פגיעה בצרכנים בחסות בית המשפט העליון

בתאריך 17.8.2014 ניתן פסק דין בתיק עא 7187/12 עוד ליאור צמח נאל על נתיבי אויר לישראל. תיק זה עסק בשאלה האם כאשר לקוח רוכש שני כרטיסי טיסה בהזמנה אחת, הוא צריך לשלם דמי ביטול עבור כל כרטיס בנפרד או שמא פעם אחת בלבד, היות ומדובר בהזמנה אחת.

לצורך שלמות התמונה, אציין כי חודשים ספורים בלבד לפני מתן פסק דין זה, ניתן פסק דין נוסף של בית המשפט העליון, בסוגיה דומה (להלן: עניין גוליבר). שם נקבע, כי גם אם נרכשו מספר כרטיסי טיסה באותה הזמנה,בעת הביטול הלקוח יחויב בדמי ביטול פעם אחת בלבד (ולא בגין כל כרטיס טיסה).

בפסק הדין נגד חברת אל על התייחס השופט רובינשטיין לקביעות בעניין גוליבר, וחלק עליהן. בפסק דין העולה על 30 עמודים מסביר השופט רובינשטיין מדוע לשיטתו יש לחייב את הצרכנים לשלם דמי ביטול בגין כל כרטיס, ומדוע לשיטתו אין הדבר מהווה פגיעה בצרכנים.

בסעיף 66 לפסק דינו קובע השופט מבחן חדש שיש ליישמו על מנת לקבוע האם יש לחייב את הצרכן בדמי ביטול פעם אחת או מספר פעמים. וכך נקבע:

בעניין גוליבר, תמה בית המשפט כי אם תתקבל עמדת המשיבה, כיצד ניתן לקבוע לאילו רכיבים תפורק עסקה נתונה? ומהי עסקה נפרדת בתוך הזמנה? בית המשפט הטעים, כי שאלה זו מתעוררת הן בנוגע לנכסים (הזמנת שולחן וארון) והן בנוגע לשירותים (חבילת נופש הכולל מלון, רכב וטיסה בעבור מספר אנשים). כן סבר בית המשפט, כי עמדת המשיבה מעוררת קשיים במישור המדיניות המשפטית, באשר פרשנותה פותחת פתח רחב להתדיינויות ומחלוקות שאינן מיטיבות עם העוסקים וודאי שאינן מיטיבות עם הצרכנים” (פסקה 29 לפסק הדין). לטעמי, המבחן בעניין זה עשוי להיות פשוט: ככל שניתן לבטל רכיב מסוים בתוך הזמנה אחת באופן נפרד, יש לראות רכיב זה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי ביטול. כך למשל, אם היה המערער מבטל באופן נפרד את כרטיסו, ולאחר מכן את כרטיסה של רעייתו, היה עליו לשלם בכל פעם דמי ביטול באופן נפרד (אף המערער עצמו הודה בחקירתו, כי אילו היה מבטל את שני הכרטיסים בנפרד, היה עליו לשלם דמי ביטול בגין כל כרטיס. ראו עמ‘ 5, שורות 12-8 לפרוטוקול הדיון מיום 18.12.11). ובאשר לנכסים, ככל שמדובר בחבילה שניתן לפרק אותה לרכיביה השונים לצורך הביטול – כך למשל חבילה הכוללת מוצרים מסוגים שונים: טלויזיה, תנור ומקרר – הואיל וניתן לבטל באופן נפרד כל רכיב מתוך החבילה, יש לשלם דמי ביטול בגין כל רכיב, ואין נפקות לכך שהביטול נעשה באופן נפרד או בצוותא חדא. בשונה מכך, ישנן חבילותשאינן ניתנות להפרדה: כך למשל, לא ניתן לפרק מערכת סכום לרכיביה ולבטל חלק ממנה.”

המבחן שנקבע על ידי השופט רובינשטיין אינו מסובך – בכל מקרה שמדובר בחבילהשניתן לפרק לגורמים שונים, על הלקוח לשלם דמי ביטול בהתאם למספר הפריטים שנרכשו בחבילה.

על פי היגיון זה בכל מקרה שבו תבוצע רכישה של מספר מכשירי חשמל בהזמנה אחת, על הצרכן שירצה לבטל את ההזמנה יוטלו דמי ביטול בהתאם למספר הפריטים שרכש, וזאת בניגוד למצב שהיה קיים לפני מתן פסק הדין.

שינוי זה הוא שינוי לרעה אשר מהווה פגיעה בצרכנים. על אף שדמי הביטול הקבועים בחוק הגנת הצרכן אינם גבוהים (5% מערך המוצר או השירות או 100 שח, לפני הנמוך מביניהם) מעתה הצרכנים ישלמו בהכרח יותר בעת ביטול רכישתם.

יתכן מאוד, שהיה כדאי לצמצם את פסיקת בית המשפט, על מנת למנוע את הפגיעה בצרכנים, רק למקרים הרלוונטיים לרכישת כרטיסי טיסה. יחד עם זאת, אין זה המצב.

קביעת בית המשפט העליון היא מחייבת ומעתה ראוי שצרכנים ובתי עסק יכירו אותה על מנת למנוע התדיינויות משפטיות מיותרות.

לעדכון בעניין זה מתאריך 12.9.2017 לחצו כאן.

[Total: 1 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב