת בהחלת סטנדרטים שונים של אחריות לפי דיני המדינות בהן היא פועלת?

ריח האבסורד העולה מטיעונים אלה כה חריף, שלא בכדי אין אנו נתקלים בהם חדשות לבקרים, למרות האינטרס הלגיטימי של תאגידים בינלאומיים כדוגמת זארה וטיוטה בקביעתם.


העולה מהמקובץ הוא שאין לתת לגיטימציה לניסיון גורף של תאגיד גלובלי הבוחר לקיים פעילות עסקית בישראל להתנער מתחולת הדין הישראלי כלפי ציבור לקוחותיו הצורך את שירותיו או רוכש את מוצריו, באמצעות תניית ברירת דין הקבועה בחוזה אחיד (וזאת בין אם הלקוח הוא אדם פרטי ובין אם הוא עסק קטן). הדרך המשפטית למנוע התנערות שכזו היא הגדרת התנייה האמורה כתנייה מקפחת, וזאת בהיותה ניסיון לזכות בהגנה מופרזת העולה על זו שהדין הישראלי מוכן לאפשר.

וביישום לענייננו: תניית ברירת הדין של פייסבוק, המיועדת להחיל על כלל פעילותה אל מול ציבור לקוחותיה בישראל (כמו גם על ציבור לקוחותיה במדינות אחרות) דין מדינתי אחד (דין קליפורניה), היא בגדר תנייה מקפחת על פי הדין הישראלי כלפי לקוחות הרוכשים את שירותיה בישראל (בין אם מדובר במשתמשים פרטיים ובין אם מדובר בעסקים קטנים). לפיכך דינה להתבטל, תוך שבמקומה יוחל על התקשרויות צרכניות אלה הדין הישראלי, וזאת בהתאם למבחן "מירב הזיקות".

שימו לב – פסק דין זה עוסק אמנם בעניין תנאי מקפח בהסכמי פייסבוק אך הוא רלוונטי מאוד גם לכל תנאי מקפח בהסכמים של חברות בינלאומיות אחרות (והדבר אף עולה באופן מפורש מפסק הדין).

משכך, פסק דין זה יקל על הגשת תביעות על ידי לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים כנגד כל חברה בינלאומית אשר פועלת בישראל, ובהסכמיה ניתן יהיה למצוא תנאי מקפח אשר מקנה לה יתרון בלתי הוגן.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

צריכים ייצוג משפטי בתביעה בסכום העולה על 50 אלף ש"ח? חייגו עכשיו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזרו אליכם בהקדם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב