רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית עקב טעות נקודתית?

תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית זהו הליך משפטי במסגרתו נבחנת מדיניות או תופעה רחבת היקף אשר נוגדת את הדין. לצורך הגשת תובענה ייצוגית לא די לתאר מחדל פרטני (הנוגע רק לתובע הייצוגי) או נקודתי, משום שגם אם יוכח כי הנתבע אכן הפר את הדין באותו מקרה, בית המשפט ידחה תובענה ייצוגית זו ויחייב את התובע הייצוגי בהוצאות משפט גבוהות (כפי שתקראו בהמשך על פסק דין אשר ניתן לאחרונה).

מהו מספר הראיות שיש לצרף בעת הגשת תובענה ייצוגית?

פסיקת בתי המשפט טרם קבעה קריטריונים ברורים בעניין מינימום הראיות שיש לצרף בעת הגשת תובענה ייצוגית על מנת לגרום לבית המשפט לאשרה, אך ישנה התייחסות ברורה בעניין צירוף ראיות מעטות או בודדות.

הפסיקה חוזרת וקובעת כי הגשת תובענה ייצוגית על בסיס תשתית עובדתית רעועה יכולה להוביל לתוצאה אחת – והיא דחיית התובענה הייצוגית. כך לדוגמה, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב בת"צ 56287-10-12 עדי מיניס נ' רמי לוי שווק השקמה בע"מ (פורסם בנבו, 27.9.2015).

תובענה ייצוגית זו הוגשה לאחר שהתובע הייצוגי רכש שתי פחיות משקה (בלבד) וחויב, לטענתו, ביתר ובניגוד למחיר הנקוב על המשקה, בגין דמי פיקדון (דמי פיקדון זהו סכום הנגבה מהצרכן בעת רכישת בקבוקי ו/או פחיות משקה, ואשר מוחזר לו אם הוא מחליט להחזיר בקבוקים ו/או פחיות אלה לאחר צריכת המשקה).

על בסיס שתי פחיות אלה, אשר נרכשו באותו הסניף, הגיש התובע הייצוגי תובענה ייצוגית הרלוונטית לכלל הסניפים והמשקאות של רמי לוי. לצורך הוכחת טענותיו צירף התובע הייצוגי את הקבלה המעידה על הרכישה ותמונה של אחת הפחיות בלבד. על בסיס ראיות בודדות אלה רצה התובע הייצוגי להוכיח מדיניות או תופעה רחבת היקף הנוגדת את הדין. בית המשפט המחוזי לא השתכנע…

בהחלטה הדוחה תובענה ייצוגית זו, קבע בית המשפט כך:

המבקש, הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, על כלל סניפיה, בסך של למעלה מ– 16,000,000 ש"ח, עת מתיימר הוא לטעון לקיומה של "שיטה" (ומכאן קיומה של "קבוצה"), הננקטת על ידי המשיבה ביחס להשמטת "דמי הפיקדון" מהמחיר המוצג על כל הפחיות והבקבוקים הנמכרים על ידה והחייבים בפיקדון, וזאת במשך תקופה של שש שנים! המבקש טוען זאת, בהסתמך על אירוע רכישה אחד, במועד אחד, בסניף אחד וביחס לשני מוצרים בלבד (!), תוך הצגת ראיות חלקיות ומוגבלות ביותר גם לגבי אותו אירוע בודד, ומתן גרסאות עובדתיות סותרות, שאינן מבוססות וגובלות בחוסר תום לב.

ייאמר כבר עתה, המובן מאליו, לפיו אין זו הדרך להוכחת קיומה של "שיטה", ו"קבוצה", המצדיקות את קבלת בקשת האישור וניהול תובענה בסדר גודל שכזה, על כל המשתמע מכך.

כפי שכבר פורט, על מנת להגיש תביעה ייצוגית צריכים לאסוף ראיות רבות. לצורך הצלחת התובענה הייצוגית אשר הוזכרה במאמר זה, היה על התובע הייצוגי לפנות למספר רב של סניפי רמי לוי, לבצע רכישות רבות ולתעד את המחדל בצילומים רבים, וכמובן לצרפם לבקשה לאישור תביעה ייצוגית. הימנעות מפעולות אלה הובילה לדחיית בקשתו של התובע הייצוגי וחיובו בהוצאות משפט בגובה 59 אלף ש"ח!

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב