רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הגשת תלונה מופרזת – האם ניתן להגיש בגינה תביעת דיבה?

הגשת תלונה מופרזת

הגשת תלונה עשויה לגרום לאדם נגדו מתלוננים נזקים רבים. הגשת תלונה מופרזת עשויה להגדיל נזקים אלה אף יותר. עולה השאלה האם ניתן להגיש תביעת דיבה במקרים אלה? והשאלה היותר מעניינת היא האם ניתן *לזכות* בתביעה במקרים אלה?

כפי שתקראו מיד התשובה לכך לא כל כך פשוטה.

מהו נושא התלונה ולמי היא הוגשה?

מדובר בסוגיה עקרונית לאור סעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע, אשר קובע כך:

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

(8)     הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה.

כלומר, הגשת תלונה לגורם הממונה על האדם עליו מתלוננים, או הגשת תלונה לרשות שמוסמכת לחקור את הנושא עליו מתלוננים, תזכה להגנה מכוח סעיף זה. משמעות הדברים היא שלא ניתן למנוע הגשת תביעת דיבה בגין הגשת תלונה מופרזת או לא, אך לנתבע תהיה הגנה מכוח סעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע, וקיימת סבירות גבוהה שהתביעה תדחה.

לצורך הבנת הסעיף אתן דוגמה: הגשת תלונה מקוונת לפניות ציבור של עירייה בגין התנהלותו הלקויה של עובד ספציפי או הגשת תלונה במשטרה בגין חשד לביצוע עבירה פלילית על ידי אדם אחר, יזכו, ברוב המקרים, להגנה מפני תביעת דיבה, מכוח סעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע.

האם מגיש התלונה מאמין באמיתות תלונתו?

גם סוגיה זו היא סוגיה מהותית אשר עשויה להוביל לדחיית תביעה לאחר הגשת תלונה מופרזת. במקרה זה בית המשפט יבדוק האם המתלונן האמין בצורה סובייקטיבית באמיתות תלונתו, גם אם אובייקטיבית היא לא נמצאה מוצדקת.

אם בית המשפט יגיע למסקנה שהמתלונן אכן האמין באופן סובייקטיבי שהתלונה שלו מוצדקת (גם אם בפועל התברר שהתבצעה הגשת תלונה מופרזת), התביעה תדחה.

סוגיה זו הגיעה לאחרונה לפתחו של בית המשפט המחוזי (רת"ק 53324-03-20 בלה גרשביין נ' דורית אזרד, פסק דין מיום 28.4.2021), אשר דן בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות. בית המשפט המחוזי, קבע, בין היתר, כך:

כאמור, בית המשפט שלל את הגנת תום הלב, משום שהתלונה כללה עובדות שאינן אמת, ולמצער שלא נבדקו ולא הוכחו. בהסקת מסקנות שהן לשון הרע מעובדות אלה, לשיטת בית משפט קמא, חרגה המבקשת מעקרון הסבירות האמור בסעיף 16(א) לחוק. לפיכך נקבע שלא עומדת למבקשת ההגנה לפי סעיף 15(8) לחוק. זאת, למרות שהמבקשת מאמינה באופן סובייקטיבי בתוכן התלונה. לטעמי, קביעה זו עומדת בניגוד להלכה שנקבעה בפרשת ריימר לפיה "את המושג תום-לב בהקשר להגנה שבסעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע יש לפרש כמתייחס לאמונת המפרסם באמיתות הפרסום. כאשר המתלונן מאמין באמיתות דברי תלונתו, תקום לו ההגנה שבסעיף 15(8), לחוק אפילו התלונה הוגשה על-ידיו מתוך רצון לפגוע" (ההדגשה נוספה – א"א).

לטעמי, שלילת הגנת תום הלב במקרה כזה, בו המבקשת מאמינה בכנות שהמשיבה היא אכן עובדת ציבור אשר פעלה שלא כהוגן, עלולה ליצור "אפקט צינון", וחשש של האזרח מלקבול על  שחיתות, כפי שצוין גם בפרשת פלונית נ' דניאל.

לסיכום, יש לשמוח שהתברר שלא היה ממש בתלונה, וכי נקבע שבהתנהלותה של המשיבה לא נפל פגם. אולם, לפי הפסיקה, חוק איסור לשון הרע, בסעיף 15(8), מגן על מי שחושד בכנות, ומגיש תלונה שאינה מופרכת, בהיקף סביר, לגורם המתאים. זאת, אף אם הוא פועל ממניע פוגעני, כאמור בהלכת ריימר. לפיכך, הגנה זו חלה גם על המבקשת.

הגשת תלונה מופרזת – סיכום

הגשת תלונה מופרזת עשויה להוביל להגשת תביעת דיבה אך לא בהכרח לניצחון באותה תביעה. במקרים שבהם הוגשה תלונה מופרזת, ואחריה הוגשה תביעת דיבה, בית המשפט יבדוק האם חלה ההגנה מכוח סעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע והאם המתלונן האמין באופן סובייקטיבי בתלונתו (גם אם באופן אובייקטיבי התלונה לא מוצדקת).

אין זה אומר שבכל מקרה שבו הוגשה תלונה מופרזת הנתבע לא ישלם פיצוי כספי לאחר הגשת תביעת דיבה. בית המשפט המחוזי, במקרה המוזכר במאמר זה, קבע בעניין זה כך:

אם כי נאמר, כי אף אם יש אמונה סובייקטיבית בתלונה, אפשר שתישלל הגנת תום הלב במקרים חריגים אחרים, כגון אם המתלונן מפריז בתלונתו הפרזה רבה (ע"א 7699/11 פלקסר נ' ברנדס (25.12.13). בהקשר זה, השופט עמית (בפרשת פלונית נ' דניאל) הציע גישה פרשנית המוצאת איזון בין אמונה סובייקטיבית לבין סבירות החשד, אך לא פירט. בבע"מ 1620/17 פלוני נ' פלונית (14.3.16), אישר השופט מזוז את קביעת בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר שלל הגנת תום לב, כאשר התלונה הוגשה "באופן ובהיקף" חריגים, כאשר התלונה הופנתה לא רק לגורמים מוסמכים אלא גם ל"מכריה ושכניה" של התובעת דהתם.

כמו תמיד, אין כלל אצבע בעניין הגשת תלונה מופרזת וכל מקרה יבחן לגופו. על מנת להמנע מתביעת דיבה בעקבות הגשת תלונה מופרזת מוצע לכתוב תלונות בצורה תמציתית ולהצמד כמה שאפשר לעובדות.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב