רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד קופת חולים – מעתה הרבה יותר פשוט להצליח

תביעה ייצוגית נגד קופת חולים

בתאריך 19.7.2021 בג"צ שינה את החלטתו של בית הדין הארצי לעבודה והקל בצורה משמעותית על ניהול תביעה ייצוגית נגד קופת חולים (בג"ץ 6451/18 גיא חיון ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח').

בג"צ הכריע בסוגיה משפטית מהותית בתחום התובענות הייצוגיות – האם יש לראות בקופות החולים כ"רשות" ולהעניק להן את אותה ההגנה לה זוכות רשויות המדינה ועיריות. ההגנה המיוחדת להן זוכות רשויות המדינה היא האפשרות להגיש "הודעת חדילה". משמעות הדברים היא שאם רשות גבתה כספים בניגוד לדין והוגשה נגדה בקשה לאישור תביעה ייצוגית, הרשות יכולה להודיע על חדילה ובמצב כזה היא לא חייבת להחזיר את הכספים (בדרך כלל, במצב כזה המחלוקת שנותר לדון בה היא סוגיית הגמול למבקש ושכר טרחת עורך הדין).

במקרה הנדון, הוגשו תביעות ייצוגיות נגד כל קופות החולים, אשר טענו שהן זכאיות להגיש הודעת חדילה ובכך לשמור על כל הכספים שגבו בניגוד לדין (באותה מחלוקת ספציפית). בית הדין הארצי קיבל את טענת קופות החולים אך בג"צ הפך את ההחלטה.

תביעה ייצוגית נגד קופת חולים עשויה להוביל לפיצוי כספי משמעותי לקבוצה

כאמור, בג"צ קבע כי ניתן לנהל תביעה ייצוגית נגד קופת חולים ושקופות החולים אינן זכאיות להנות מההגנה הרלוונטית לרשות. בין היתר נקבע כך:

ויובהר, הקביעה כי קופת החולים אינה נחשבת ל"רשות" לא באופן כללי, ולא בקשר לפעילותה באספקת שירותי סל הבריאות תוך גביית דמי השתתפות עצמית, תואמת את פסיקתו העקבית של בית משפט זה, אשר קבע כי קופות החולים אינן כפופות לפיקוחו של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ…

ככל שנדרש להעניק לקופות החולים את ההגנות הנתונות לרשות לפי חוק תובענות ייצוגיות, כולן או חלקן, מוטב שהדבר יעשה בחקיקה ממוקדת, ולא על דרך פריצת ההגדרה הקיימת של המונח "רשות" בחוק תובענות ייצוגיות, הזהה כמובהר לעיל להגדרה המנהלית של מונח זה.

לשיטתי, דמי ההשתתפות העצמית הנגבים על ידי קופות החולים הם, במקרה הרגיל, סוג של "אגרה", ולא ניתן לראות בהם "מחיר". לפיכך, לוּ הייתי סבור כי קופות החולים הן "רשות", הייתי מקבל את עמדתן שתביעת ההשבה נגדן נכנסת לגדר הפרט ה-11.

אם תשמע דעתי נבהיר כי קופות החולים אינן "רשות" לא באופן כללי, ולא לעניין גביית דמי השתתפות עצמית בגין שירותים הניתנים על ידן כחלק מסל הבריאות, ועל כן לא היה בכוחן למסור הודעת חדילה בהליכים דנן לפי סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות. מכאן שדין בקשתן לסיום ההליך הייצוגי מחמת חדילה להידחות, ודין התובענות להיות מוחזרות לבית הדין האזורי לעבודה על מנת שבקשות האישור ייבחנו לגופן, תוך בחינת האפשרות לאשרן לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

במחלוקת שנפלה בין חברי וחברתי, אני מצטרף לדעתו של חברי, השופט ע' גרוסקופף, מהטעמים האמורים בפסק דינו, כי אין לראות את קופת חולים כ"רשות" לצורך חוק תובענות ייצוגיות, מאחר שאינה בגדר "גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".  

בשורה התחתונה, מעתה יהיה פשוט יותר לנהל תביעה ייצוגית נגד קופת חולים. אף קופת חולים לא תוכל להגיש הודעת חדילה ולסיים את ההליך הייצוגי מבלי להחזיר את הכספים לציבור. בכל תביעה ייצוגית נגד קופת חולים, לקופת החולים הנתבעת עשויה להיווצר חשיפה משפטית וכספית עצומה. ללא ההגנה שנותנת הודעת חדילה יתכן שיהיה פשוט יותר להגיע לפשרה עם אותה קופת חולים.

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה בתחום זה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב