רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הטעיית הצרכן – איזה מידע על בית עסק למסור לצרכן?

הטעיית הצרכן

אין זה סוד שבין צרכן לבית עוסק המוכר שירות או מוצר קיימים פערי מידע. לעיתים פערים אלה מנוצלים על ידי בית העסק (במודע או שלא במודע) לצורך הטעיית הצרכן על מנת שיתקשר בעסקה על בסיס מידע חסר, וייתכן שאילו בית העסק היה מוסר לצרכן את מלוא המידע הנדרש ממנו על פי חוק הגנת הצרכן, הצרכן היה מוותר על ביצוע העסקה.

חוק הגנת הצרכן קובע רשימה ארוכה מאוד של נתונים שעל בית עסק למסור לצרכן על מנת להמנע ממצב בו מתקיימת הטעיית הצרכן. רשימה זו מפורטת בסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן וכוללת את הפרטים הבאים:

(א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;

(2) המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;

(3) מועד ההספקה או מועד מתן השירות;

4) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם;

(5) דרכי הטיפול בנכס;

6) זהות היצרן, היבואן או נותן השירות;

(7) השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות;

(8) מקום הייצור של הנכס;

(9) תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו;

(10) החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות;

(11) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם;

(12) קיומם של חלפים, אביזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו;

(13) המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית;

14) חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בהם;

(15) השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ;

(16) שירות אחזקה ותנאיו;

(17) תנאי אחריות לנכס או לשירות;

(18) כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה;

(19) היות העסקה שלא במהלך עסקים;

20) היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס נכסים או בפירוק של חברה;

21) תנאי הביטול של עסקה.

נתונים אלה נחשבים להיות נתונים מהותיים בעסקה שעל בית העסק למסור לצרכן בכל עסקה, שאם לא כן, עשויה להתקבל הטענה כי בוצעה הטעיית הצרכן. שימו לב – אין חובה שהצרכן יוטעה בפועל, אלא די בכך שהצרכן עלול להיות מוטעה.

פסיקת בית המשפט העליון בעניין הטעיית הצרכן

סוגיית הנתונים המהותיים שעל בית עסק למסור לצרכן כדי למנוע את הטעייתו הגיעה לאחרונה לפתחו של בית המשפט העליון, לאחר שבית המשפט המחוזי אישר ניהולה של תביעה ייצוגית (רע"א 3922/17 פליי רקורדס שיווק והפצה בע"מ נ' ערוץ הופ בע"מ. החלטה מיום 21.8.2017).

באותו מקרה עלתה השאלה האם על בית עסק המוכר תקליטורים לציין מהו משך הזמן שבו ניתן לצפות בתקליטורים (אורך סרטון או סרטוני הווידאו), כלומר, האם משך הזמן הוא עניין מהותי בעסקה ואי גילויו עשויה להחשב הטעיית הצרכן. בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן מטיל על עוסקים חובה לגלות לצרכנים פרטים מהותיים בנוגע לעסקה הצרכנית שבה הם מתקשרים (רע 3418/16 המועצה להסדר ההימורים בספורט נ' אבידן, [פורסם בנבו] בפסקה 15 (‏1.9.2016) (להלן: עניין אבידן)). בספרות המשפטית קיימת מחלוקת בשאלה האם סעיף 2(א) הנ"ל מטיל חובה כללית לגלות לצרכנים עניינים מהותיים הקשורים לעסקה או רק פרטים שיש חובה בחוק לגלותם (ראו: אורנה דויטש מעמד הצרכן במשפט בעמ' 400-399 (2002) (להלן: מעמד הצרכן במשפט); סיני דויטש דיני הגנת הצרכן כרך ב' בעמ' 444-395-391 ו- 441 (2012) (להלן: דיני הגנת הצרכן)).

עם זאת, מקובל לראות בעניינים המפורטים בפסקאות המשנה של סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן ובעניינים שאי גילויים מהווה הטעיה לפי סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 ככאלה שחובה על עוסקים לגלות לצרכנים המתקשרים עמם (ראו: עניין אבידן, בפסקה 15; מעמד הצרכן במשפט, בעמ' 400; דיני הגנת הצרכן, בעמ' 395-391).

6. סעיפים 2(א)(1), 2(א)(2) ו- 2(א)(4) לחוק הגנת הצרכן קובעים כי הטיב, הכמות, המהות, המידה והתועלת שניתן להפיק מהנכס או מהשירות המסופקים בעסקה צרכנית הם פרטים מהותיים שיש חובה לגלות אותם לצרכן, ומקובלת עלי קביעתו של בית המשפט קמא לפיה יש מקום לפרש הוראות אלו באופן מרחיב (ראו: דויטש, דיני הגנת הצרכן בעמ' 257-255). לפיכך, מקובלת עלי מסקנתו של בית המשפט קמא לפיה ישנה אפשרות סבירה שייקבע כי משך הזמן שבו ניתן לצפות בתקליטורים הוא פרט מהותי אותו יש לגלות לצרכנים הרוכשים אותם.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב