רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הסכם שכר טרחה על סכום גבוה וחריג – האם ביטול הסכם אפשרי?

הסכם שכר טרחה

הסכם שכר טרחה הוא הסכם המסדיר לרוב את גובה התשלום שיש לשלם לאיש מקצוע מסוים עבור שירותיו. חופש החוזים הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים בדיני חוזים, ומשכך, לרוב בעל המקצוע יכול לדרוש במסגרת הסכם שכר טרחה כל סכום שהוא רוצה בגין שירותיו. לכלל זה אמנם מספר חריגים, לדוגמה, עורכי דין אינם יכולים לגבות במסגרת הסכם שכר טרחה כל סכום שהם רוצים כאשר מדובר בייצוג או תביעות בעניין תאונות דרכים (נזקי גוף), אך לרוב, בעלי המקצוע אינם מוגבלים בסכומי התשלום הנדרשים.

עולה השאלה מה קורה כאשר אדם חותם על הסכם שכר טרחה אך מגלה בדיעבד שהוא שילם פי כמה וכמה יותר מהמקובל בשוק, האם זו עילה לביטול החוזה?

חתמתם על הסכם שכר? אל תצפו מבית המשפט להורות על ביטולו

סוגיה מעניינת הגיעה לאחרונה לפתחו של בית המשפט המחוזי אשר דן בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות (רת"ק 16640-11-21 ק.פ.י קבוצת פיננסים לישראל בע"מ נ' דוד מור, פסק דין מיום 11.1.2022).

במקרה הנדון לקוח פנה לחברה למתן ייעוץ בעניין משכנתאות. הלקוח חתם על הסכם שכר טרחה בו התחייב לשלם שכר טרחה בגובה 35 אלף ש"ח בתוספת מע"מ (תחילה דובר על סף 50 אלף ש"ח בתוספת מע"מ, לאחר מכן על 40 אלף ש"ח בתוספת מע"מ).

בסופו של דבר הלקוח טען כי הסכם שכר טרחה עליו הוא חתם כולל תנאי מקפח בחוזה אחיד. בין היתר, נטען כי בגין שירותים דומים נהוג לגבות בין 5000-8000 ש"ח. בית משפט לתביעות קטנות קיבל את טענות הלקוח וקבע כי לאור פערי הכוחות בין הלקוח לחברה ולאור העובדה שגופים אחרים בשוק מציעים שירות דומה במחיר נמוך משמעותית יש להורות על ביטול החוזה.

החברה הגישה בקשת רשות ערעור וטענה כי טענות הלקוח אינן עילה לביטול הסכם שכר טרחה. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות החברה וקבע בין היתר כך:

אני סבורה, כי יש בפסק הדין השלכת רוחב המצדיקה מתן רשות ערעור, בשים לב לכך, שבית משפט קבע בפועל, כי אין לכבד את ההסכם עליו מחתימה המבקשת את לקוחותיה.

לשונו של ההסכם ברורה ואינה ניתנת לפרשנות.

ברור כי קיימים פערי כוחות בין התובע ובין הנתבעת, כשם שקיים פער כוחות בין עורך דין ולקוחו בכל הנוגע להסכם שכ"ט או פער בין בנק ולקוח, אך ברור כי פער הכוחות כשלעצמו אינו מהווה עילה לביטול הסכם.

ההסכם הוא ברור. בסעיף 11 נקבע:

"למען הסר ספק, מוסכם כי החברה ביצעה את המוטל עליה במועד קבלת האישור העקרוני וכי החברה זכאית לקבלת שכר טרחה במלואו ובשיעורו במועד קבלת האישור העקרוני".

כלומר – תנאי הזכאות לשכר טרחה וסכום שכר הטרחה נכתבו באופן ברור ביותר, שלא ניתנים לפרשנות.

סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי) קובע:

"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

כאשר לשונו של ההסכם ברורה לא ניתן לקבוע כי הזכאות אינה לפי המוסכם רק כיוון שהתברר בדיעבד ללקוח, לאחר שקיבל את השירות, כי שכר הטרחה הוא גבוה, ויכול היה להיות מחויב בסכום נמוך יותר, לו היה פונה ליועץ משכנתאות אחר.

קביעה ולפיה כאשר מתברר בדיעבד כי שכר הטרחה גבוה מהמקובל, יבוטל ההסכם, פוגעת אנושות בחופש החוזים.

לטעמי, ברי כי כשם שאין לאפשר ללקוח ששכר שירותי משרד עו"ד יקר לחמוק ממילוי חובותיו החוזיות בכל הקשור לתשלום שכר טרחה, מהנימוק ולפיו קיימים משרדי עורכי דין ששכרם יהיה נמוך פי כמה מהשכר הנדרש על ידי משרד עורך דין היקר, כך יש לנהוג גם בעניין שכר הטרחה אשר סוכם בין המבקשת והמשיב.

כיוון שגם בית משפט לתביעות קטנות כפוף לדין המהותי, אין מנוס מביטול הקביעה ולפיה בשל פערי כוחות ובשים לב לכך שיש בנמצא מתחרים שידרשו שכר נמוך יותר, אזי אין לפעול לפי ההסכם.

לא ניתן לטעון לעושק כאשר הסכם שכר טרחה מתייחס לסכום גבוה וחריג

בית המשפט המחוזי קבע כי טענת עושק איננה רלוונטית כאשר מדובר בחתימה על הסכם שכר טרחה המתייחס לסכום גבוה וחריג, ולשם קבלת טענת עושק צריכים לעמוד במספר תנאים מצטברים. בעניין זה נקבע כך:

לא ניתן לקבל בכל מקרה שבו יש פערי כוחות בין צדדים טענה ל"עושק" אלא יש לעמוד בתנאי סעיף 18 לחוק החוזים [חלק כללי].

יש צורך להראות שמדובר בניצול מצוקה של המתקשר. חולשה שכלית או גופנית או חוסר ניסיון וגם שתנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל.

מדובר בתנאים מצטברים. לא די שתנאי החוזה גרועים אלא שההתקשרות היתה כתוצאה מניצול כפי שנקבע בסעיף.

התובע אמנם הציג הצעות מחיר שהוא קיבל מגורמים אחרים ובמסגרתם הוא נדרש לשלם סכומים נמוכים באופן משמעותי (ת/1) אך הנתבעת טוענת כי היא מעסיקה מומחים. יש לה הוצאות תקורה גבוהות. היא מתמחרת את שכרה באופן מסוים ואין מקום לקבוע כי מדובר בסכום שהיא אינה רשאית לדרוש אותו בשוק חופשי.
לפיכך, לטעמי, אף לא הוכח "עושק".
על כן היה מקום לדחות את תביעתו של המשיב.
.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב