עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

חובת פינוי פסולת אלקטרונית היא חובה חדשה יחסית (משנת 2014) והיא קבועה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע”ב – 2012. החובה מטילה על המוכר פינוי פסולת אלקטרונית מביתו של הלקוח (במידה והמוצר מסופק לביתו) או מבית העסק של המוכר במידה והלקוח מביא לשם את הפסולת האלקטרונית, והכל ללא תשלום.

מהי אותה פסולת אלקטרונית אליה מתייחס החוק?

חובת פינוי פסולת אלקטרונית קבועה בסעיף 30(א) לחוק:

משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, “ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה” – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

פסולת אלקטרונית משמעותה על פי החוק מוצר דומה למוצר שנרכש על ידי הלקוח, כך שחובת פינוי פסולת אלקטרונית חלה אך ורק על המוצר שדומה למוצר שנרכש.

לדוגמה: לקוח רכש טלוויזיה וביקש שהיא תסופק לביתו. במידה ויש בביתו של הלקוח טלוויזיה ישנה אותה הוא מבקש לזרוק, על בית העסק לפנות אותה מביתו ללא תשלום.

באופן דומה, לקוח שמגיע לבית העסק וקונה קומקום חשמלי, הוא רשאי להביא איתו את הקומקום החדש ולבקש מבית העסק לדאוג לפינויו בהתאם להוראות החוק.

נציגי ניופאן דרשו תשלום בגין פינוי פסולת אלקטרונית בניגוד לחוק

בפסק דין ארוך במיוחד בית המשפט המחוזי בתל אביב סקר את טענות הצדדים, לרבות עדי חברת ניופאן, וקבע כי ישנו בסיס לטענה כי ניופאן פעלה בניגוד לדין כאשר גבתה תשלום בגין פינוי פסולת אלקטרונית, ולכן אישר ניהול תביעה ייצוגית נגדה.

בין היתר נקבע על ידי בית המשפט כך:

החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני נחקק ב- 26 ליולי 2012 (ס”ח תשע”ב, מס’ 2372) ונכנס לתוקף ביום 1.3.2014. החוק קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני כדי לעודד שימוש חוזר, כדי לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת ממנו ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות שלו. בהתאם, החוק מטיל אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדי מיחזור שנתיים שנקבעו בחוק. כמו כן, החוק מטיל אחריות על משווקים של ציוד אלקטרוני וסוללות לקבל מלקוחותיהם פסולת ציוד אלקטרוני וסוללות מהמגזר הביתי, ללא עלות, בעת המכירה או האספקה של המוצר החדש שנרכש על ידם.

בקשת האישור מבוססת על נסיבות עניינם של המבקשים, שרכשו בחנות המשיבה מסך טלוויזיה ונדרשו לשלם למוביל מטעמה של המשיבה, שהביא את מסך הטלוויזיה החדש, סך של 50 ₪ עבור פינוי המסך הישן.

לטענת המשיבה, גביית התשלום כשלעצמה אינה גורמת למפגע ואף אם נדרש תשלום שלא כדין בגין פינוי ציוד אלקטרוני ישן על ידי משווק, המשווק אינו גורם המפגע, שכן הוא מפנה את הפסולת.

טענת המשיבה נדחית.

גביית התשלום כשלעצמה, ייתכן שיוצרת מניעה מפני יישום הוראות הדין. מעבר לכך, מבקשת האישור עולה אפשרות, שהמשיבה לא נוקטת במדיניות המאפשרת פינוי פסולת, בין בתשלום ובין בכלל. ככל שכך ואף מבלי להידרש לסוגיית גביית התשלום, אם המבקשים יניחו תשתית רלוונטית לפיה, המשיבה נמנעת מניהול ויישום מדיניות ברורה של טיפול בציוד אלקטרוני שנועדה למנוע מפגע סביבתי, הרי שהדבר עולה כדי מחדל בגינו ניתן להגיש תובענה ייצוגיות לפי פרט 6.

המשיבה לא הציגה מסמכים מהם ניתן ללמוד, שניהלה מערך ומדיניות של פינוי פסולת מלקוחותיה ונראה, שקודם להגשת בקשת האישור לא הייתה מדיניות סדורה לטיפול בפינוי פסולת ציוד אלקטרוני מלקוחות, לא כל שכן, יושמה מדיניות כאמור, ככל שהייתה.

שיחות הטלפון שניהלו המבקשים עם נציגי המשיבה נועדו לשקף את מדיניות המשיבה. אף אם השיחות התנהלו באופן מכוון לצורך ניהול תובענה ייצוגית, אין הדבר מייתר את תוכן הדברים שנאמרו בהן. דברי הנציגים בשיחות הטלפון הם אך חיזוק למדיניות שהוצגה בפני המבקשים בעניינם הפרטי, המצטרפים להתנהלות המובילים ומחזקים את טענת המבקשים לכך, שהמשיבה לא יידעה את לקוחותיה, לא במסגרת שלטים בסניפים ולא במסגרת אתר האינטרנט, על מדיניות לפינוי ציוד אלקטרוני ישן. 

המשיבה לא ניהלה מערך פיקוח ואף לא ניהלה בירור מעמיק בדבר המקרה הפרטני של המבקשים כדי לבחון, האם מדובר בתקלה, במקרה חריג, אם לאו. כל בירור שנעשה על ידי המשיבה, נעשה בתגובה לבקשת האישור, אז התבררה שרשרת תקלות רחבה. חוסר הידיעה המשתקף מעדותו של מר פיקובסקי באשר לעניינם הפרטני של המבקשים כמו גם באשר לאופן התנהלות הגורמים הרלוונטיים במשיבה, מעלה את היעדר הפיקוח ואת מחדל המשיבה ביישום החוק.

המשיבה לא הציגה כל טופס הנוגע למבקשים אשר יכול ללמד על קיומה של מדיניות או על יישומה בפועל. המשיבה לא הציגה ראיות אחרות על הגעת המוצר הישן של המבקשים לתאגיד המחזור, טפסי פינוי מוצרים של לקוחות אחרים או טפסים חתומים על ידי לקוחות על כך, שלא שילמו בגין הפינוי בהתאם לנוהל לו טוענת המשיבה. המשיבה אף לא הגישה תצהירים מהם ניתן ללמוד, שהמדיניות הנטענת על ידה, מיושמת ומפוקחת. המשיבה יוצאת מתוך נקודת הנחה, שאם “אין תלונות ואף אחד לא מתלונן” אז “העסק מנגן ורץ”. לא ניתן לקבל הנחה זו. אחריות המשיבה כוללת את החובה ליידע את הלקוחות על זכויותיהם. אדם לא יכול להתלונן על דבר שאינו יודע שהוא זכאי לו. העתק צילומי השלטים שבחנויות או המידע שמפורסם באתר האינטרנט, אשר הוצגו על ידי המשיבה, אין בהם כדי להניח את הדעת לכך, שקודם להגשת בקשת האישור המשיבה יידעה את לקוחותיה בדבר האפשרות להחזיר ציוד אלקטרוני ללא עלות, שעה שהמבקשים הניחו תשתית ראייתית סותרת.

עם זאת, באי קיומן של הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני נגרם לכאורה לחברי הקבוצה נזק, בין אם ממוני – תשלום כספים לפינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני שאמור להיות מפונה ללא תשלום, ובין אם לא ממוני כגון, טרחה, חוסר הנוחות והפגיעה הנגרמות ללקוחות מעצם הצורך לעסוק באופן עצמאי בפינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני, ובכלל זה הצורך לחפש מקום למסור את המוצר.

אין ספק, שעל המשיבה לפעול כנדרש בדין והמשיבה אינה חולקת על חובתה זו. בנסיבות אלה ראוי, שהצדדים ינהלו משא ומתן לפשרה במטרה להסדיר את המחלוקת ללא צורך במיצוי ההליך המשפטי.

ציון הגולשים למידע זה
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

כתובת מייל

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום