רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

פיצוי בגין נזק כללי בתביעת לשון הרע – פיצוי יותר גבוה מהרגיל

נזק כללי

במסגרת תביעת לשון הרע ניתן למצוא לרוב דרישה לקבלת פיצוי סטטוטורי הקבוע בסעיף 7א לחוק איסור לשון הרע. חשוב לדעת שמלבד הפיצוי הסטטוטורי שאינו מחייב הוכחת נזק, ניתן לתבוע ולקבל פיצוי כספי בגין נזק כללי. לעיתים הפיצוי בגין נזק כללי שנגרם לתובע יעלה על הפיצוי אותו ניתן יהיה לקבל מכוח הפיצוי הסטטוטורי.

סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע מבחין בין שני מצבים אפשריים:

  1. פיצוי ללא הוכחת נזק בגין אמירה פוגענית – פיצוי כספי שעומד נכון להיום על קצת יותר מ-70 אלף ש"ח בגין כל פרסום.
  2. פיצוי ללא הוכחת נזק בגין אמירה פוגענית שפורסמה בכוונה לפגוע – פיצוי כספי זה עומד נכון להיום על קצת יותר מ-140 אלף ש"ח בגין כל פרסום.

מדובר בסכומים משמעותיים אך לרוב בתי המשפט אינם פוסקים את גובה הפיצוי המקסימלי ואף לא קרוב לסכומים אלה. מסיבה זו חשוב להכיר את האפשרות לתובע גם פיצוי כספי בגין נזק כללי.

מהו נזק כללי שניתן לתבוע במסגרת תביעת לשון הרע?

ראשית, חשוב להבין שבניגוד לפיצוי הסטטוטורי, שאינו מצריך הוכחת נזק (מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק), נזק כללי כן מצריך הוכחה מסוימת.

נזק כללי הוא נזק שנגרם לתובע בגין הפרסם הפוגעני, שיכול לבוא לידי ביטוי בתחושות בושה והשפלה, סבל ועוגמת נפש. למעשה, אם הנתבע לא יסתור את טענות התובע שנגרם לו, לפחות סבל ועוגמת נפש, ישנה סבירות גבוהה מאוד שבית המשפט יפסוק בנוסף לפיצוי הסטטוטורי גם פיצוי נוסף בגין נזק כללי.

פסיקת בית המשפט העליון מאשרת פיצוי בגין נזק כללי בתביעת לשון הרע

לאחרונה הוכרע ערעור שהוגש לבית המשפט העליון אשר עסק בסוגיית נזק כללי בתביעת לשון הרע (ע"א 3858/20 ברק חיים כהן נ' אלון חמדני ואח', פסק דין מיום 15.6.2022).

בבית המשפט המחוזי התובע זכה לקבל פיצוי בגין נזק כללי, שם פסק בית המשפט המחוזי לטובת התובע פיצוי בגין נזק כללי בגובה 150 אלף ש"ח.

בית המשפט המחוזי קבע, בין היתר, כך:

באשר לגובה הפיצוי הראוי, קבע בית המשפט המחוזי כי אלון לא הוכיח את קיומם של הנזקים הספציפיים להם טען – ודאי שלא הוכיח, כנדרש, קשר סיבתי בין פרסום השיר לבינם. לעומת זאת, בכל הנוגע לקיומו של נזק כללי, עמד בית המשפט המחוזי על ההלכה הפסוקה, שלפיה "אין הכרח בהצגת ראיות ישירות לנזק כללי, אלא די אם הוכחו בפני בית המשפט נסיבות מטריאליות, המבססות קיומו של נזק כזה, והמניחות תשתית להערכת הנזק שנגרם […] קיימת חזקה כי נגרם נזק לשמו הטוב של הנפגע מעצם פרסום לשון הרע, המצדיק פסיקת פיצויים אף ללא צורך שיוכיח נזק ממון מיוחד אשר נגרם הלכה למעשה" (ע"א 89/04 נודלמן נ' שירנסקי, פסקאות 46 ו-50 (4.8.08) [פורסם בנבו]).

בנסיבות העניין, קבע בית המשפט המחוזי כי לצד חזקה זו, "[אלון] סיפק נתונים על נזק כללי שנגרם לו. [אלון] הצהיר והעיד במהלך הדיון ועדותו לא נסתרה, על הסבל ועוגמת הנפש שנגרמה לו בגין הפרסומים. [אלון] העיד ועדותו בעניין זה מהימנה, כי בגין פרסום השיר, הוא נעשה מטרה לבוז וללעג בעיני הסביבה. [אלון] ספג עלבונות והשמצות באופן תדיר. [אלון] ואשתו העידו על השמעת השיר על ידי השכנים".

עם זאת, הדגיש בית המשפט המחוזי, כי גם את הפיצוי בגין נזק זה יש להפחית, בין השאר משום ש"[אלון] הדגיש, בסיכומיו, כי הנזק שנגרם לו בגין הפרסומים של אמצעי התקשורת, שקבעתי כי הם פרסומים מותרים או מוגנים, 'עולה לאין ערוך' על הנזק שנגרם לו בגין פרסום השיר [על-ידי ברק]". ב'שורה התחתונה', חייב בית המשפט את ברק לפצות את אלון בגין נזקיו הכלליים, בסך של 150,000 ש"ח.

הנתבע לא השלים עם קביעה זו וטען בפני בית המשפט העליון שבית המשפט המחוזי חרג מהסכומים אותם הוא רשאי לפסוק, שכן, חוק איסור לשון הרע מגביל את גובה הפיצוי לסך 50 אלף ש"ח בלבד.

בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע, בין היתר, כך:

ראשית, טוען ברק כי משקבע בית המשפט המחוזי שהנזקים הספציפיים שאליהם טען אלון לא הוּכחו – הרי שהפיצויים שנפסקו הם פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק, מכוח סעיף 7א לחוק. טענה זו – בטעות יסודה. בית המשפט אכן קבע שאלון לא הוכיח נזק ספציפי, אך קיבל גם קיבל את טענתו לנזק כללי. ודוק: פיצוי בגין נזק כללי איננו זהה לפיצוי ללא הוכחת נזק. מדובר בפיצוי בגין נזקים שהתרחשו, והוכחו – חרף היותם בלתי מוחשיים. משכך, אין לקבל את הטענה שפיצוי בגין נזק זה מוגבל לסכום כסף של 50,000 ₪, וגם לא את הטענה שאלון כלל לא תבע לפיצויים מכוח סעיף 7א.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב