רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד איסתא נגמרה בפשרה – הסתירה עלות בהזמנה

תביעה ייצוגית נגד איסתא

בתאריך 2.6.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איסתא (ת"צ 70206-11-18 הראל ברק נ' איסתא ישראל בע"מ). ההליך הייצוגי נגד איסתא הוגש בטענה כי איסתא לא מציגה ללקוחותיה הרוכשים ממנו חבילות נופש את כל העלויות הרלוונטיות להזמנה. תשלום נוסף בשם "Resort Fee" הנגבה על ידי חלק מבתי המלון בארצות הברית, הוסתר מהלקוחות.

הרשות להגנת הצרכן הגישה את עמדתה בהליך זה, ולשיטתה אופן הצגת הנתונים על ידי איסתא עשויים להטעות את הצרכן.

עיקרי הסדר הפשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד איסתא

הוסכם שהפשרה במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית תחול על הקבוצה הבאה:

"כל אדם שרכש שירותי הארחה במלון בארצות הברית מן המשיבה, בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ושילם עבורה מחיר הכולל את מלוא התשלומים הנדרשים עבור חבילה זו, וחרף זאת נחשף לדרישת תשלום נוספת הנושאת את השם Resort fee"" למלון ו/או שילמה בפועל".

איסתא הסכימה לשנות את אופן הצגת הנתונים כך שהתשלום בעניין Resort fee יופיע באופן ברור.

סוכם כי איסתא תשלם למבקש גמול בסך 5000 ש"ח בתוספת מע"מ, ושכר טרחה לבא כוחו בסך 35,000 ש"ח בתוספת מע"מ. הסכומים הנמוכים נובעים מכך שלהערכת הצדדים סכום הנזק המצטבר הוא נמוך, והתועלת העתידית שבתיקון הכיתוב מסתכמת בכ-150,000 ש"ח בלבד.

נימוקי בית המשפט לאישור הסדר הפשרה

בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

בקשת האישור התמקדה בטענה כי הדרישה לתשלום Resort fee אינה מופיעה באתר המשיבה באופן ברור, אלא היא מובלעת בו, באופן שלקוח סביר אינו מודע כלל לחיוב בתשלום Resort fee.

עיון באתר כפי שעולה מנספחי בקשת האישור, מעלה כי אכן הדרישה לתשלום Resort fee אינה מופיעה כחלק מהמידע אודות מחיר העסקה, אלא מצוינת רק לאחר מספר פסקאות ארוכות ותחת כותרת "מידע על המלון".

המידע אודות Resort fee נותר באנגלית, ללא תרגומו לעברית, והוא נסתר בין שלל פסקאות שעניינן מידע על המלון.

מי שמבקש לבצע הזמנה באתר, אינו נדרש "לעבור דרך" המידע שעניינו תשלום Resort fee ועשוי לסיים את ההזמנה מבלי להיות מודע לתשלום זה.

בחינת אתרים אחרים: בוקינג, אקספדיה, הוטלס ואגודה (כפי שהוצגו בהודעת הצדדים מיום 9.5.22) מעלה כי בהם מוצג התשלום עבור Resort fee באופן ברור בסמוך למחיר העסקה. בהקשר זה יוער כי באתרים אלה התשלום עבור Resort fee אינו נכלל במחיר הסופי, אך גם אינו מובלע אלא מצויין באופן ברור בצד מחיר ההזמנה.

משכך, על פני הדברים, נראה כי בקשת האישור גילתה עילת תביעה לכאורה, עת המשיבה נמנעה מלהציג את התשלום עבור Resort fee באופן ברור בסמוך למחיר העסקה, אלא הבליעה אותו באופן שלקוח סביר לא בהכרח יהיה מודע אליו.

בשים לב לסיכויים והסיכונים בהמשך ניהול ההליך, ובמיוחד נוכח ההיקף הקטן של הנפגעים ושיעור הנזק הנמוך, נראה כי אין הצדקה להמשך ניהול הליך הכרוך הזמן ומשאבים ניכרים של המערכת השיפוטית.

טעם נוסף ומרכזי המטה את הכף לטובת הסדר הפשרה, נעוץ בהיקפה המצומצם של הקבוצה. לאחר שניתן מענה לטענה המרכזית שהועלתה בבקשת האישור, ותוקן הכיתוב באתר באופן המהווה שיפור משמעותי לעומת המצב שקדם לבקשת האישור, הרי נוכח היקפה מצומצם של הקבוצה, אין הצדקה להמשך ניהול ההליך, אשר הינו הליך יקר ומורכב הכרוך במשאבים מרובים.

נוכח האמור, אינני נדרשת להעמיק את הדיון בשאלה אם יש חובה לכלול את התשלום עבור Resort fee במחיר הכולל כאמור בהתנגדות היועמ"ש, וניתן להותירו לעת מצוא.

נתתי דעתי לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, המפנה לכך שלא ניתן כל פיצוי עבור חברי הקבוצה מלבד תיקון האתר, מה גם ששווי השבה בדמות ההסדרה מוערך ללא כל אסמכתאות.

הגם שיש טעם רב בעמדת היועמ"ש מצאתי כי אין בה כדי להצדיק הימנעות מאישור הסדר הפשרה.

מקובלת עלי עמדת המשיבה כי לאחר בדיקה מקיפה שביצעה, נמצא כי קבוצת הנפגעים היא קטנה והנזק שנגרם הוא נמוך ביותר, וכי יהיה קשה עד בלתי אפשרי לאתרם. מעבר לכך, איתור לקוחות אלו, ובדיקה פרטנית למול כל אחד באם נגבה ממנו תשלום  עבור Resort fee מהמלון אם לאו – מהווים עלות רבה שאינה מוצדקת.

הצדדים העריכו את החיסכון הגלום ללקוחות עתידיים של המשיבה בשל שינוי נוסח האתר בסך 150,000 ₪ לשנים הקרובות.

הגם שהסכום שצויין לא גובה באסמכתאות, הריני סבורה כי יש בתיקון האמור משום שיפור משמעותי ותועלת עבור לקוחות המשיבה לעתיד לבוא.

מאחר שגודלה של הקבוצה הוא מזערי נראה כי מתן פיצוי כספי לחברי הקבוצה יהיה זניח ולא יהווה פיצוי ממשי ויעיל ולפיכך מוטב למנוע מעתה ואילך את הנזק הגדול יותר שעתיד להיגרם לקבוצה אם המשיבה לא תתקן את דרכיה.

בצד זאת יובהר, כי פסק הדין אינו מהווה מעשה בית דין עתידי, ואין בו משום נקיטת עמדה ביחס לטענות שהועלו על ידי היועצת המשפטית לממשלה הגורסת כי ההסדרה אינה תואמת את הוראות הדין באשר יש לכלול את התשלום עבור Resort fee במחיר הכולל.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, הריני סבורה כי הסדר הפשרה מהווה מענה ראוי, הוגן וסביר לעניינם של חברי הקבוצה, וכי סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין.

תביעה ייצוגית נגד איסתא במקרה זה ממחישה שתי סוגיות חשובות:

  1. תביעה ייצוגית נגד איסתא או כל חברה אחרת לא מובילה אוטומטית לגמול ושכר טרחה משמעותיים. ככל שהפיצוי/התועלת לקבוצה קטנים יותר, כך גם הגמול ושכר הטרחה יהיו נמוכים יותר.
  2. לא תמיד תביעה ייצוגית נגד איסתא או כל חברה אחרת מובילים לתיקון אופטימלי של המחדל. במקרה זה איסתא אמנם מציגה את העובדה שיש חיוב נוסף, אך הדבר אינו תואם לחלוטין את הוראות חוק הגנת הצרכן (זו הסיבה להתנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדר הפשרה).
.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב