רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

אגודה.קום מסתבכת – אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת התיירות

אגודה.קום

אגודה.קום זהו פורטל תיירות בינלאומי גדול ומוכר. באמצעות אגודה.קום ניתן להזמין חופשות, טיסות ושירותים נוספים הקשורים לעולם התיירות, הן בארץ והן בחו"ל.

הסיבה בגינה הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד אגודה.קום היא שבאתר האינטרנט המציע הזמנת מלונות בישראל לא צויינו מחירים הכוללים מע"מ (ת"צ 9139-05-18 שי צביה נ' Agoda Company Pte Ltd).

אגודה.קום פעלה בניגוד לחוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן מתייחס לחובת בית העסק להציג מחיר כולל. הסעיפים הרלוונטיים בחוק הגנת הצרכן קובעים כך:

17א. בפרק זה, "המחיר הכולל" – מחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על ידי עוסק, לרבות –

(1) מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה;

(2) כל תשלום אחר הנלווה לרכישת אותו נכס או שירות, בלי שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה.

17ב(א). עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.

17ד. לא יפרסם עוסק ולא ינקוב, במפורש או במשתמע, מחיר של נכס או של שירות המוצע לצרכן, אלא אם כן הוא המחיר הכולל בלבד ורק במטבע ישראלי.

אגודה.קום טענה כי היא לא מפרה את חוק הגנת הצרכן ושהוא כלל לא אמור לחול עליה מכיוון שהיא חברה המאוגדת בסינגפור, וצריכים לדון בתביעה לפי הדין הסינגפורי.

קביעות בית המשפט בעת אישור תביעה ייצוגית נגד אגודה.קום

בית המשפט המחוזי דחה את טענות אגודה.קום וקבע, בין היתר, כך:

נשאלת השאלה האם יש להחיל את הוראות סעיפים 17א ו- 17ד לחוק הגנת הצרכן על המשיבה? אקדים המאוחר ואציין כי אני סבורה שהתשובה לשאלה זו היא חיובית, ואנמק.

ראשית, חוק הגנת הצרכן נועד, כאמור, להגן על הצרכן מפני העוסק, שהוא בעל מעמד כלכלי עדיף, ולצמצם את פערי הכוחות וחוסר השוויון בעמדות המיקוח שבין הצדדים (ראו עניין ברזני לעיל). עם התפתחות הסחר המקוון הגלובלי יש להתאים את כללי המשפט למציאות החדשה שבה אף עוסקים זרים פונים לצרכנים ישראלים. אמנם אין להתעלם כי במובן מסוים הצטמצמו הפערים האמורים בשל המידע הרב המצוי במרשתת, ואולם, אין בכך כדי לשמוט את הקרקע או להפחית מחשיבותה של החקיקה הצרכנית המקומית הקוגנטית שנועדה להגן על הצרכנים.

בעסקאות מקוונות כגון העסקאות מושא הבקשה שלפניי, הצרכנים כורתים עסקאות עם עוסק וירטואלי אשר מאוגד מחוץ לגבולות מדינת ישראל. יחד עם זאת, אני סבורה כי בנסיבות בהן פעילותה של המשיבה היא בשיווק חדרים בבתי מלון ישראליים לאזרחי מדינת ישראל, קרי לצרכנים הישראליים, באמצעות פלטפורמה בשפה העברית ובמטבע ישראלי, הרי שפעילותה זו של המשיבה, ככל שהיא נוגעת לצרכנים אלו, צריכה להיות כפופה להוראותיו הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן בכל הנוגע לפרסום המחיר הכולל, זאת על מנת להגן על הצרכנים הישראליים ולקיים את תכליות חוק הגנת הצרכן גם במרחב הווירטואלי.

אף אם תתקבל עמדתה של המשיבה שלפיה שרתיה ועובדיה מצויים מחוץ לישראל ומשכך אין לה כל פעילות המבוצעת בישראל, איני סבורה כי יש בכך כדי לשנות מהעובדה שפעילותה מכוונת, כאמור, למשתמשים ישראליים ונוגעת לשירותים הניתנים בבתי מלון בישראל, ועל כן אין בכך כדי לשנות ממסקנתי שלפיה בנסיבות העניין יש להחיל עליה את הוראות חוק הגנת הצרכן הנוגעות לפרסום המחיר הכולל.

שנית, גם מבחינה לשונית אין מניעה להחיל את הוראות החוק על המשיבה כ"עוסק", שכן "עוסק" מוגדר בחוק כ "מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן". המשיבה כאמור מנהלת פלטפורמה בעברית באמצעותה ניתן שירות בבתי מלון ישראלים עבור צרכנים ישראליים ומכאן שיש לראותה כ"עוסק" על פי חוק, שכן היא פועלת ככל עוסק ישראלי.

אני סבורה כי עצם התאגדותה של המשיבה בחו"ל והימצאותם של שרתיה או משרדי ההנהלה שלה מחוץ לגבולות המדינה אינם פוטרים אותה מחובותיה הקוגנטיות כעוסק הפונה אל השוק הישראלי למתן שירות בתחומי מדינת ישראל המחייבות אותה לנקוב במחיר כולל, זאת בהינתן תכליותיו של חוק הגנת הצרכן, המובאות לעיל.

לעניין זה מקובלת עלי עמדת היועמ"ש שלפיה אין לראות את החלת הוראות אלו בחוק הגנת הצרכן על המשיבה כהחלה חוץ-טריטוריאלית, שכן ברי כי אין להחיל את הוראות חוק הגנת הצרכן על כל עוסק זר, אלא אך על עוסק אשר למעשה פועל ככל עוסק ישראלי שעה שפעילותו נעשית בישראל.

בשלב זה אגודה.קום חוייבה ב-30 אלף ש"ח הוצאות משפט ותאלץ להתמודד עם תביעה ייצוגית נגדה אשר תתברר בישראל על פי הדין הישראלי.

אם נתקלתם בהפרה דומה של פורטל תיירות או חברה אחרת, כדאי להתייעץ עם עורך דין תביעות ייצוגיות.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב