רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים – ניסיון לחמוק מתשלום אגרה

תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים

החל מיום 8.5.2018 יש לשלם אגרה לפני הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית, ולכן הגשת תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים הפכה להיות פופולרית במיוחד. לנוכח עלותה הגבוהה של האגרה (נכון להיום קצת יותר מ-16 אלף ש"ח אם ההליך מוגש לבית המשפט המחוזי, וקצת יותר מ-8 אלפים ש"ח אם ההליך מוגש לבית המשפט השלום) ולנוכח העובדה שלאורך ההליך הייצוגי יהיה צורך להוציא סכומי כסף רבים נוספים, התובעים מנסים למצוא דרכים כדי לחסוך בעלויות.

גם העובדה שאת האגרה יש לשלם בשתי פעימות (בבית המשפט המחוזי יש לשלם תחילה "רק" כ-5500 ש"ח, ובבית משפט השלום יש לשלם תחילה "רק" כ-3000 ש"ח) לא מונעת הגשת בקשות לאישור תביעות ייצוגיות המונות לפעמים עשרות רבות של משיבים.

תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים אינה הדרך היעילה לניהול הדיון

לאחרונה נראה שישנו שינוי מהותי בפסיקה ובהתנהלות בתי המשפט השונים, ויחסם לבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים. נראה שבתי המשפט מבינים עתה כי התנהלות זו לא מאפשרת בירור יעיל של המחלוקת בין הצדדים, ונועדה בעיקר כדי לחסוך את תשלום אגרת בית המשפט.

תארו לכם מצב בו מוגשת לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 20 חברות שונות. במקום לשלם אגרה 20 פעמים (כ-5500 ש"ח כפול 20 = למעלה מ-110,000 ש"ח) משולמת בפועל אגרה פעם אחת (כ-5500 ש"ח).

סוגיה זו הגיעה בימים האחרונים לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"צ 33610-11-19 משה מושקוביץ ואח' נ' צעצועי שירן בע"מ ואח', החלטה מיום 9.6.2020). בית המשפט פסק, בין היתר, כך:

נקודת המוצא היא, כי יש לנהל את ההליכים ביעילות מירבית. עקרון היעילות הדיונית, נכון ביחס לניהול הליכים משפטיים בכלל, ולתובענות ייצוגיות, בפרט.

אכן, לעיתים איחוד וריכוז תובענות ייצוגיות עשוי לייעל את ההליכים ולמנוע הכרעות סותרות (ר' לדוגמא רע"א 6208/15 באייר ישראל בע"מ נ' טייטלר (פורסם בנבו, 26.11.2015; רע"א 3698/11 שלמה תחבורה (2007) בע"מ נ' ש.א.מ.ג.ר. שירותי אכיפה בע"מ (פורסם בנבו, 6.9.2017)).

דא עקא, אין מקום לקביעה גורפת לפיה ריכוז מספר נתבעים במסגרת תובענה אחת, הוא בהכרח הדרך היעילה והראויה.

בהחלט ייתכן, כי הכללת מספר נתבעים במסגרת אותה תובענה, תהפוך את ההליך לבלתי יעיל. תובענה שכזו עלולה דווקא לגרום להכבדה על ניהול ההליך, להאריך את ההתדיינות בו ולסרבולו (ראו: בש"מ 6141/12 פסיפיק מערכות מחשב נ' עיריית הרצליה (פורסם בנבו, 25.11.2012); בש"א 8226/12 דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ נ' בשתאוי (פורסם בנבו, 30.1.2013). יוער, כי פסקי הדין האמורים התייחסו לסוגיית איחוד הדיון בתובענות שונות, ברם העקרונות שהותוו בהם ישימים גם לענייננו).

לבית המשפט מסור שיקול דעת ליתן הוראות אשר יש בהן כדי לייעל את ההליכים, וזאת בשים לב לתשתית הראייתית ביחס לכל אחד מהנתבעים ובהתחשב בטענות העובדתיות והמשפטיות המועלות (או עתידות להיות מועלות) על ידי הנתבעים השונים. בין היתר, ראוי להביא בחשבון גם את השאלה אם הנתבעים או מי מהם מיוצגים על ידי אותו עורך דין. מטבע הדברים, עורכי דין שונים, יעלו טענות הגנה שונות, אשר בירורן יאריך ויסרבל את ההתדיינות. 

במקרה דנן, הגם שהתובעת מייחסת לכלל הנתבעות את אותן ההפרות לעניין אי פרסום הוראות בעברית על גבי המוצרים, הרי שלא מתחייב כי נסיבות העניין זהות ביחס לכל הנתבעות.

העובדה כי כל אחת מהנתבעות מייבאת מוצרים לישראל, אינה מצדיקה כשלעצמה הגשת תובענה אחת כנגד כולן במרוכז, והדברים מקבלים משנה תוקף בהיעדר קשר מסחרי או משפטי ביניהן.

לא מן הנמנע, ואף סביר כי לכל נתבעת טענות מטענות שונות באופן ייחודי משאר הנתבעות, הן מבחינה עובדתית (למשל, לגבי הצעדים בהם נקטה) והן מבחינה משפטית, דבר שיצריך למעשה שמיעת ראיות נפרדת ובירור טענות משפטיות לגבי כל אחת ואחת מהנתבעות.

מצב דברים זה, עלול להוביל לסירבול, הכבדה ועיכוב ההליך, בניגוד לתכלית היעילות העומדת ביסוד חוק תובענות ייצוגיות.

יצוין, כי עמדה השוללת הגשת תובענה אחת במרוכז כנגד שורת נתבעים, מצאה ביטוי בהחלטות שניתנו לאחרונה:

ת"צ (מחוזי ת"א) 65654-12-19 כרמי נ' עירית בני ברק (פורסם בנבו, 23.01.2020)‏‏; ת"צ (מחוזי ת"א) 17264-12-19 בורשטיין נ' מכללת רמת-גן (פורסם בנבו, 06.05.2020)‏‏.
והדברים יפים לענייננו.

משכך, סבורתני כי הדרך היעילה והראויה לניהול ההליכים, אינה בהגשת תובענה אחת כוללת כנגד כלל הנתבעות, אלא בפיצול התובענה כנגד כל נתבעת בנפרד.

עם זאת, מובן כי עדיין יהיה מסור לבית המשפט שיקול דעת לבחון את אופן ניהול ההליכים בתובענות הנפרדות שיוגשו.

למניעת ספק יובהר, כי על ב"כ התובעת להגיש כל אחת מהתובענות לבית המשפט המוסמך לדון בה.

אשר על כן, על ב"כ התובעת לפצל את התובענה ולפעול לפתיחתו של תיק נפרד ביחס לכל אחת מהנתבעות, וזאת יעשה בתוך 21 יום.

תביעה ייצוגית נגד חברה אחת אך עם מספר תובעים

במקום להגיש תביעה ייצוגית נגד מספר נתבעים ניתן למצוא לעיתים התנהלות מעט שונה, אך בעיקרון מדובר באותו ניסיון לחמוק מתשלום אגרה מספר פעמים. כך לדוגמה; ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד חברה אחת אך באמצעות מספר תובעים שונים שמלינים על הפרות שונות לחלוטין.

במצב הדברים הרגיל, גם נסיבות אלה מחייבות הגשת מספר הליכים לבית המשפט (ולא ריכוז להליך אחד).

גם סוגיה זו נדונה לאחרונה בת"צ 41868-12-19 שרל צדיק ואח' נ' סופר פארם (ישראל) בע"מ (החלטה מיום 8.6.2020). בין היתר, בית המשפט קבע כך:

תקנה 21 לתקנות סדר הדין האזרחי מתירה לצרף בחזקת תובעים את הטוענים לזכות סעד, בשל "מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית". בפסיקה נקבע, כי יש להכשיר את הצירוף כל אימת שהתביעה מעוררת שאלות עיקריות זהות, אשר קיימת הצדקה לדון ולהכריע בהן במסגרת תביעה אחת (ראו לדוגמה: רע"א 560/94 יוסף שושנה ואח' נ' חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ ואח', פ"ד מח(4) 63, 68 (1994)).

ברי כי אין זה המצב בענייננו, שכן מדובר בשלושה מבקשים שונים ובשלוש עילות שונות, המתבססות על מקרים שאירעו בתאריכים שונים וללא קשר ממשי ביניהם, למעט זהות המשיבה.

כך, מבקש מס' 1 העלה טענות על ייחוס סגולה של חיזוק או ריפוי הגוף לתוסף מזון, שנעשה באתר המרשתת של המשיבה, ובהתבסס עליו נרכש המוצר באחד מסניפיה של המשיבה ביום 29/08/19. מבקשת מס' 2 העלתה טענות על אי הצגת מחיר ליחידת מידה, שנעשה ביישומון של המשיבה (שם גם נרכש המוצר על ידה בתאריך שלא צוין בבקשת האישור ובמצורפים לה). ואילו מבקש מס' 3 העלה טענות על אי פרסום מחיר ממוצע של מוצר בחו"ל, אשר בוצע באתר המרשתת של המשיבה (שם גם נרכשו המוצרים על ידו ביום 11/10/19).

עוד יצוין, כי ב"כ המבקשים שלח למשיבה שלוש פניות מוקדמות שונות, בשם כל אחד מהמבקשים, בעילות שונות ובתאריכים שונים.

בנוסף, כפי שצוין לעיל, ה"קבוצה" המיוצגת הוגדרה וחולקה מראש לשלוש קבוצות שונות (ללא הגדרה של שאלה משותפת, עובדתית או משפטית, לקבוצה הראשית), כאשר על פי סעיף 4 לבקשת האישור, מספר חברי הקבוצה בכל אחת משלוש תתי הקבוצות הינו שונה והנזק לכל תת קבוצה כומת בנפרד.

ועוד, גם על פי אופן הגדרת תתי הקבוצות, ובניגוד לנטען על ידי ב"כ המבקשים בתגובתו, ניתן לקבוע כי לא קיימת שאלה משותפת לשלושת תתי הקבוצות, המצדיקה איחודן לכדי בקשת אישור אחת וקבוצה מיוצגת אחת (הגדרת השאלה המשותפת בתגובה לבקשת הדחיה על הסף כ"הפרת חוקי הגנת הצרכן", הינה הגדרה כללית ורחבה יתר על המידה).

יתר על כן, על פי סע' 10(ג) לחוק, הגדרת תתי קבוצות אינה יכולה להיעשות באופן מלאכותי, והיא אפשרית רק כאשר קיימת שאלה משותפות של עובדה או משפט לחברי קבוצה הראשית.

משכך הם פני הדברים, מצאתי לקבוע כי אין מדובר בסדרה אחת של מעשים או עסקאות, המצדיקה את צירוף התובעים לתובענה ייצוגית אחת. ויודגש, העובדה כי מדובר במשיבה זהה, כשלעצמה, אין בה כדי להצדיק את צירוף התובעים לתביעה אחת.על פי הפסיקה שצורפה על ידי המשיבה (ת"צ (מחוזי תל אביב-יפו) 32638-12-18 מיכל אביטל ואח' נ' תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' (פורסם במאגרים משפטיים, 22/01/2020)), יש לראות בהגשת בקשת אישור משותפת על ידי מבקשים שאין קשר ביניהם או בין עילותיהם, ככזאת המוגשת במאוחד באופן מלאכותי, על מנת לחמוק מתשלום אגרה נפרדת בגין הגשת כל בקשת אישור בנפרד, כמתחייב. מצב דברים זה מצדיק את סילוקן על הסף של הבקשה לאישור והתובענה הייצוגית (שם, בסעיף 22 להחלטה).

אשר על כן, בנסיבות הבקשה לאישור התובענה הייצוגית דנן, ועל רקע המובא לעיל, באתי לכלל מסקנה כי המדובר במקרה חריג שאינו מצריך בירור עובדתי ודיון משפטי מקיף, ויש מקום לדון בבקשת המשיבה כטענת סף.

בהינתן כל האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי דינה של בקשת אישור התובענות כייצוגית בנסיבות העניין הינו סילוק על הסף, ואני מורה על מחיקתה של התובענה הייצוגית מושא בקשת האישור.

דוגמאות אלה מעידות כי ישנה חשיבות רבה לבחירת עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה לצורך הגדלת סיכויי ההצלחה בבית המשפט, ועל מנת להמנע מפסיקות דומות בתיק שבו אתם עשויים להיות צד להליך.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב