בתאריך 23.10.2017 אישר בית המשפט המחוזי מרכז תביעה ייצוגית נגד בית חולים לניאדו בעקבות הפליית נשים מטעמי דת (ת”צ 13451-09-15 פלונית אלמונית נ’ מרכז רפואי צאנז – בית חולים לניאדו).

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בית חולים לניאדו הוגשה בעקבות מדיניות בית החולים שלא לאפשר טיפולי פוריות לנשים שאינן נשואות. טענת בית החולים הייתה כי מדיניות בית החולים מקיימת ציווי הלכתי שהוא חלק מצביונו ומהותו של בית החולים כמוסד שומר דת.

יודגש, אין זהו ההליך הראשון במסגרתו נקבע כי מתקיימת אפליה כנגד נשים מטעמי דת. בסוף שנת 2015 העניין אף התברר בפני בית המשפט העליון בסוגיית אי העלאת נשים לשידור במסגרת שידורי רדיו בתחנה חרדית.

הזינו מייל ותקבלו בחינם עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

בית המשפט המחוזי קבע כי התקיימה לכאורה אפליה המזכה בפיצוי:

סבורתני כי כפי שנקבע בפסיקה נזק זה מוכח מעצם הוכחת האפליה, ולפיכך עמדה המבקשת, בנטל המוטל עליה להוכחת נזקים אלה במידה הנדרשת לצורך בקשת האישור. בנוסף, לא עלה בידי בית החולים לסתור את החזקה כי נזק כזה נגרם עקב המדיניות המפלה לכאורה.

בענייננו יש חפיפה בין הנזק שנגרם לכאורה עקב המדיניות המפלה לכאורה של בית החולים בניגוד להוראות חוק זכויות החולה ובניגוד להוראות חוק איסור הפליה. כ”הנחת עבודה”, משהוכחה אפליה לכאורה על פי כל אחד מחוקים אלה, הוכח גם גרם נזק לכאורה.

לאחר שהוכחה ברמה לכאורית הפגיעה בכוח הבחירה של המבקשת וחברות הקבוצה לקבל טיפולי ההפריה החוץ גופית בבית החולים, מצאתי כי לא בידי בית החולים להוכיח שמדיניותו השוללת את אפשרות הבחירה כאמור הותירה את חברות הקבוצה שוות נפש או אדישות לפגיעה באופן המלמד של נגרם להן נזק בלתי ממוני. 

בית החולים מודה למעשה כי מדיניותו אינה עולה בקנה אחד עם הנורמה החוקית השרירה במועדים הרלוונטיים לבקשת האישור ועד היום.

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב