רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער – האם מגיע פיצוי כספי?

ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער

חוק שירותי תעופה (הידוע גם בתור חוק טיבי) קובע באילו מקרים יש לשלם פיצוי כספי לנוסעים שטיסתם בוטלה. עולה השאלה האם ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער מזכה בפיצוי כספי?

חברות תעופה רבות טוענות כי ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער אינה מחייבת אותן לשלם פיצוי כספי משום שחוק שירותי תעופה כולל סעיף הפוטר האותן מתשלום במקרים אלה.

סעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי תעופה קובע כך:

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

(1)    הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;

כלומר, ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער לא יזכה בפיצוי כספי אך ורק אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים:

  1. מדובר בנסיבות מיוחדות;
  2. הנסיבות לא היו בשליטת חברת התעופה;
  3. חברת התעופה עשתה כל אשר ביכולתה כדי למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות.

אם חברת התעופה לא הוכיחה את התקיימות כל התנאים אז ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער לא ישמש כפטור מתשלום פיצוי כספי לנוסעים.

מתי ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער תזכה בפיצוי?

סוגיה זו נדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי לאחר שחברת אוקראינה אינטרנשיונל איירליינס בע"מ הגישה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות אשר חייב אותה לשלם פיצוי כספי למספר נוסעים למרות ביטול טיסה עקב מזג אוויר סוער (רת"ק 12149-12-18 אוקראינה אינטרנשיונל איירליינס נ' אורן מירוז ואח', החלטה מיום 18.12.2018).

בין היתר נקבע בפסק דינו של בית המשפט המחוזי כך:

בימ"ש קמא ציין כי לו תנאי מזג האוויר בענייננו היו מתקיימים בישראל, דין התביעה היה להידחות הואיל והנתבעת עמדה בנטל להוכיח כי מדובר בנסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה, אך בענייננו המניעה לא הייתה קיימת בישראל, כי אם באוקראינה.

בנסיבות אלה, יש לבחון – האם הנתבעת עשתה "כל אשר ביכולתה" למנוע את העיכוב בהמראת הטיסה מישראל. (התנאי השלישי הנדרש לפי סעיף 6 (1) לחוק).

נקבע, כי הנתבעת לא הציגה תוצאות בירור שנערך, באשר לשאלה, האם ניתן לבצע שינוי בלוח הזמנים במערך טיסותיה הכולל באזור, ולמנוע את עיכוב הטיסה ונראה כי בירור כאמור לא נערך מטעמים ברורים (כלכליים).

נקבע כי שיקולים כלכליים, לגיטימיים ככל שיהיו, אין בהם כדי לקבוע כי המבקשת עשתה כל שביכולתה על מנת למנוע ביטול הטיסה.

במקרה דנן, משבחרה המבקשת שלא להשקיע משאבים רבים במציאת פתרון ליציאת הטיסה במועדה ומשלקחה מלכתחילה סיכון לעיכוב הטיסה בקביעת סד זמנים צר בין הגעת הטיסה לישראל לבין המראת  הטיסה, עליה לפצות התובעים בסכום הנקוב בחוק שירותי תעופה.

חוק שירותי תעופה הוא חוק צרכני. נקבע בו פיצוי אחיד – תלוי מרחק הטיסה – ללא הוכחת נזק. התנהלותה של הנתבעת היתה תקינה; בחירתה שלא לפעול למציאת פתרון חלופי לנוסעים שימנע עיכוב הטיסה בשל עלויות מסחריות-כלכליות – סבירה. אך "משלא עשתה כל שביכולתה" למנוע עיכוב זה, עליה לשאת בעלות פיצוי הנוסעים על פי התוספת הראשונה לחוק.

שני התנאים הראשונים התקיימו:  תנאי מזג האוויר הקשים באוקראינה בחודש מרץ כאשר תחזית מזג האוויר לא הייתה צפויה  נכנסים לגדר "נסיבות מיוחדות" "שלא היו בשליטתו".

המחלוקת בענייננו נוגעת לתנאי השלישי – "וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;".

במקרה דנן שוכנע בימ"ש קמא כי המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי עשתה כל שביכולתה למנוע את עיכוב הטיסה בלמעלה מ – 8 שעות.

אינני סבורה, כי קביעת בימ"ש קמא מטילה על המבקשת אחריות מוחלטת ומובילה לביטול הפטור וריקונו מכל תוכן. 

בימ"ש קמא עמד מפורשות על כך שמדובר ב"אחריות מוגברת" (סעיף 21 ו-  22 לפסה"ד).

כמו כן הודגש כי לו תנאי מזג האוויר בענייננו היו שוררים בנמל התעופה בן גוריון אזי בימ"ש היה מגיע למסקנה כי מתקיימים הנסיבות לפי סעיף 6 (ה) (1) לחוק שירותי תעופה אך הואיל והמניעה לא הייתה קיימת בישראל, כי אם באוקראינה – יש לבחון האם המבקשת עשתה "כל אשר ביכולה" למנוע את העיכוב בהמראת הטיסה.  

הקביעה לפיה המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי עשתה כל שביכולתה למנוע את עיכוב הטיסה בלמעלה מ – 8 שעות, היא קביעה עובדתית בהתאם לנטלי ההוכחה במשפט אזרחי.

בימ"ש קמא קבע כי הנתבעת לא הציגה תוצאות בירור שנערך באשר לשאלה האם ניתן לבצע שינוי בלוח הזמנים במערך טיסותיה הכולל באזור, ולמנוע את עיכוב הטיסה ונראה כי בירור כאמור לא נערך מטעמים ברורים (כלכליים).

עוד הובהר כי  שיקולים כלכליים, לגיטימיים ככל שיהיו, אין בהם כדי לקבוע כי המבקשת עשתה כל שביכולתה על מנת למנוע ביטול הטיסה.

אין בדעתי להתערב בקביעה עובדתית זו אליה הגיע בימ"ש קמא.

התערבות בקביעה כגון דא, נעשית רק במקרים חריגים שאינם חלים כאן.

במקרה שבו לא מתקיים התנאי השלישי לפי סעיף 6 (ה) (1) לחוק, הפיצוי הסטטוטורי נמוך לאין שיעור מהעלות הכלכלית של העמדת מטוס חלופי שיהיה "בהיכון" למקרה הצורך.

בית משפט קמא היה מודע לפער הכלכלי ומצא כלגיטימי את העובדה שלא נעשה ניסיון לאתר פתרון חלופי (סעיף 24 לפסק הדין) אך שיקולים לגיטימיים אלו (שהם מן הסתם כלכליים) אינם גורעים מהחובה לפיצוי סטטוטורי, אשר מטבע הדברים גם אינו פיצוי מלא לנוסעים בגין החוויה הקשה שעברה עליהם. (סעיפים 32-34 לפסק הדין).

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב