עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

בתאריך 25.3.2018 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשת מלונות ישרוטל, אשר עסקה בסוגיית עישון בשטח הבריכה על ידי אורחי המלון (ת"צ 51564-10-14 הדס פינקלשטיין נ' ישרוטל בע"מ).

במסגרת בקשת האישור נטען כי מבוצע עישון בשטח הבריכה על ידי אורחי המלון וכי עובדי המלון אינם מונעים את העישון. מנגד, המשיבה טענה כי פעלה בהתאם להוראות החוק במטרה למנוע את העישון, וכי הוראות החוק אינן מטילות חובה למנוע עישון בצורה מוחלטת.

לאחר משא ומתן ממושך ולאחר קבלת הערותיו של היועץ המשפטי לממשלה הצדדים הגיעו להסדר הפשרה. בית המשפט אישר את הסדר הפשרה וקבע בין היתר כך:

עיינתי בבקשת האישור ובתגובה לה, בבקשה לאישור הסדר הפשרה המתוקן ובשים לב להערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, סבורני, שיש להורות על אישור הסדר הפשרה. הסדר הפשרה ראוי והוגן, לעומת הסיכונים האפשריים הכרוכים בהמשך בירור התובענה.

שאלת אכיפת העישון בנסיבות שמעוררת בקשת האישור אינה פשוטה, כפי שעמד על כך בית המשפט בת"צ 3910-01-16 חיים נ' ברברוסה קריות בע"מ, מיום 22.10.2017:

"עם זאת, החובה הקבועה בסעיף 2א(א), לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על האיסורים הקבועים בסעיף 1(א) ו-1(ב), איננה מקימה אחריות הנקבעת על פי מבחן התוצאה (ת"צ 38375-06-13 בועז אליאס נ' רכבת ישראל בע"מ, פסקה 15 (9.9.16)) ("עניין אליאס"). יוער, כי על פסק הדין בעניין אליאס הוגשו ערעורים הן של התובע המייצג הן של הנתבעת, והעניין ממתין להכרעת בית המשפט העליון. מכל מקום, המסקנה בנוגע למהות החובה הקבועה בסעיף 2א(א) מתחייבת מלשונו של הסעיף, המטיל חובה לעשות "כל שניתן" למניעת העישון, תוך שסעיף 2א(ב) לחוק למניעת עישון קובע גם את המקרים שבהם יראו את המחזיק של מקום ציבורי כמי שמילא את החובה המוטלת עליו לפי סעיף 2א(א). משום כך, לא כל מקרה שנמצא בו אדם מעשן במקום ציבורי יביא בהכרח למסקנה שהמחזיק של אותו מקום הפר את חובתו לפי סעיף 2א(א) לחוק למניעת עישון, וייתכנו מקרים שבהם איסור העישון מופר ואף על פי כן המחזיק לא יישא באחריות לכך."

בערעור שהוגש בעניין אליאס קבע בית המשפט העליון נקבע כדלהלן:

"מובהר בזה כי החיוב המוטל על המחזיק על פי סעיף 2א לחוק, הוא חיוב השתדלות, ועל המחזיק לנקוט באמצעים סבירים כדי לעמוד בכך." (ע"א 8468-16 רכבת ישראל בע"מ נ' אליאס, מיום 11.3.2018).

העובדה שהמשיבה אינה קונסת כל אדם אינה מעלה בהכרח, שאינה פועלת לפי החובות המוטלות עליה בדין. יש להביא בחשבון את הקשיים העולים לנוכח הגדרת חצר הבריכה ואת שאלת היקף הפעולות שיש לבצע על פי החוק.

תכליתה של בקשת האישור היא אכיפת החוק למניעת עישון ויצירת הרתעה מפני הפרתו במתחמים ציבוריים שבמלונות המשיבה ובפרט במתחם הבריכה. נראה, שהסדר הפשרה המוצע מקדם תכלית זו בצורה יעילה ונאותה.

לאור האינטרס הציבורי עליו מבקש להגן החוק למניעת העישון ולצד זאת הקשיים שבאכיפתו, נודעת להסדר הפשרה תרומה ציבורית של ממש.

אף שאין בהסדר הפשרה פיצוי ישיר לקבוצה, תכליתה של בקשת האישור הושגה בעצם מניעת העישון העתידי בבריכות בתי המלון. ההטבה והפיצוי בנסיבות העניין שוליים ביחס למטרה שלשמה הוגשה התובענה. בפרט, כשבנסיבות העניין יש קושי לאתר את חברי הקבוצה שנחשפו לעישון במלונות שבהחזקת המשיבה, להעריך ולכמת את הנזק שנגרם להם בגין החשיפה לעישון (ת"צ 164-12-07 שרייר נ' מהדרין בע"מ, מיום 24.02.2009). הסעד בתובענה האמורה הוא באכיפה הציבורית הרחבה של החוק.

פיצוי בדמות אירוח לאגודה סביר ותואם את מטרת ההרתעה ואכיפת החוק למניעת עישון. הפיצוי תואם ומשרת את פעילות האגודה ועשוי להיטיב עם פעולותיה ועם הציבור.

במסגרת הסדר הפשרה סוכם כי ישרוטל תפצה האגודה למלחמה בסרטן בסך 375 אלף ש"ח. הפיצוי יבוא לידי ביטוי במתן זכות אירוח בחלק ממלונות הרשת.

לזכות התובע הייצוגי נפסק גמול בסך 10 אלפים ש"ח, ולזכות עורכי הדין נפסק שכר טרחה בסך 93,750 ש"ח בתוספת מע"מ.

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

כתובת מייל

יש לכם שאלה או הערה בעניין המאמר? כתבו לנו תגובה ונשתדל להגיב בהקדם

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום