עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

תביעה ייצוגית נגד רשות שונה מהגשת תביעה ייצוגית נגד גוף פרטי משום שאם תתקבל תביעה נגד רשות כספי הציבור הם אלה אשר יעמדו בסכנה. כלומר, מצד אחד ישנו אינטרס בהגשת תביעה נגד רשות שפעלה בניגוד לדין, על מנת שזו תתקן את מחדליה ותפעל על פי חוק, מצד שני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות, בניגוד לגוף פרטי, תוביל לבזבוז כספי הציבור (אשר ממן את הרשות הציבורית), וזהו דבר לא רצוי.

מדוע ישנו חשש בביצוע פניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות (וגוף פרטי)?

הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות או גוף פרטי היא מעין סטארט אפ. מצד אחד הגשת תביעה ייצוגית מובילה לתועלת ציבורית (ולעיתים לתועלת ציבורית משמעותית ביותר), אך מנגד הגשת תביעה ייצוגית עשויה להניב לתובע הייצוגי ועורך דין תגמול כספי משמעותי (לעיתים על חשבון הציבור). ימים ספורים טרם פרסום מאמר זה חברת תנובה הודתה כי במוצרים הנמכרים על ידה, משקל המוצר הרשום על האריזה אינו תואם את משקל המוצר בפועל. הפלא ופלא, עיון בפנקס התובענות הייצוגיות יגלה כי כבר הוגשה תביעה ייצוגית בנושא זה (ת”צ 41378-07-15 בר אילן נ’ תנובה).

הליך ייצוגי נגד רשות שונה מעט מתביעה ייצוגית נגד גוף פרטי. בניגוד לגוף פרטי, הרשות זוכה להגנה משמעותית מכוח חוק תובענות ייצוגיות. ראשית, הליך ייצוגי נגד רשות ניתן להגיש רק בגין השנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת התביעה (בניגוד לשבע שנים כאשר מדובר בגוף פרטי), שנית, הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות לא תוביל בהכרח להחזרת הכספים שנגבו בניגוד לדין, שכן, הרשות יכולה להגיש לבית המשפט הודעת חדילה. משמעותה של הודעת החדילה היא שהחיוב שבוצע שלא כדין לא יבצוע יותר, אך הרשות לא תחזיר את הכספים שגבתה עד כה. במצב בו ישנן הגנות כה משמעותיות נראה כי לא היה צורך בביצוע פניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות. הנחה זו נסתרה בפסק דינו של בית המשפט העליון אשר ניתן בתאריך 23.7.2015 (עליו נפרט בהמשך).

חשש נוסף בביצוע פניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות הוא שהרשות תתקן את המחדל אך ורק כלפי הפונה, אך תמשיך לגבות את הכספים מאנשים אחרים. בצורה כזו, הרשות עשויה לשלול את עילת התביעה האישית של הפונה ולמנוע ממנו להגיש נגדה תביעה ייצוגית, כאשר בפועל המחדל כלפי כלל הציבור לא יתוקן.

חשש כלכלי – כפי שצוין, תביעה ייצוגית היא מעין סטארט אפ. ביצוע פניה מוקדמת לפני הגשת הליך ייצוגי נגד רשות עשוי לגרום לתיקון הטעות ובכך לשלול מהפונה ועורך דינו תשלום כלשהו.

פסיקת בית המשפט העליון: אי ביצוע פניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית יוביל להפחתת הגמול ושכר הטרחה, ובמקרים מסוימים אף ישלול אותם לחלוטין

בתאריך 23.7.2015 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בסוגיה הרלוונטית לפניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות (עמ”מ 2978/13 מי הגליל – תאגיד והביוב האזורי נ’ יוסף אחמד יונס).

במקרה זה הוגש הליך ייצוגי נגד רשות (תאגיד הביוב) מבלי שבוצעה פניה מוקדמת. בבית המשפט המחוזי נפסקו לתובע הייצוגי עשרת אלפים שקלים, ולעורך דינו שמונים אלף ש”ח. תאגיד הביוב ערער וטען כי להפחית את הסכומים משום שלא בוצעה פניה מוקדמת לפני הגשת ההליך הייצוגי.

בפסק דין ארוך בן 70 עמודים ניתחו שופטי בית המשפט העליון את היתרונות והחסרונות שבביצוע פניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות והגיעו למסקנה ששמירה על כספי הציבור מחייבת ביצוע פניה מוקדמת. במקרים בהם לא תתבצע פניה מוקדמת, נקבע כי יש להפחית את הגמול ושכר הטרחה, ובמקרים מסוימים אף לשלול אותם לחלוטין.

במסגרת פסק הדין הודגש כי קביעה זו מתייחסת אך ורק לפניה מוקדמת טרם הגשת הליך ייצוגי נגד רשות, אך ראוי יהיה ליישם כלל זה גם נגד גופים פרטיים.

בין היתר נקבע נקבע בפסק הדין כך:

דומני, כי התועלת הגלומה בהטלתה של חובת פניה מקדימה אל הרשות עולה על העלויות הכרוכות בה, גם אם מביאים בחשבון חשש, המובע לעתים, להיווצרותו של אפקט “מצנן” כלפי הגשתן של תובענות ייצוגיות. יודגש כבר עתה, כי מסקנתי זו אמורה ביחס לתובענות המוגשות כנגד הרשות, ומבלי לטעת מסמרות ביחס למקרים שבהם הנתבע הוא גוף פרטי; אף כי כשלעצמי סבורני כי חובת ההגינות ותום הלב תומכת בפניה מוקדמת גם לגוף פרטי, אף ששם אין רלבנטיות “סטטוטורית” לאופציית החדילה.

הגמול ההוגן לתובעים ייצוגיים ובאי כוחם הוא חלק ממערכת התמריצים הקיימת להגשת תובענות ייצוגיות, ומיעילותו של מכשיר זה; אך לצד זאת יש לזכור – כפי שהוטעם לעיל בהרחבה – כי מטרותיו של הליך התובענה הייצוגית הן ציבוריות ביסודן, בעוד שהתמריץ הכלכלי, אף שהוא חיוני, מהוה אחד האמצעים להגשמת מטרות אלה, בפיקוח הדוק של בית המשפט. לטעמי, יש בגישה זו ובסדרי העדיפויות הגלומים בה, כדי להביא למסקנה שלפיה יש לערוך פניה מוקדמת לרשות בטרם הגשת תובענה ייצוגית כנגדה, שכן אם ניתן להשיג את המטרה הציבורית ולהגשימה באמצעי שיהא יעיל יותר וגם בסופו של יום – זול יותר, הנה מה טוב.

בעבר פירטתי מהם היתרונות שבביצוע פניה מוקדמת אך לעניות דעתי שגה בית המשפט העליון כאשר קבע כי יש לבצע פניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית נגד רשות, במיוחד כאשר המחוקק עצמו לא ראה לנכון לקבוע חובה כזו בחוק. כפי שפירטתי במאמר זה, רשות זוכה מכוח חוק תובענות ייצוגיות להגנות מפליגות (אשר לא ניתנות לגוף פרטי) ומשכך לא היה מקום לקבוע הגנה נוספת אשר מקטינה את הרצון להגיש הליך ייצוגי נגד רשות, משום שהתמריץ לתובע ועורך דינו עשוי לקטון באופן משמעותי.

כמו כן, חשוב להבין שהחיוב לבצע פניה מוקדמת לפני הגשת הליך ייצוגי נגד רשות עשוי להקטין בצורה משמעותית את התביעות הייצוגיות נגד הרשויות, משום שהדבר לא יהיה כלכלי (ביחס לשעות העבודה הרבות שיש להשקיע בהליך זה), ומשכך, מי שיפגע יהיה הציבור, ממנו יגבו סכומי כסף שלא כדין.

 

עדכון: בתאריך 17.2.2019 בית המשפט העליון דן בהלכת יונס בהרכב מורחב וביטל את החובה לבצע פניה מוקדמת לרשות לפני הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

ציון הגולשים למידע זה
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום