רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תיקון מוצר מחודש – האם חלה אחריות יצרן?

תיקון מוצר מחודש

תיקון מוצר מחודש זאת סוגיה שעולה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכים בין לקוחות לבתי עסק, משום שלרוב מוצרים מחודשים נמכרים במחירים אטרקטיביים בצורה משמעותית ביחס למוצרים חדשים, אך הלקוחות לא תמיד מבינים מה הדין החל בעת תיקון מוצר מחודש.

האם תקנות הגנת הצרכן חלות על תיקון מוצר מחודש?

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) מסדירות את נושא אחריות היצרן למוצרים שנמכרים בישראל. בין היתר תקנות אלה קובעות באילו מקרים תנתן אחריות יצרן, תוך כמה זמן יש לבצע תיקון למוצר בעת תקלה ובאילו חלקי חילוף יש להשתמש (אין להשתמש בחלקי חילוף מחודשים כאשר נרכש מלכתחילה מוצר חדש).

אחריות יצרן עשויה להשפיע על החלטתו של צרכן האם לרכוש מוצר חדש או מחודש (שעשוי להיות זול יותר בצורה משמעותית) משום שבשני המקרים גם תקופת האחריות עשויה להיות שונה (במוצר חדש תקופת אחריות יצרן לא תפחת משנה) וגם מי שמספק את אחריות היצרן הוא לא בהכרח אותו גורם.

משכך, תיקון מוצר מחודש עשויה להיות פחות איכותית.

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) קובעות כך:

"טובין" – מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, ובלבד שמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 שקלים חדשים;

כלומר, לא ניתן לדרוש תיקון מוצר מחודש במסגרת תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), משום שלא מדובר במוצר חדש.

תנאי הכרחי נוסף לתחולתן של תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) הוא שהמוצר יעלה יותר מ-150 ש"ח. במצב שבו מוצר נמכר ב-149.9 ש"ח לא תוכלו לדרוש אחריות יצרן מכוח תקנות אלה.

תיקון מוצר מחודש על ידי הגורם שמכר את המוצר

מקרה מעניין התברר לאחרונה בבית המשפט המחוזי אשר עסק בסוגיית תיקון מוצר מחודש, ומי חייב לתקן את המוצר שנמכר ללקוח.

במקרה הנדון דובר על מכשיר טלפון סלולרי מחודש שנרכש מבאג. המכשיר התקלקל ונוצרה מחלוקת מי חייב לתקן את המכשיר, האם באג (בתור מי שמכרה את המכשיר ללקוח) או היבואן שייבא את המכשיר לארץ (רת"ק 10096-05-19 קומפיוטר סי דאטה בע"מ נ' יריב הראל, פסק דין מיום 22.12.2019).

בעניין זה בית המשפט המחוזי קבע כי תיקון מוצר מחודש בנסיבות אלה היה צריך להתבצע על ידי באג ולא על ידי היבואנית של המכשיר, ופסק כך:

אין, למעשה, חולק כי המכשיר שבענייננו נמכר למשיב ע"י באג כמכשיר מחודש והדבר צוין מפורשות בחשבונית הרכישה. על חשבונית הרכישה צוין גם כי למכשיר "אחריות שנה לחומרה בלבד בכפוף לתנאי האחריות".

בהעדר  ראיה למסירת תעודת אחריות, יש לצאת מנקודת מוצא שלא נמסרה למשיב תעודת אחריות בעת הרכישה. אין גם חולק כי המכשיר התקלקל במהלך תקופת האחריות שננקבה בחשבונית הרכישה וכי המשיב פנה לבאג לשם תיקונו.

באג, בטענותיה לפני בית משפט קמא, לא נסמכה על תעודת אחריות שניתנה ע"י המבקשת כמקור לאחריותה של המבקשת לתיקון המכשיר. באג טענה כי האחריות לתיקונו של המכשיר מוטלת על המבקשת, כיבואנית המכשיר, על פי הוראות הדין, מכוחן של תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 [להלן – התקנות].

לא ניתן לקבל את טענתה. על פי התקנות מוטלת על יצרן "טובין", ובטובין מיובאים על היבואן, אחריות לתיקון כל קלקול שהתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות (תקופה של שנה מיום מסירת הטובין לצרכן) בלא תמורה (ס' 2(א) וס' 18 לתקנות). ואולם על פי הגדרת "טובין" בס' 1 לתקנות מדובר על "מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים…"

בענייננו, מדובר במכשיר מחודש שאיננו חדש וממילא הוראות התקנות אינן חלות בעניינו. באג או המשיב לא הציגו כל תעודת אחריות שניתנה ע"י המבקשת בעניינו של המכשיר המחודש, בין תעודת אחריות הכוללת חיובים מכוח תקנה 14, ובין תעודת אחריות הכוללת חיובים נוספים מכוח תקנה 15(א) לתקנות, ובהעדרה לא חלה על המבקשת אחריות לתיקונו.

יצוין כי נציגת באג אכן ציינה במהלך הדיון כי התקנות חלות על מוצרים חדשים, אך הוסיפה וטענה שהיבואנים נותנים אחריות על מוצר מחודש "על אף כי הם אינם מחויבים לפי חוק" (בעמ' 2 ש' 9-12 לפרוטוקול הדיון מיום 25.12.17). משלא הוכח כי חלה חובה על המבקשת לתקן את המכשיר המחודש מכוח התקנות, או מכוח תעודת אחריות שנתנה, היה מקום לדחות את התביעה נגדה. תוצאת הדברים היא, שהאחריות לתיקונו של המכשיר חלה על באג, כמוכרת המכשיר, מכוח ההסכם עם המשיב – חשבונית הרכישה בה העניקה למשיב אחריות לתקופה של שנה.   

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב