רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

ניהול תביעה ייצוגית כאשר חברי הקבוצה לא רוצים – האם אפשרי?

ניהול תביעה ייצוגית

ניהול תביעה ייצוגית משמעותו ניהול הליך משפטי בשם קבוצה גדולה של אנשים אשר לרוב, רובם המוחלט, כלל אינו מודע לניהול ההליך המשפטי בשמם. במצב שכזה ניהול תביעה ייצוגית עשוי להוביל לתועלת לאותם לאנשים (אם בית המשפט יקבל את הטענות), ומצד שני, הדבר עשוי למנוע מאותם אנשים להגיש תביעות אישיות משום שכבר מתנהל הליך משפטי בשמם.

ניהול תביעה ייצוגית כאשר חברי הקבוצה רוצים ליישב את המחלוקת בדרך אחרת

עולה השאלה מה דינה של בקשה לאישור תביעה ייצוגית אשר הוגשה נגד חברה, כאשר לקוחותיה של החברה מעוניינים לפתור את המחלוקת בדרך אחרת (לדוגמה: באמצעות הגעה להסכם כלשהו מחוץ לכותלי בית המשפט או באמצעות הגשת תביעה קטנה)?

סוגיה זו נדונה לאחרונה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת סקי דיל בע"מ (ת"צ 40883-03-20 רם דקל נ' סקי דיל בע"מ, פסק דין מיום 27.2.2022).

בעניין ניהול תביעה ייצוגית כאשר חברי הקבוצה מעוניינים להסדיר את המחלוקת מול החברה בדרך אחרת, בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

מה דינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בשם קבוצה שהרוב המוחלט של חבריה ראו לסיים את המחלוקת לכאורה, בינם לבין המשיבה כאן, בדרכי יישוב סכסוך אלטרנטיביים שאינם תובענה ייצוגית?

לציין כבר בשלב זה כי ראיתי לדחות את בקשת האישור, בעיקר מאחר שמסקנתי היא שבנסיבות בהן הרוב המוחלט של מי שאמור להיות בין חברי הקבוצה בחר לפתור את המחלוקת עם המשיבה באמצעי חלופי, אזי שבקשת האישור מיצתה את עצמה וקיים ספק רב באשר להיות התובענה הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת לפתרון המחלוקת.

בענייננו, פנתה סקי-דיל מיוזמתה, למי שאמור להיות "חברי הקבוצה", עוד בתחילת משבר מגפת הקורונה, כשהסתמן כי תכניות הנופשים (והגולשים) עתידות להשתבש באופן יסודי בשל הנסיבות. במסגרת פנייה זו הוצעו ל"חברי הקבוצה" שלוש חלופות שונות שתכליתן התמודדות עם הביטול הצפוי של חופשת הסקי שרכשו מבעוד מועד.

כפי שעולה מתצהיר כ"ץ, ובהתאם לנתונים העדכניים ליום חתימת התצהיר, כ-99% מ"חברי הקבוצה" הסכימו לקבל את אחת משלוש החלופות שהוצעו להם "ואישרו בכתב למשיבה כי אין להם כל טענה או דרישה נוספת ממנה" (סעיף 23 לתצהיר כ"ץ).

על פניו, סותר מצב עובדתי זה את טענת המבקש לקיומה של קבוצה – אף שאין מחלוקת כי 'בתחילת הדרך' ניתן היה לזהות קבוצה פוטנציאלית של לקוחות ש'שאלה משפטית דומה' חיברה אותם. אך לאחר שרוב מוחלט של חברי הקבוצה (99%) מיצו באופן מעשי את עילת התביעה הלכאורית שעמדה להם, נראה כי מלבד הרעיון הקונספטואלי הראשוני לקיומה של קבוצה, אין בנמצא קבוצת לקוחות בשמה ניתן לנהל תובענה ייצוגית.

בנסיבות אלה נראה כי לא זו בלבד שאישור תובענה ייצוגית יהא בלתי הוגן מבחינת המשיבה, שטרחה והגיעה להסכמה פרטנית עם הרוב המוחלט של חברי הקבוצה, בין בהסכמות ובין בדרך של מיצוי עילת התביעה האישית בבית המשפט לתביעות קטנות, אלא שניהול הליך ייצוגי יהא בבחינת פטרוניזם משפטי ביחס לחברי הקבוצה שפנו למשיבה באופן עצמאי והסכימו על יישוב המחלוקת באופן עדיף מבחינתם. אין הצדקה עניינית או מהותית לכפות על חברי הקבוצה ניהול הליך בעניינם, שעה שהעדפתם הברורה היא להסדיר את המחלוקת בהסכמות פרטניות מול המשיבה.

נוכח מהותה של התובענה הייצוגית, אין זה ראוי ואין זה רצוי לנהל הליכים בשם חברי קבוצה, שעה שאלה מיצו את זכויותיהם בעצמם ובלי תלות בנציג, שאותו לא בחרו באופן אקטיבי לייצגם.

התובענה הייצוגית הכרחית ומוצדקת מקום בו סביר שחברי הקבוצה לא ינקטו בהליכים משפטיים נוכח העלות הגבוהה הכרוכה בנקיטתם מול התועלת הנמוכה יחסית שתצמח מהם; או מקום בו פערי הכוחות הניכרים בין הצדדים ירוקן מתוכן את יכולת חבר הקבוצה הבודד לנקוט בהליכים משפטיים. אך כשאלה אינם מתקיימים, כמו בדנא, וחברי הקבוצה העדיפו בבירור את דרך מיצוי זכויותיהם בהליך פרטני, שומה על בית המשפט מלהתערב בהחלטתם המודעת ודווקא כך לתמוך בתכלית התובענה הייצוגית המשרתת את האוטונומיה של חברי הקבוצה.

בנסיבות אלה בית המשפט קבע כי אין לאפשר ניהול תביעה ייצוגית בשם חבר הקבוצה וכי למעשה ניהול תביעה ייצוגית בנסיבות אלה אף אינו עומד עם הוראות חוק תובענות ייצוגיות. בקשת האישור נדחתה ומבקש חויב בהוצאות משפט בגובה 50 אלף ש"ח.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב