אושרה תביעה ייצוגית בגין הטעיה במשחקי Winner – לא גולו פרטים מהותיים

בתאריך 13.12.2016 אושרה תביעה ייצוגית בגין הטעיה במשחקי Winner (ת”צ 26281-02-15 ירון יוסף נ’ המועצה להסדר הימורים בספורט).

על המשתתף בהימורי הווינר לנחש נכונה תוצאות של משחקי כדורגל (באחד מהם הניחוש נוגע לתוצאות המשחק במחצית הראשונה). בWinner 16לדוגמה על המשתתף לנחש נכונה תוצאות של 16 משחקי כדורגל על פי רשימת משחקים שקבעה המשיבה. על המשתתף לנחש בכל משחק ומשחק האם תנצח הקבוצה שנקבעה להופיע ראשונה מבין שתי הקבוצות המתחרות זו בזו (הסימון יופיע בעמודה הראשונה); אם תנצח הקבוצה שנקבעה להופיע שנייה מבין שתי הקבוצות המתחרות זו בזו (הסימון יופיע בעמודה השלישית), או שמא המשחק יסתיים בשוויון בין שתי הקבוצות (הסימון יופיע בעמודה האמצעית). הימור שכזה לגבי כל אחד מ– 16 משחקי הכדורגל יחד מכונה טור“.

המשתתף יכול למלא טופס השתתפות פשוט, המיועד לסימון טורי בלבד. בטופס זה ניתן למלא עד 10 טורים. ישנו גם טופס בו ניתן לערוך סימון רב טורי. מחירו של טור בודד הוא 3 ₪. עלות ההשתתפות היא נגזרת של מספר הטורים אשר מילא המשתתף. כך לדוגמה בהימור רב טורי טופס ההשתתפות המיוחד בו בחר המשתתף לערוך בשתי שורות שלושה סימונים שונים באותה השורה (שתי שלשות“) ובחמש שורות נוספות שני סימונים שונים באותה השורה (חמישה כפולים“), יהיה מחיר ההשתתפות 864 ₪.

בבקשת האישור טוען המבקש כי המשיבה מפרה הפרה בוטה את הוראות הדין בכל הנוגע להימורי הווינר בכך שהיא נמנעת מלפרסם את מחירי התמהילים השונים של ההימורים. עוד נטען כי על אף שניתן להשתתף בהימורי הווינר בעלות מינימאלית של 3 ₪ (עלותו של טור בודד), המשיבה אינה מביאה מידע זה לידיעת ציבור לקוחותיה בחלק מהימורי הווינר. המבקש סבור כי התנהלותה של המשיבה עולה כדי הטעיה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרה של דיני החוזים, ועוד. עוד בפי המבקש הטענה כי התנהלות זו של המשיבה מסבה נזק ממון באשר לו היה עומד מידע זה בפני מי מחברי הקבוצה היה הוא רוכש טופס זול יותר. בנוסף לנזק הממון, סבור המבקש כי נגרם לחברי הקבוצה נזק שאינו ממון בגין הפגיעה באוטונומיה ובנוחות – במניעת היכולת של חברי הקבוצה להשוות מחירים למוצרים אחרים שמוכרת המשיבה או גוף אחר. הנזק הכולל מוערך על ידי המבקש הוא 9,500,000 ₪.

המשיבה סבורה כי יש לדחות את בקשת האישור. המשיבה גורסת כי ציבור לקוחותיה היה מודע למחירו של הטור הבודד בכל הימורי הווינר (גם באלו בהן לא צוין מחירו של טור בודד) בשל כל אלה: לאחר התשלום הצרכן מקבל לידיו קבלת השתתפות ובה מצוין מחירו של טור בודד, והרי מרבית לקוחות המשיבה הם לקוחות חוזרים; בחלק מהימורי הווינר פורסמה עלותו של טור בודד; בהינתן שהמחיר בכל הימורי הווינר אחיד, אין סיבה כי יסבור מי מלקוחות המשיבה שהמחיר בהימור ווינר אחר שונה; כל לקוח יכול לקבל את המידע מבעל התחנה. בעניין זה מדגישה המשיבה כי בעלי התחנות עוברים הדרכות על ידה והיא אף מעמידה לרשותם חוברת מידע; באתר האינטרנט של המשיבה מצוין מחירו של טור בודד ולפיכך, לקוח אשר משתתף בהימורי הווינר גם באינטרנט מודע למחירו של טור בודד; מניתוח הטפסים שנשלחו בפועל עולה כי מידי שנה ממלאים הלקוחות עשרות אלפי טפסים ובהם טור בודד ומאות אלפי טפסים בהם מילא הלקוח פחות מ– 10 טורים, כך שהלכה למעשה לקוחות המשיבה מודעים לאפשרות למלא פחות מ– 10 טורים.

בית המשפט אישר את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית והדגיש את חשיבותם של דיני הגנת הצרכן בתחום התובענות הייצוגיות. בין היתר נקבע כך:

בענייננו, ההטעיה הנטענת היא תולדה של מחדל בכך שהמשיבה לא פרסמה כל מידע בדבר עלותו של טור בודד בחלק מהימורי הווינר, וכן לא פרסמה היא את תמהיל האפשרויות למילוי טפסי הימורי הווינר אשר יש בו לקבוע את מחיר ההשתתפות הכולל. במחדל זה יש לטעמי כדי להטעות את ציבור הצרכנים אשר מבקש למלא את הטפסים ואינו מקבל את מלוא המידע הדרוש לצורך בחינה מושכלת בסופה יחליט האם וכמה טורים ברצונו למלא.

מכאן, שהמחדל של המשיבה באי הצגת המחירים והאפשריות השונות של מילוי הטפסים מהווה על פי הוראות החוק הטעיה הנוגעת לענין מהותי בעסקה“.

על ההטעיה יש ללמוד גם מהתנהגותה היא לאחר הגשת בקשת האישור. אין מחלוקת כי לאחר הגשת הבקשה ובעקבותיה, שינתה המשיבה את דרכיה בכך שפרסמה את עלותו של טור בודד בכל הימורי הווינר, וכן פרסמה היא טבלת אפשרויות מילוי הטפסים ומחירם בהתאם, אם כי מבלי להודות בחובה לעשות כן


הנה כי כן, עתה משהוסיפה המשיבה את המידע הנל לתכניותיה, מנעה היא הטעיה לכאורית של ציבור לקוחותיה ואפשרה היא לכל אחד מלקוחות אלה לכלכל צעדיו בנקל ולבחור את האפשרות המתאימה לו ביותר.

עוד ראוי לציין כי המשיבה ראתה לנכון, וטוב עשתה, לפרסם את המידע במקום מרכזי, במסגרת תכניותיה.

[Total: 1 Average: 5]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו 03-6427876 או השאירו את פרטיכם

הזינו מייל ותקבלו עדכונים ומידע נוסף בנושא זה ונושאים משפטיים נוספים

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב