רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

אושרה תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO עקב אפליה מחמת גיל

תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO

בתאריך 2.6.2021 בית המשפט המחוזי בלוד אישר תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO הממוקמת בראשון לציון, עקב אפליה מחמת גיל (ת"צ 63471-12-17 זיו שרגני נ' איזובר בתי קפה בע"מ).

טרם הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המסעדה, המסעדה החליטה שהיא מכניסה רק סועדים מעל גיל 25 החל משעה 20:00. המבקש שהיה בגיל צעיר יותר לא הורשה להכנס למסעדה, ומכיוון שהתברר שלא מדובר בטעות נקודתית אלא נוהל של המסעדה, המבקש החליט להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO.

במסגרת ההליך הצדדים ניסו להגיע לפשרה אשר זכתה להתנגדות משום שהיא הנצחיה אפליה מחמת גיל. המסעדה דרשה לאפשר לה להמשיך ולא להכניס סועדים מתחת לגיל מסוים.

בית המשפט: אפליה מחמת גיל היא דבר פסול ומנוגד לדין

בית המשפט המחוזי החליט לקבל את טיעוני המבקש ואישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO. בין היתר קבע בית המשפט כך:

המשיבה ביקשה לטעון כי בנדון מתקיימים כמה וכמה טעמים המצדיקים את האבחנה הגילאית אותה יוצרת המשיבה.

לטענת המשיבה, רצונה של המסעדה לשמור על "צביון בוגר" או מתן "נופך בוגר" לשהייה במרחבי המעדה הוא רצון לגיטימי העומד בגבולות חופש החוזים והקניין, מדובר במדיניות מקובלת הנהוגה במסעדות, פאבים וברים רבים בישראל. לעניין זה הפנתה המשיבה בתגובתה לקישוריות רבות במרשתת (לינקים) של אתרי מסעדות בהם מצוינת הגבלה כזו או אחרת לכניסת סועדים בהתייחס לגילם.  עוד טוענת המשיבה כי אין להתעלם מתכלית החוק שנועדה להגן על קבוצה חלשה – רוצה לומר על קבוצת הגילאים המבוגרת הנמצאת בסמוך לגיל הפרישה או לאחריו, לא כן באשר לקבוצת הגיל הנדונה של צעירים שטרם מלאו להם 25 שאינה קבוצה חלשה או קבוצה מופלית.

יתר על כן, אין דינה של הפליה המתייחסת לגיל מבוגר ומגבילה אנשים שהגיעו לגיל מסוים מלקבל שירות, כאפליה של צעירים שטרם הגיעו לגיל מסוים שאז עסקינן "במום עובר"  עם בגרותו של הצעיר,  לפיכך גם אם ניתן ליתן תיוג של אפליה למעשה זה, אין זו אלא "אפליה רכה" שאין בה ממש, אין בה נזק ואין בה פגיעה המצדיקה התערבותו של בית המשפט במעשה. 

לעניין זה נשיב כי הוראת סע' 3 (א) לחוק,  האוסרת על הפליה מחמת גיל במקום ציבורי נוקטת בלשון פשוטה, ברורה וחד משמעית, והיא אינה מבחינה בין קבוצות לגביהן מתקיימת היסטוריה של הפליה לבין קבוצות שלא סבלו מהפליה היסטורית, בין אלו שגילם מבוגר לבין אלו שגילם צעיר, או בין הפליה לגבי אלו שטרם הגיעו לגיל מסוים או אלו שעברו את הגיל המסוים שנקבע כגיל גבול למתן השירות.

סעיף 6 לחוק הקובע כי מקום בו הוכח ש"קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בסעיף 3" הופלתה באופנים המנויים בסעיפים קטנים (2) עד (4) לחוק, אזי קמה חזקה של הפליה אסורה. אף בסעיפים אלו אין אבחנה בין קבוצות שסבלו מהפליה היסטורית לבין קבוצות אחרות. ואם כן אין לייחד את ההפליה אליה כיוון המחוקק דווקא להפליה כלפי קבוצת גיל בוגרת, כדוגמה, אלא היא מכוונת גם להפליה באשר לצעירים אף שככאלה, בעבור הזמן, הם יוכלו להנאות מאותו שירות המוצע רק לקבוצת גיל המבוגרת מהם.

אכן אין לכחד, גיל כרונולוגי משתנה עם הזמן, לפיכך, כדוגמה, אדם שלא נהנה משירות בגיל צעיר אפשר שייהנה ממנו בעבור השנים, ואם כל זאת, גם אם חומרתה של ההפליה על רקע גילאי נחזית להראות, על דרך הכלל כ"מופע פחות פוגעני" של הפליה, בכל זאת בחר המחוקק להכלילה בגדר הפליה אסורה.

כך בדברי ההסבר להצעת חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה) התשע"ד – 2014 צוין כי – "הפליה של אדם מחמת גילו, יהא גילו אשר יהא,  מהווה פגיעה בכבוד האדם ויש לאסרה" וכי – "פגיעה בכבודו של אדם בשל גילו, צעיר כמבוגר, מקוממת לא פחות מצורות הפליה אחרות שמפניהן בחר המחוקק להגן…" (הדגשה שלי – צ.ו).  

בית המשפט אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO וחייב אותה בשלב זה ב-35,000 ש"ח כשכר טרחת עורך דין.

תביעה ייצוגית נגד מסעדת SOHO הגיעה לבית המשפט העליון

מסעדת SOHO לא השלימה עם החלטת בית המשפט המחוזי והגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. בהחלטה מיום 27.7.2022 בית המשפט העליון דחה את בקשת אישור הערעור וקבע כי יש להמשיך את התביעה ההייצוגית נגד המסעדה עקב אפליה מחמת גיל (רע"א 5070/21 איזובר בתי קפה בע"מ נ' זיו שרגני).

בין היתר בית המשפט העליון קבע בעניין אפליה מחמת גיל, כך:

נוסף על כך, לא ראיתי ממש גם בטענת המסעדה כי משעה שההבחנה מופנית כלפי צעירים עלינו להקל בבחינת השונות הרלוונטית. אמנם המדובר בטענה נכבדה אולם כבר הוברר בפסיקת בית משפט זה כי פגיעה בכבודו של אדם עשויה להתקיים גם כאשר מדובר בהבחנה המכוונת כלפי קבוצה שלא נמנית עם הקבוצות שזכו להכרה "שלילית" באופן מסורתי…

טענה נוספת שבפי המסעדה היא כי אף אם מדיניותה מהווה הפליה, אזי חל בעניינה החריג שבסעיף 3(ד)(1) לחוק איסור הפליה הקובע כי מדיניות מסוימת לא תיחשב כמפלה "כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי". אלא שטענה זו היא במידה רבה טענה עובדתית שנבחנה על ידי בית המשפט המחוזי ונדחתה בשלב זה של ההליך, תוך שנקבע כי המסעדה לא הראתה שאופיה מצדיק הדרת סועדים שטרם מלאו להם 25.

סיכומו של עניין, בהחלטת האישור הוברר כי חוק איסור הפליה נועד להגן גם מפני הפליה מחמת גיל המכוונת כלפי צעירים; ונקבע כי טענותיה של המסעדה בדבר אופיה, והנגזר מכך בהתייחס לאפשרות להפלות או להבחין מחמת גיל, לא הוכחו בשלב זה. די באלה כדי לבסס אפשרות סבירה שהתובענה הייצוגית תוכרע לטובת הקבוצה המיוצגת, ועל כן לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטת האישור.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב