עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

בתאריך 25.6.2019 אישר בית המשפט המחוזי ניהולה של תביעה ייצוגית נגד חברת יס בגין שליחת ספאם דרך הטלוויזיה (ת”צ 3468-09-14 טל רודר ואח’ נ’ די. בי. אס שרותי לווין (1998)).

הליך ייצוגי זה הוגש נגד יס בטענה כי יס שולחת דברי פרסומת, המהווים ספאם (דואר זבל), דרך הטלוויזיה למנוייה (שירות yes-mail). דבר הפרסומת הוצג כמעטפה על המסך. אם הלקוח לא קרא את ההודעה שקיבל מיס המעטפה התחילה להבהב במטרה למשוך את תשומת ליבו של הצופה בטלוויזיה.

מפסק הדין עולה כי יס לא פרסמה אך ורק את שירותיה אלא גם שירותים של חברות נוספות, כגון חברת גוליבר (שירותי תיירות) ודומינוס פיצה.

בית המשפט דחה את טענת יס כי שליחת ספאם דרך הטלוויזיה משרתת את טובת לקוחותיה או שלא מדובר ב”דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת:

אף אם הודעות ההטבה אכן כוללות הטבה למנויי המשיבה ואף אם המשיבה מסבסדת חלק מעלות אותן הטבות, הרי שהטבות אלה לא נועדו לרווחתם של המנויים גרידא, כי אם לקידום ענייניה המסחריים של המשיבה וכחלק מהמאמץ לשמר את המנויים הקיימים ולגייס מנויים חדשים במטרה להשיא את רווחיה. אף אם בהודעות ששולחת המשיבה יש משום הטבה עם מנויי המשיבה, הדבר אינו שולל את האלמנט הפרסומי שבהן נוכח העידוד להוצאת כספים, בין אם לרכישת טלוויזיה בין אם לרכישת חופשה וכיו”ב. נוסח ההודעות לצד אינדיקציות אחרות ובכלל זה הסכמי שיתוף הפעולה של המשיבה עם גורמים מסחריים שאותם היא מפרסמת, כמו גם העובדה, שהמשיבה היא חברה מסחרית הפועלת להשאת רווחים, מבססים במידה הנדרשת בשלב זה של הדיון, את המסקנה שישנה אפשרות סבירה לראות בהודעות ההטבה שנשלחו על ידי המשיבה “דבר פרסומת” בהתאם להגדרה הקבועה בחוק.

תכלית סעיף 30א לחוק התקשורת היא לאסור גם שליחת ספאם דרך הטלוויזיה

אחת מטענותיה של יס הייתה שסעיף 30א לחוק התקשורת אינו אוסר על שליחת ספאם דרך הטלוויזיה. אכן, סעיף זה אינו מתייחס לטלוויזיה או שירותי לווין, אך גם טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט:

לצד הבחירה באמצעי התקשורת האמורים, קיימת הבנה, בדבר הקושי בהסדרה משפטית של מציאות טכנולוגית המשתנה במהירות הולכת וגוברת (עניין טויסטר, פסקה 16), וכי במרוצת השנים ונוכח התפתחויות טכנולוגיות שינתה (ותשנה) תופעת הספאם את פניה ותיתכנה צורות תקשורת נוספות, אשר ייתכן ויהיה צורך להכלילן תחת חוק הספאם.

עיון בדיוני הוועדה המשותפת מעלה, שהוועדה התייחסה לצורות שונות של העברת מסרים כגון, העברת מסרים דרך התקשרות טלפונית, העברת מסרים ופרסומת על ידי שיווק מדלת לדלת וכן העברת מסרים על ידי הודעות מתפרצות ובאנרים על גבי רשת האינטרנט – צורות תקשורת אלה עלו לדיון והוחרגו מהחוק באופן מכוון. לעומת זאת, נראה שהמחוקק כמו גם הוועדה המשותפת כלל לא התייחסו לאפשרות של העברת מסרים דרך לווין. עם זאת, סבורני, שהיעדר התייחסות זו, לא יוצרת מחסום וזאת על רקע רצון המחוקק להתאים את עקרונות הסדר חוק הספאם למציאות הטכנולוגית ולהתפתחויות טכנולוגיות.

לאור האמור נראה, שאף על פי שההתייחסות המפורשת לתקשורת הלווינית בחוק התקשורת מתייחסת לשידורים וזאת, להבדיל מהאפשרות לשליחת הודעות, אין בכך כדי לקבוע שהחוק התכוון להחריג הודעות מסוג yes-mail, ואין מקום להבחין בין רשת האינטרנט לרשת הלווין ככל שהדבר נוגע לתחולת הסדר חוק הספאם. בין ברשת זו ובין ברשת זו, התכלית שהתווה המחוקק בעניין איסור משלוח הודעות ספאם דומה. חיזוק למסקנות האמורות עולה גם מכוח היותה של המשיבה נמנית עם המחזיקים ב”רישיון מיוחד למתן שירותי בזק באמצעות לווין” (נספח 4 לתשובה לתגובה). הווי אומר, על אף ששירותיה של המשיבה הינם שירותי לווין, הם נופלים לגדרי “שירותי בזק” ונראה, ששירותי בזק יכולים להינתן גם באמצעות לווין.

ההודעות הנשלחות על ידי יס כוללות גם ספאם (דואר זבל)

בעניין זה קבע בית המשפט כך:

כאמור, תופעת הספאם אינה עשויה מעור אחד – היא כורכת התנהלות עבריינית חמורה, כמו הודעות שהן חלק מהונאה או הפצה של נוזקות, לצד התנהלות טורדנית גרידא, כמו פרסום מסחרי או הודעות לא רצויות אחרות (עניין לפידות, פסקה 13). מקובלת עלי טענת המבקשים לפיה, החיווי, החוזר שוב ושוב על גבי מסך הטלוויזיה של המנוי במהלך הצפיה, נועד ללכוד את תשומת ליבו של המנוי ולגרום לו לקרוא את ההודעה. מנוי הבוחר להתעלם מחיווי המעטפית בפעם הראשונה, ייאלץ לראות את אותו חיווי בהמשך, עם העברת ערוץ או במועד אחר (עד למחיקת ההודעה באופן אוטומטי ככל שיבחר שלא לצפות בה). המשיבה עומדת על כך שניתן להסיר את החיווי, דין טענה זו להידחות וזאת לאור חוסר היכולת להבחין בין הודעות חשובות להודעות שאינן חשובות. ויוזכר כי המשיבה עצמה ממליצה לקרוא את ההודעות, שכן ייתכן שמדובר בהודעות חשובות.

לאור האמור סבורני, שהמבקשים השכילו לשכנע במידה הנדרשת בשלב זה, כי הגשמת התכליות שעמדו בבסיס חקיקת סעיף 30א לחוק התקשורת מחייבת את הכללת הודעות ההטבה בגדרו. הוצאת הודעות אלה מגדרי האיסור שקבע המחוקק, תיצור הבחנה מלאכותית ולא ראויה, שאינה עולה בקנה אחד עם תכלית חוק התקשורת ועם הסטנדרטים אותם ביקש המחוקק להציב.

שימור הקשר בין עוסק לבין ציבור לקוחותיו הוא עניין לגיטימי וראוי, המקדם יחסי מסחר תקינים, וניתן להניח שלפחות חלק ממנויי המשיבה מעוניינים בקבלת פרסומות או הטבות. אך אין מדובר בהנחה גורפת המתקיימת ביחס לכל מנוי ומנוי, וממילא סוגיית ההטרדה של הנמען היא סובייקטיבית, ומשתנה בין אדם לאדם.

בית המשפט אישר ניהולה של תביעה ייצוגית והגדיר את הקבוצה בשמה ינוהל ההליך הייצוגי כך:

כל מי שהיה לקוח של המשיבה החל מיום כניסתו לתוקף של סעיף 30א לחוק התקשורת, ביום 1.12.2008, ועד למועד החלטה זו ונתקבלה אצלו הודעת פרסומת מפרה (כהגדרתה בבקשת האישור), אחת או יותר, באחד או יותר מהממירים שבשימושו, ואשר לא נתן למשיבה הסכמה מראש לקבלת דברי פרסומת.

בשלב זה יס חויבה בשכר טרחת עורך דין בגובה 50 אלף ש”ח בתוספת מע”מ.

לדוגמאות נוספות בעניין שליחת ספאם וקבלת פיצוי כספי גבוה במסגרת הליך ייצוגי לחצו כאן.

שליחת ספאם דרך הטלוויזיה

ציון הגולשים למידע זה
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום