רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

סכסוך במשפחה – האם מגישים תביעה רק לבית משפט לענייני משפחה?

סכסוך במשפחה

סכסוך במשפחה שמגיע עד כדי תביעה מגיע בדרך כלל לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, שלו הסמכות העניינית לדון בסכסוכי משפחה. אך האם כל סכסוך בין בני משפחה חייב להגיע לבית משפט לענייני משפחה? התשובה בהמשך מאמר זה.

סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה לדון בסכסוכים בין בני משפחה

חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע באילו מקרים סכסוך במשפחה יתברר בפני שופט בבית המשפט לענייני משפחה. סעיף 3(א) לחוק זה קובע כך:

עניני משפחה לפי חוק זה יידונו בבית המשפט לעניני משפחה.

לכאורה החוק קובע כי כל סכסוך במשפחה יתברר בבית המשפט לענייני משפחה, אך לא כך הוא הדבר.

באילו מקרים סכסוך במשפחה יכול להתברר בבית משפט השלום או המחוזי?

על מנת לבדוק האם סכסוך במשפחה צריך להתברר בבית המשפט לענייני משפחה צריכים לבחון האם מתקיימים שני תנאים מצטברים. אם אחד התנאים לא מתקיים ניתן להגיש את התביעה לבית המשפט השלום או המחוזי.

התנאים המצטברים הם:

  1. התביעה מוגשת על ידי אדם או עזבונו נגד בן משפחתו או נגד עזבונו של בן משפחה.
  2. עילת התביעה הינה סכסוך בתוך המשפחה.

כלומר, אם מתקיים בין שני אחים סכסוך עסקי ולא סכסוך במשפחה, את התביעה יש להגיש לבית משפט השלום או המחוזי (תלוי בנושא התביעה ובסכום התביעה).

עניין זה הגיע לאחרונה לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר קיבל את הטענה כי לא כל סכסוך במשפחה צריך להגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה (ת"א 33969-03-22 עופר סייג נ' מאיר סייג, החלטה מיום 30.3.2022).

בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: החוק) קובע בסעיף 3(א) כי "ענייני משפחה" יידונו בבית המשפט לענייני משפחה. ענייני משפחה, המוגדרים בסעיף 1 לחוק, כוללים: "תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא שוויה אשר יהא" (סעיף 1(2) לחוק).

נדרשים שני תנאים על מנת שבית המשפט לענייני משפחה יקנה סמכות עניינית. האחד, שהתובענה האזרחית תוגש על ידי אדם או עזבונו נגד בן משפחתו או נגד עזבונו של בן משפחה. השני, שעילתה של התובענה הינה סכסוך בתוך המשפחה.

את התנאי השני פירשה הפסיקה כדרישה לקיומו של קשר בין התובענה האזרחית לבין הסכסוך המשפחתי. עילתה של תביעה אזרחית בסכסוך בתוך המשפחה אם סיבת הסכסוך או מקורו הם ביחסי המשפחה (פסק הדין בעניין חבס,343, רע"א 6147/21 פלונית נ' פלוני [פורסם בנבו] (18.11.2021), ע"א 1662/99 חיים נ' חיים, פ"ד נו(6)295, 307). נקבע כי קשה וגם לא יהיה זה נכון לקבוע נוסחה מדויקת, שכן לעיתים קרובות יחסי המשפחה והיחסים הלבר משפחתיים מעורבים זה בזה באופן שההפרדה בין הגורמים השונים וקביעת הסדר הסיבתי בהם היא קשה.

אמת המידה שנקבעה היא שיש לבחון אם הסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה. עוד נקבע, כי לא די אמנם בקשר רחוק וזניח, אך גם אין צורך שהסכסוך המשפחתי יהא הסיבה הבלעדית להיווצרותה של עילת התביעה (פסק הדין בעניין חבס 343-344, רע"א 6147/21 פלונית נ' פלוני, בפסקה 20 [פורסם בנבו] (18.11.2021)).

הפסיקה עמדה גם על כך שהתנאי הנוגע לסכסוך המשפחתי כסיבה או מקור לתביעה האזרחית, לא נכלל בהצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (ריכוז סמכויות שיפוט), תשנ"ה-1994, אלא הוסף במסגרת דיוניה של ועדת החוקה חוק ומשפט. זאת, במטרה למנוע מצב שכל תובענה אזרחית בין בני משפחה תהא בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה (ר' פסק הדין בעניין חבס, 342).

מקום בו שורש הסכסוך הוא בסוגיות הנוגעות להתנהלות העסקית ולא סכסוך משפחתי שקדם לו, נקבע שעילתה של התביעה אינה סכסוך בתוך המשפחה ואין די בטענה שמדובר "בחברה משפחתית" שהתנהלה על בסיס יחסי אמון בין אחים (רע"א 1839/13 קולפניצקי נ' קולפניצקי [פורסם בנבו] (6.6.2013), פיסקה 6); ור' גם רע"א 6657/13 לז'ה נ' דוברוצקי [פורסם בנבו] (19.12.2013); רע"א 4440/19 בר דוד זכויות ממציאים (1989) בע"מ נ' סטון [פורסם בנבו] (6.8.2019)). מובן, כי כל מקרה מוכרע בהתאם לנסיבותיו.

ייתכן שהקשר המשפחתי עיצב את היחסים בין מאיר לעופר גם בפעילותם העסקית והיה בבסיס האמון ושיתוף הפעולה מלכתחילה. יכול והיותם אחים קרובים משך שנים, משליכה גם על עוצמת הרגשות הנובעת מהסכסוך. אלא שאין באלה, שסביר להניח שקיימים בחלק ניכר מהסכסוכים הכלכליים-מסחריים בין בני משפחה, כדי להצדיק, כשלעצמם, קביעת סמכותו הייחודית של בית המשפט לענייני משפחה.

מן האמור לעיל עולה, כי בענייננו לא מתקיימים התנאים הנדרשים להקניית סמכות ייחודית לבית המשפט לענייני משפחה וכי לבית משפט זה נתונה הסמכות לדון בתביעה.

למה זה משנה איזה בית משפט יכריע בעניין סכסוך במשפחה?

יכולות להיות מספר סיבות מדוע בן משפחה לא ירצה לפתור סכסוך עם בן משפחה אחר בבית משפט לענייני משפחה. אחד המקרים הוא כאשר הסכסוך מערב גורם נוסף שאינו קשור למשפחה. במקרים אלה לא ניתן יהיה לנהל את התביעה בבית המשפט לענייני משפחה.

דוגמה נוספת רלוונטית לפרוצדורה המשפטית השונה בבית המשפט לענייני משפחה לעומת בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי, אשר עשויה להתאים יותר לסכסוכים מורכבים יותר.

במקרים מסוימים גם שאלת הסעד הנדרש במסגרת התביעה עשויה להיות רלוונטית לצורך הכרעה בשאלה לאיזה בית משפט להגיש תביעה בעניין סכסוך במשפחה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב