שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע. כמו כן, נשמח אם תכתבו לנו בתגובות אם מצאתם באתרנו את המידע המשפטי שחיפשתם, ואם לא, נשמח אם תציינו מה היה חסר לכם במאמר או במאמרים שקראתם באתרנו.

בתאריך 11.12.2017 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו ניהול תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל בגין זמן המתנה ארוך בסניפיה ובזבוז זמנם של לקוחותיה (ת”צ 12478-08-12 בצלאל רונן נ’ חברת דואר ישראל בע”מ).

התובע הייצוגי וחבריו בדקו 13 סניפים (מתוך כ-700) ומצאו כי זמן ההמתנה הממוצע עולה על 25 דקות.

בית המשפט קבע כי זמן הוא “משאב יקר” ושקיים אינטרס ציבורי בבירור ההליך:

שנית, זמן הוא משאב יקר ואין להתייחס אליו כזוטי דברים“. זמן ההמתנה של המבקש 2 (ובלבד שמדובר בזמן העולה על זה הקבוע ברישיון המשיבה) הינו בר פיצוי וניתן לכמת כספית את הנזק שנגרם כתוצאה מהמתנה ממושכת, מעבר לנדרש.

הקשר הסיבתי בין ההמתנה הממושכת לבין הנזק שנגרם למבקש הינו ברור: המבקש נאלץ להשחית זמנו לריק בהמתנה לשירותי המשיבה – זמן שניתן היה לנצלו למטרה אחרת אם הייתה המשיבה עומדת בתנאי רישיונה.

המבקש 2 ציין בתצהירו כי בדק (יחד עם אחרים) 13 יחידות דואר שונות, שבהן זמן ההמתנה עד לקבלת שירות התמשך זמן רב מעבר למותר על פי תנאי הרישיון. סבורני כי גרסת המבקש 2 מהווה ראשית ראיה לכך שקיימת אפשרות סבירהשהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה. זאת, בהתאם לפסיקה המובאת לעיל ובשים לב לכך שמדובר בתובענה שקיים אינטרס ציבורי בבירורה, (ראו: עניין אולסייל). המדובר בבדיקות שנערכו גם על ידי אחרים (בליוויו של המבקש), דבר המעיד על הִישָנות זמני המתנה ארוכים ביחידות הדואר, מעבר למקרה הפרטני של המבקש.

אינני מקבלת את טענת המשיבה לפיה היה על המבקש לבדוק מספר רב יותר של יחידות דואר. המדובר במדגם אקראי מספק לצורך הצגות ראיות לכאורה כנדרש בשלב מקדמי של ההליך. בתי המשפט ניסו להימנע בדיוק מדרישה נוקשה מעין זו, שעה שעסקינן כאמור בבקשת ביניים. מדובר בקביעה לכאורית בלבד בדבר סיכויי התובענה ואין זה הכרח כי בסופו של הליך התובענה תתקבל (ורלעניין זה: אלון קלמנט קווים מנחים לפרשנות חוק תובענות ייצוגיות, התשסו2006 הפרקליט מט(1) 131, עמ‘ 142). בשלב זה של הבירור, די בנתונים שהובאו על ידי המבקש כדי לבסס את בקשת האישור.

אינני מקבלת את טענת המשיבה לפיה היה על המבקש לבדוק זמן ממוצע של המתנה בכל סניף וסניף. לא הוברר על ידי המשיבה כמה בדיקות בכל סניף וסניף יהוו לגרסתה בדיקה מתאימה ומספקת. מדובר בדרישה מכבידה לשלב של בירור בקשת האישור בלבד, במיוחד נוכח העובדה שבוצעו בדיקות עם אחרים, במועדים שונים ובסניפים שונים.

[Total: 12 Average: 4.6]

רוצים לקבל עדכונים בנושא זה ובנושאים נוספים? הזינו כתובת מייל.

כתיבת תגובה