בתאריך 28.3.2019 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ייצוגית נגד טיב טעם בגין חיוב הלקוחות בקופה במחיר גבוה יותר לעומת המחירים שצויינו על גבי המוצרים במדפי החנות (ת”צ 15706-03-15 דוד אנגור נ’ טיב רשתות בע”מ).

המבקש בתביעה הייצוגית בחן מוצרים רבים והופתע לגלות פערים בין המחירים שפורסמו על גבי המוצרים במדפים לבין המחירים שבהם חויב בפועל, שהיו גבוהים יותר.

המבקש התלונן וקיבל בפועל החזר בגין הסכומים העודפים בהם חויב (כך שלכאורה לא נגרם לו נזק) אך החליט להגיש בכל זאת בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד טיב טעם. בית המשפט לא ראה בכך פגם ולא החליף את המבקש.

בית המשפט: תביעה ייצוגית נגד טיב טעם ראויה להתברר משום שלטיב טעם נהלי עבודה לא תקינים שפוגעים בלקוחות

בית המשפט אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד טיב טעם, חייב אותה בשלב זה ב-100 אלף ש”ח בתוספת מע”מ וקבע, בין היתר, כך:

המבקש הראה בראיות שהציג כי חויב לשלם יותר מהמחיר שניקב בשלטים לא בסניף בודד, ובוודאי לא על מוצרים ספורים. די בהן בשביל לשלול את טענת המשיבה שבתקלה נקודתית עסקינן ולא בדפוס.

מעדותו אפשר להבין כי אפשר שיום שלם היה עובר מאז נתלו שלטי המבצע ועד שעודכנו המחירים בקופות.

עדכון ההוזלה בקופה רק אחרי שנתלו כל השלטים היה נוהג פסול, ורכישותיו של המבקש כמבואר לעיל ממחישות היטב את נפסדותו. אין ספק כי בשל הנוהל הזה לא זכו עשרות קונים, ואולי אף מאות אלפים אם לא למעלה מזה, בהנחות שהציעו השלטים במהלך תקופה של שנים. מכאן שנזק רב נגרם בגלל אותה שיטה, ככל הנראה, לכיסם של כל הצרכנים שרכשו את המוצרים שבמבצע קודם שמחירם עודכן בקופה. לבלבולם של הצרכנים ושל העובדים כאחד תרמה גם העובדה שבשלטי המבצע לא נרשם מתי המכירה המיוחדת תמה.

ניתן לסכם ולומר כי הנוהג שלפי עדות נציגה נהג אצל המשיבה לאורך שנים היה פגום, לקוי ומשובש והביא לכך שקבוצת צרכנים חויבה יָתר על המידה תמורת מצרכים שבשלטים הוצג כי מחירם הוזל. בע”א 7187/12 צמח נ’ אל על נתיבי אויר לישראל, פסקה פג (פורסם באר”ש, 17.08.2014), אימץ בית המשפט העליון את הגישה שלפיה כאשר הנתבע „[…] טוען את טענת ‚הטעות הנקודתית‘, יש לראות בכך מעין ‚הדבר מדבר בעדו‘, ולהעביר את הנטל להוכחתה […]“ אל כתפיו. הוא חידד (פסקה פה) שבכל מקרה החוק מטיל על התובע להוכיח לכאורה את קיומה של הקבוצה, ושכדי לשמור על שיווי המשקל בין הצדדים אין להעביר אל הנתבע את נטל השכנוע נוסף על נטל הראיה (פסקה פד). ובכן המבקש גילה בבדיקתו טעויות רבות, ועדי המשיבה העידו על שיטת עבודה שנהגה בעשרות אלפי מוצרים בכל סניפיה מדי חודש בחודשו. המסקנה המתבקשת כבר בשלב הזה של הדיון היא שהשגיאות לא היו ספורדיות גרידא.

הינֵּה כי-כן קיימת אפשרות סבירה שתתקבל הטענה כי המשיבה פרסמה על-גבי השלטים מחירים קורצים, אך פעמים רבות מאוד חויב הלקוח שבחר את המצרכים במחיר גבוה יותר בהגיעו לקופה. המשיבה לא זיכתה את הלקוחות בהפרש אלא אם הבחינו בכך.

במקרים שתיאר המבקש נגבה כסף רב מזה שהייתה המשיבה זכאית לגבות, ויש לראות בכך התעשרות בלתי צודקת. לשון אחר: המשיבה מחזיקה בידיה („קבלה“) כספים („טובת הנאה“) אשר נגבו („שבאה מאדם אחר“) שלא כדין („שלא על-פי זכות שבדין“)….לכאורה על המשיבה להשיב אפוא את הכספים היתרים שנגבו מלקוחותיה.

בענייננו הוכח יסוד ההטעיה, באשר נהיר כי המבקש סבר שישלם מחיר מסוים כשעמד מול המדף ושילם מחיר גבוה יותר בקופה. סכום הנזק שנגרם לכאורה הוא סכום הפער בין שני המחירים.

אמת נכון הדבר, הוחזר למבקש הסכום העודף שנגבה ממנו בסניפי המשיבה ביום 02.03.15, אך בעובדה זו לא ראיתי טעם מספק להחלפתו. לא מן הנמנע שכאשר ערך קניות בסניף המשיבה לפני כן נגבו ממנו מחירים מופרזים בשל הפרקטיקה הקלוקלת שתוארה לעיל.

הבקשה מתקבלת בזה. בקבוצה יהיו חברים כל מי שחויבו בסניפי הרשת שהמשיבה מנהלת יותר מהמחיר שניקב בשלטים שבהם הוכרז על מכירות מיוחדות או על הוזלות, וזאת בתקופה שהחלה שבע שנים לפני הגשת הבקשה ומסתיימת היום.

[Total: 1 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

יצירת קשר

רוצים שעורך דין אדי בליטשטיין יחזור אליכם? מלאו פרטים ליצירת קשר

הצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב