רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הודעת ספאם – האם מפרסם יכול להציע הסרה ע"י לחיצה על קישור?

הודעת ספאם

הודעת ספאם היא הודעה הכוללת תוכן שיווקי אשר מטרתו, לרוב, לעודד הוצאת כספים על ידי מקבל ההודעה. קבלת הודעת ספאם עשויה לזכות את הנמען בקבלת פיצוי כספי עד 1000 ש"ח לכל הודעה (מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת) או פיצוי כספי גבוה הרבה יותר במסגרת תביעה ייצוגית העוסקת בספאם.

אחת הסוגיות הנפוצות ביותר במסגרת תביעות ספאם היא שיטת ההסרה המוצעת על ידי המפרסמים ששולחים הודעות ספאם. במקרים רבים המפרסמים אינם מאפשרים לשלוח הודעת הסרה באמצעות SMS (לעיתים ההודעה מתקבלת ממספר פיקטיבי) או דוא"ל (לעיתים ההודעה מתקבלת מכתובת דוא"ל שמתחילה ב-NO-REPLY). במקרים אלה המפרסמים מבקשים מהנמען ללחוץ על קישור (בדרך כלל כתוב "להסרה לחץ כאן" או נוסח דומה) לצורך הפסקת שליחת הודעת ספאם נוספת.

האם הדבר תקין?

סעיף 30א(ד)(1) לחוק התקשורת

סעיף 30א(ד)(1) לחוק התקשורת קובע כך:

הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן (ב) או לא הודיע על סירובו לקבלם לפי הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (בסעיף זה – הודעת סירוב); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען;

מסיומת הסעיף אנו למדים כי המקבל הודעת ספאם רשאי לבחור כיצד לבצע הסרה מרשימת התפוצה. לכאורה, מהוראות סעיף 30א(ד)(1) מי שקיבל הודעת ספאם באמצעות SMS רשאי להשיב ולבקש הסרה באמצעות הודעות SMS, ומי שקיבל הודעת ספאם באמצעות דוא"ל רשאי להשיב ולבקש הסרה באמצעות דוא"ל.

כפי שהזכרתי קודם לכן – לא תמיד הדבר אפשרי מבחינה טכנית.

דרישת הסרה באמצעות קישור לא בהכרח תוביל לפיצוי כספי

בתאריך 9.2.2021 ניתנה פסיקה חדשה על ידי בית המשפט העליון אשר התייחס לסוגיית הסרה באמצעות קישור (רע"א 4704/20 יונתן בן עמי נ' Facebook Ireland ltd).

בין היתר נפסק על ידי בית המשפט העליון כך:

סעיף 30א(ד)(1) קובע, כי "הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען", וסעיף 30א(ה)(ג)(1) לחוק מחייב את המפרסם לציין בדבר הפרסומת גם את "זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן (ד), ודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה וסבירה בנסיבות העניין…" (הדגשים אינם במקור – נ' ס'). הווה אומר, בידי הנמען הברירה אם לשלוח את הודעות הסירוב "בכתב", או באופן שבו קיבל אותן.

המפרסם נדרש אמנם להעמיד דרך "פשוטה וסבירה" למשלוח הודעות סירוב, אך זאת מבלי לגרוע מזכותו של הנמען לשלוח את ההודעה בדרך המתאימה לו. העובדה שניתנה בידי יונתן האפשרות לשלוח הודעת סירוב באמצעות לחיצה על לחצן ה'הסר', איננה גורעת אפוא מזכותו לשולחהּ באמצעות דואר-אלקטרוני, כפי שנשלחה אליו, או בכתב, כרצונו.

דא עקא, הגם שנתונה לנמען הזכות לבחור את אופן משלוח הודעת הסירוב, ברי כי השימוש בזכות זו – כשימוש בכל זכות משפטית – צריך להעשות בתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; ע"א 8553/19 אלכסנדר אורן בע"מ נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 31 (17.11.2020); ע"א 3190/18 תומר מרקוביץ' נ' ועד בית הכנסת "נחלת יצחק", [פורסם בנבו] פסקה 21 (7.6.2020)). פייסבוק לא התעלמה ממכתביו של יונתן. כל שביקשה ממנו היה לעשות שימוש בלחצן ה'הסר'.

אפילו אם בקשה זו נובעת משיקולי נוחות שלה – מערכתיים, טכנולוגיים או אחרים – ודאי שאינה מטילה על יונתן מעמסה של ממש, אם בכלל. ניתנה בידיו אפשרות פשוטה, 'בלחיצת כפתור', לקבל את מבוקשו. בית המשפט לתביעות קטנות לא מצא את הסבריו בעניין זה כמשכנעים, בלשון המעטה, ובצדק נקבע כי עמידתו הדווקנית על זכותו שלא להשתמש בלחצן ה'הסר' איננה בתום-לב.

לחיצה על לחצן 'הסר' כאופציה יחידה, לא רק שאפשר שאינה מוכרת ופשוטה לחלק מהנמענים, הרי שממילא איננה יכולה לאיין את זכותם-זו. הדבר מתחייב מלשון חוק 'הספאם', ומתכליתו כהסדר המבקש להפחית את המטרד, ולהוריד 'כאב ראש' מן הנמען.

ברם, בנסיבות דנא, מקובלת עלי הקביעה כי דווקנותו של יונתן שלא לשלוח באמצעות לחצן 'הסר' עולה כדי חוסר תום-לב. בעקבות זאת, היתה פייסבוק רשאית להתעלם מהודעותיו, כך שהוא נושא באחריות להודעות ששוגרו לאחר משלוח 'הודעות הסירוב' מטעמו.

החלטת בית המשפט העליון קובעת כי אכן ישנה חובה לאפשר לנמען לשלוח בקשה להפסיק לקבל הודעות ספאם באותה צורה שבה הן התקבלו אצלו. ומצד שני קובע בית המשפט העליון שעמידה דווקנית על זכותו של הנמען המבקש להסיר את עצמו באמצעות משלוח הודעת סירוב באותה צורה שבה הודעת ספאם התקבלה אצלו עשויה להעיד על חוסר תום ועמידה דווקנית על זכות.

פסיקה סותרת זו תוביל בפועל לחוסר ודאות, ומי שיהנה ממנה הם דווקא המפרסמים שיטענו מעתה שכל מי שבחר שלא להסיר את עצמו באמצעות קישור פעל בחוסר תום.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב