בתאריך 18.4.2018 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב, הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד בית צבי – בית ספר לאומנויות הבמה, אשר שלח דברי פרסומת מבלי לקבל הסכמה מפורשת מהנמענים (ת”צ 38501-03-16 דורון גוהר נ’ בית צבי – בית ספר לאומנויות הבמה, ע”ר).

עיקרי הסדר הפשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד בית צבי הם אלה:

חברי הקבוצה הם כלל הנמענים, שקיבלו מסרונים מתיאטרון בית צבי, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת עד למועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה.

תיאטרון בית צבי יקפיד הקפדה יתרה ביישום הוראות חוק התקשורת ובכלל זה בהתקשרותו עם צדדים שלישיים.

כל חבר קבוצה אשר קיבל מאת תיאטרון בית צבי דבר פרסומתשנשלח אליו ללא הסכמתו לכך, ויפנה לתיאטרון תוך 180 ימים לאחר מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה ויציג דבר פרסומתשנשלח אליו מטעם התיאטרון מבלי שנתן אישור לכך, יהיה זכאי לקבל זוג כרטיסים לאחת מההצגות המועלות באותה עת (באולמות גרי בילו, אלי ליאון או אהוד מנור) (להלן – הפיצוי). זאת, ללא הוכחת נזק ועל בסיס מקום פנוי. שווי הפיצוי לכל אחד מחברי הקבוצה נע בין 120-140 ₪. ניתן יהיה לממש את הפיצוי תוך 6 חודשים מיום אישור פסק הדין.

דבר הזכאות לפיצוי ואופן מימושו יפורסמו באתר תיאטרון בית צבי ובהודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בעיתונות (להלן יחד – ההודעה בדבר אישור הסדר הפשרה).

הצדדים ממליצים, שהגמול למבקש יעמוד על סך של 5,000 ₪ ושכר הטרחה לבא כוחו יעמוד על סך של 32,000 ₪ בתוספת מעמ. הגמול ושכר הטרחה ישולמו על ידי משיבה 1.

על מנת לסיים את הליכי התובענה ובקשת האישור באופן יעיל ומהיר וללא הוצאות מיותרות, הוסכם בין הצדדים, שאין צורך במינוי בודק חיצוני מטעם בית המשפט.

הצדדים פרסמו מודעה בעיתונים בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה. לא הוגשו התנגדויות. נוסח הסדר הפשרה נשלח ליועץ המשפטי לממשלה, אשר הודיע, שאינו מתנגד לאישורו ולא העיר הערות לגביו.

בדיון מיום 25.2.2018 נשאלו הצדדים לעניין היקפה וגודלה של הקבוצה וכן לעניין אופן מימוש הפיצוי. לשאלת בית המשפט השיבה משיבה 1, שאין לה ידיעה לגבי היקף הקבוצה. עם זאת הוסיפה, שדי בהצהרה בדבר קבלת דבר הפרסומת, כדי לקבל את הפיצוי. בנוסף, לשאלת בית המשפט, שהעלה את האפשרות שלא יהיו מקומות פנויים בהצגות בטווח 180 הימים שנקבעו לצורך מתן הפיצוי, השיבה משיבה 1, כי לא תהיה בעיה של היעדר מקום פנוי.

בית המשפט: ראוי לאשר הסדר הפשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד בית צבי

היועץ המשפטי לא התנגד להסדר הפשרה ובית המשפט אישר את הסכמות הצדדים וקבע, בין היתר, כך:

לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה, בכתבי הטענות השונים ובעמדת בכ היועץ המשפטי לממשלה שאינו מתנגד להסדר, סבורני, שיש להורות על אישורו. הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה לעומת הסיכונים האפשריים הכרוכים בהמשך בירור ההליך.

בכל הנוגע לשאלת סיכויי התובענה וסיכוניה יש לציין, שהפסיקה דחתה טענות של עמותות לפיהן הן הוחרגו מתחולת חוק הספאם. כאשר ההתמקדות לעניין חוק הספאם אינה בזהות המפרסם אלא בתוכן הפרסומי שנשלח. לצד זאת, יש להביא בחשבון שמדובר בעמותה ציבורית ללא מטרת רווח אשר לא היה בדעתה או בכוונתה להפר את הוראות הדין ודבר הפרסומת, נועד לשרת, לכאורה, תועלת ציבורית.

הסדר הפשרה נותן מענה הוגן ויעיל לעניינה של התובענה. המשיבה חדלה מהתקשרות עם צדדים שלישיים לצורך שליחת מסרונים באופן בו התייתר הצורך במתן צו עשה“, שהתבקש במסגרת בקשת האישור. לצד זאת נקבע פיצוי לחברי הקבוצה בגין נזקים שנגרמו להם לכאורה בשל מסרוני הפרסומת שנשלחו אליהם.

לאור האמור נראה, שהסדר הפשרה כמו גם שווי הפיצוי ואופן הענקתו לחברי הקבוצה ומשך התקופה שנקבעה, ראויים והוגנים. עניינם של חברי הקבוצה נבחן על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שלא התנגד להסדר או למנגנון הפיצוי שהוצע.

הגמול ושכר הטרחה אינם נגזרים ביחס לשווי הפיצוי לקבוצה, שכן גודל הקבוצה אינו ידוע. בנסיבות העניין ובמכלול השיקולים, הגמול ושכר הטרחה המומלצים תואמים את מידת ההשקעה בהכנת בקשת האישור וניהול ההליכים באופן יעיל ומושכל, ולפיכך מאושרים.

להסבר מקיף באילו מקרים ניתן להגיש תביעה ייצוגית בגין קבלת ספאם (דואר זבל) וקבלת פיצוי כספי גבוה יותר ביחס לפיצוי שנפסק במקרה זה לחצו כאן.

[Total: 1 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

המלצות לקוחותינו

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו 03-6427876 או השאירו את פרטיכם

הזינו מייל ותקבלו עדכונים ומידע נוסף בנושא זה ונושאים משפטיים נוספים

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב