רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

אפליה פסולה של גברים במשחקי כדורגל – האם מותרת?

אפליה פסולה

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 הוא זה שמגדיר מהי אפליה פסולה. סעיף 3(א) לחוק זה קובע כך:

מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם.

מסעיף זה אנו למדים את הסוגיות המהותיות הבאות:

  1. אפליה פסולה רלוונטית רק למוצר, שירות או מקום ציבורי (נכון להיום אין זו אפליה פסולה כאשר מישהו, לדוגמה, בוחר שלא למכור או להשכיר דירה פרטית לערבים, חרדים, זוגות חד מיניים, וכו').
  2. ישנה רשימה סגורה של מקרים בהם יראו אפליה פסולה. המקרה הרלוונטי למאמר זה הוא אפליה פסולה מחמת מין.

האם מתן הנחה לנשים במגרשי כדורגל מהווה אפליה פסולה של גברים?

בשנת 2018 הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד התאחדות הכדורגל בטענה כי מתן הנחה לנשים ברכישת כרטיסים למשחקי כדורגל מהווה אפליה פסולה של גברים.

התאחדות הכדורגל טענה כי אין מדובר באפליה פסולה משום שמתן ההנחה נועדה לשרת אינטרס חברתי חשוב, והוא מיגור האלימות במגרשי הכדורגל. ההנחה לא ניתנה לנשים עקב סטריאוטיפים, ובכל מקרה מדובר בהנחה בלבד ולא במתן כרטיסים ללא תשלום.

בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכים עם התאחדות הכדורגל ובתאריך 12.6.2022 דחה את בקשת האישור (ת"צ 33300-10-18 איתמר צור נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל). בין היתר, בית המשפט המחוזי קבע כך:

אין להתעלם אף מן העובדה כי הפליה פוגעת בעיקרון השוויון אשר מהווה עיקרון יסוד בשיטת המשפט הישראלית. כאשר הכלל שאין מפלים בין אדם לאדם, הוא עיקרון יסוד חוקתי אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתפיסות היסוד של שיטת המשפט. בבסיס עיקרון השוויון עומדים שיקולים של צדק והגינות, בעוד שהפליה גורמת לתחושת קיפוח, תסכול ואף פגיעה בתחושת השייכות של הפרט בחברה.

כדי להשיג מטרה ראויה זו בדמות הפיכת משחק הכדורגל לאירוע תרבותי, להבדיל מאירוע אשר מתאפיין לעיתים בתופעות אלימות, המליצה ועדת זליכה על נקיטת שורה של פעולות וביניהן לכלול נשים במסגרת ההנחות לרכישת כרטיסים, אשר ניתנו כבר לילדים, לחיילים ולסטודנטים.

התכלית אשר עומדת בבסיס ההחלטה בדבר מתן הנחה לנשים ברכישת כרטיסים, היא רצון לגיטימי וניסיון כן להפחית את רמת האלימות במגרשים. בניגוד גמור לתפיסה הסטראוטיפית–פוגענית אשר עמדה בבסיס ההחלטה (בפרשת אלחנתי) לעניין השוני בשיעורי הגמלה שישולמו, הרי שכאן קיים רצון וניסיון לעודד גם השתתפותן של נשים כצופות במגרשי כדורגל, תוך כדי העצמתן מחד ומבלי שתפגע כניסת גברים או שיפגע מעמדם מאידך.

הנה כי כן, מקום שבו ההנחה שניתנת במחיר הכרטיס נועדה להעלות את אחוז ההשתתפות של קבוצה מסוימת באוכלוסייה (נשים) ולא להאדיר אותה (תוך פגיעה באוכלוסייה אחרת – בענייננו גברים) או לתייג (מי מהקבוצות) תחת סטיגמה פוגענית, הרי שאין מקום לכל התערבות שיפוטית במחירם (המופחת) של הכרטיסים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה (בענייננו – נשים), ואין הדבר מהווה הפליה פסולה של גברים.

המדיניות שבה נקטה המשיבה נועדה לשרת שתי תכליות חברתיות. הראשונה, מיגור תופעת האלימות במגרשי הכדורגל ואילו השנייה, הפיכת חווית הצפייה במשחקי כדורגל לחוויה משפחתית אשר מאפשרת לקהל רחב יותר להגיע. יש בתכליות האמורות כדי להוות ולגבש שוני רלבנטי – שהוכח – המצדיק מתן הנחה גם לנשים, יחד עם מתן ההנחה לאוכלוסיות נוספות (ילדים/חיילים/סטודנטים), אשר בעניינן ולגביהן לא הביע המבקש כל טרוניה.

המבקש חויב בהוצאות משפט מתונות בגובה 30 אלף ש"ח.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב