עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

בתאריך 17.3.2016 אושרה תביעה ייצוגית נגד המועצה להסדר הימורים בספורט (ת”צ 11930-04-12 גל אבידן נ’ המועצה להסדר הימורים בספורט).

במרבית הימורי ווינרקבעה המועצה להסדר הימורים בספורט יחס זכייה מסוים, אשר הגדיר את הסכום בו יזכה המשתתף בגין כל שקל שיסכן, ופרסמה אותו לציבור בחוברת מודפסת ובאתר אינטרנט. לעיתים, החליטה המשיבה לשנות את יחס הזכייה שנקבע למשחק מסוים בנוגע להימורים שיקלטו מעתה ואילך. המבקשים, אשר נטלו חלק בהימורי ווינר“, טענו כי המשיבה פעלה שלא כדין בכך שלא עדכנה, כפי שמוטל עליה, את המהמרים בתחנות הטוטו (להבדיל מהמהמרים באתר האינטרנט) לא בדבר האפשרות שיחול שינוי ביחס הזכייה ולא בדבר שינויים בפועל ביחסי הזכייה. בעקבות הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית ביצעה המשיבה שינויים מסוימים בהתנהלותה, אולם המבקשים סברו שאין בהם די לא כדי לרפא את הפרות העבר ולא כדי להבטיח ידוע נאות של המהמרים בתחנות הטוטו בעתיד.

בית המשפט התייחס למספר סוגיות משפטיות מעניינות טרם אישר את הבקשה.

האם ניתן לנהל תובענה ייצוגית נגד המועצה להסדר הימורים בספורט?

המשיבה טענה כי לא ניתן לנהל נגדה בקשה לאישור תובענה ייצוגית משום שהיא תאגיד סטטוטורי. בית המשפט דחה טענה זו:

למרות האמור, סבורה המועצה כי לא ניתן להגיש נגדה תביעה לפי הפריט הראשון לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בשל היותה תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח הוראות החוק והתקנות. בכך מתעלמת המועצה מהלכות ברורות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון, לפיהן גם תאגידים סטטוטוריים, וגופים דו מהותיים אחרים, כדוגמת רכבת ישראל ורשות מקרקעי ישראל, עשויים להיות כפופים לחוק תובענות ייצוגיות בכלל, ולתביעות מכוח הפריט הראשון בפרט, אם התביעה נגדן היא בקשר לפן העסקימסחרי של פעילותן להבדיל מתביעה הנוגעת לפן השלטוניציבורי של התנהלותן (פסק הדין שהתווה את ההלכה, לעניין תחולתו של חוק הגנת הצרכן, תשמא – 1981, הוא רעא 2701/97 מדינת ישראל נצרטוק, פד נו(2) 876 (2002); האבחנה יושמה לא אחת גם בהקשר של תובענות ייצוגיות. ראו, למשל, עעמ 7752/12 אסל נמינהל מקרקעי ישראל (ניתן ב– 2.11.2014); תצ (מרכז) 16584-10-11 פלג נפריגו ישראל פרמצבטיקה בעמ , פסקאות 122 – 123 (ניתן ב– 17.5.2015)).

בעא 467/04 יתח נמפעל הפיס, פסקה 20 (ניתן ב– 1.9.2005. להלן: “עניין יתח“) מבחינה השופטת עדנה ארבל בין שני תפקידים שונים של הגופים הציבוריים להם ניתן מונופול בשוק ההימורים הישראלי: התפקיד האחד הוא ניהול ההגרלות והתפקיד השני הוא חלוקת הכספים המתקבלים מההגרלות. התפקיד הראשון נמסר אומנם מכוח החוק, ואולם הוא מהווה פעילות עסקית לכל דבר ועניין; לעומת זאת, התפקיד השני מבטא את הפן הציבורי של הפעילות, והוא כפוף לפיכך לכללי המשפט המנהלי (הדברים נאמרו אומנם ביחס למפעל הפיס, ואולם ברור וגלוי כי הם רלבנטיים במידה שווה גם למועצה). הפעלת הבחנה זו בענייננו מלמדת כי טענות המהמרים נגד התנהלותה של המועצה הן נושא שכעקרון אין כל מניעה לנהל ביחס אליו תובענה ייצוגית.

האם קיימת חזקה כי כל אדם מכיר בהכרח את הוראות הדין?

קביעתו של בית המשפט בעניין זה מעניינת במיוחד:

המועצה כופרת בטענה שמוטלת עליה חובה ליידע את המהמר בדבר האפשרות כי יתכן וחל שינוי ביחס הזכייה. לשיטתה אפשרות זו קבועה בתקנות, וחזקה על משתתף בהימוריה, כי עיין בתקנות קודם להשתתפות בהימורי ווינר“. דומה כי טענה זו לוקחת את הממרה כל אדם מוחזק כיודע את הדיןלמחוזות שהיו זרים לה אפילו בימי קדם, עת ידעה עדנה. לא כל שכן בימינו, בהם הגישה לפיה כל אדם מוחזק כיודע את החוק אינה מקובלת עוד, ונחשבת לגישה מיושנת ומלאכותית, לפיקציה משפטית שעבר זמנה. נוכח הריבוי העצום של החקיקה וחקיקת המשנה ברור שהדין אינו ידוע בפועל” (עדי אזר, “אי ידיעת הדין ועצה רשמית מוטעית במשפט הפליליעיוני משפט י 535, 536 (1984). בהמשך הדברים מזכיר דר עדי אזר זל את הערתו הצינית של אחד השופטים האנגליים לפיה כל אדם מוחזק כיודע את הדין חוץ משופטי הוד מלכותה, ועל כן קבעו מעליהם את ערכאת בית המשפט לערעורים כדי לתקן את טעיותיהם“).

ואכן, קשה להאמין כי המועצה סבורה באמת ובתמים שמהמר ווינרטיפוסי נוהג להקדים עיון בתקנות למילוי טופס ההימור. למען האמת, ניתן להטיל ספק אם בכלל קיים מהמר המעיין בתקנות קודם להשתתפות בהימור, ואם ימצא מהמר אקסצנטרי שכזה, ספק אם הוא ימצא בתקנות את ידיו ורגליו (לשם התחלה בלבד, כפי שהובהר בפסקה 3 לעיל, שמות התוכניות בתקנות שונים לחלוטין מהשמות המסחריים שלהם). צפייתו הסבירה של המהמר היא שעיקריה של התוכנית יונגשו, ויובאו לידיעתו, בפרסומיה של המועצה. דומה כי המועצה מודעת היטב לציפיות אלו, ובהיבטים המשרתים את מטרותיה, גם דואגת להעביר את המידע הדרוש לציבור המהמרים, ולא מסתפקת בכך שבאפשרותם לקרוא את הדברים בתקנות. במצב דברים זה, הימנעותה של המועצה בתקופה שקדמה להגשת התובענה מלמסור אפילו ברמז כי קיימת בידה סמכות מכוח התקנות לשנות את יחס הזכייה מקימה, לכאורה, טענה להפרת חובת גילוי מצידה.

ציון הגולשים למידע זה
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

יש לכם שאלה בעניין המאמר? הערה על המידע שקראתם? בקשה כלשהי?

אתם מוזמנים להשאיר לנו תגובה ונשתדל להתייחס בהקדם

כתיבת תגובה

הזינו כתובת מייל ונשלח אליכם מדי פעם עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים

או הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום