רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

אושרה תביעה ייצוגית נגד זאפה – לא החזירה מיליוני שקלים

תביעה ייצוגית נגד זאפה

בתאריך 30.3.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר תביעה ייצוגית נגד זאפה (ת"צ 16567-05-20 נעה גואטה נ' זאפה בע"מ ואח'). זאפה היא רשת מועדנים המקיימת הופעות ואירועים של אומנים שונים. מאז פרוץ מגפת הקורונה המופעים בוטלו אך זאפה סירבה להחזיר למרבית הלקוחות את הכספים, כך שעד היום ברשותה כתשעה מיליון שקלים שיתכן ויוחזרו בקרוב לכלל הלקוחות.

בחלק מהמקרים לא נקבעו עד היום מועדים חלופיים להופעות בגינן שילמו הלקוחות לפני כשנתיים.

האם לא היה מקום לאשר תביעה ייצוגית נגד זאפה?

לזאפה היו טענות הגנה רבות, וביניהן הטענה כי לאור מגפת הקורונה נוצר מצב לא צפוי אשר סיכל את החוזה בין הצדדים, ומשכך, לשיטת זאפה, לא מוצדק להורות על השבת הכספים ללקוחות ויש לאפשר לזאפה לקיים את החוזה בקירוב, כלומר, לאפשר קיום מופעים במועדים עתידיים.

בעת אישור תביעה ייצוגית נגד זאפה בית המשפט דחה טענות אלה ונקבע, בין היתר, כך:

תחילה אבחן אם עומדת לזאפה הגנת הסיכול שבסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות). לגרסת זאפה המגפה וההגבלות שגררה אחריה הן בבחינת גורם שסיכל את קיומו של החוזה המקורי. ובכן גם אם התקיימו התנאים המקימים לזאפה את הגנת הסיכול, אין בהגנה זו כדי להוציא אותה ידי החובה להחזיר את הכסף.

הגנה זו מקנה למפר הגנה מפני אכיפת החוזה או תשלום פיצויים, אבל אין היא מעניקה לו את האפשרות שלא להשיב את אשר קיבל עקב ההתקשרות בחוזה. לכאורה זאפה מבקשת לתפוס את החבל בשני ראשים: מזה לחסות בצילה של הגנת הסיכול ומזה להימנע מהשבה. טענה מעין זו אין לקבל….

עינינו הרואות כי זאפה הבינה כבר בימים הראשונים של מארס 2020 כיצד המגפה צפויה להשפיע על קיום ההופעות המתוכננות, שכן לגרסתה היא פעלה בהתאם להנחיותיו של משרד הבריאות. אין זאת אלא שבארבעה באותו חודש היא ידעה על הנסיבות המסכלות. ואם לא ידעה, לכל הפחות היה עליה לדעת. אף-על-פי-כן עולה מהבקשה כי זאפה לא חדלה להציע כרטיסים גם אחר כך… משהמשיכה זאפה לכאורה למכור כרטיסים גם כאשר המגפה בעיצומה והנסיבות המסכלות ידועות לכול, אי-אפשר לאפשר לה בשלב זה של הדיון להיאחז בטענה כי לא צפתה ולא היה עליה לצפות את האפשרות שההופעות – אלו שכרטיסי הכניסה אליהן נמכרו למִן 4 במארס ואילך – תתבטלנה.

לא סביר לקבוע כי דחיית מופע למועד בלתי ידוע, אשר יחול לכל המוקדם בחלוף יותר משנה מאז המועד המקורי, תיחשב ביצוע בקירוב של החוזה. תהיה זו סטייה גדולה מדי מהחיוב החוזי המקורי. תאריך ההופעה הוא חלק מתנאי החוזה, ולא חלק שולי. מדובר בפרט מהותי שהקהל מייחס לו חשיבות רבה. ולא הקהל לבדו: ראינו כי בתקנון שפרסמו המשיבות הן נתנו דעתן על מופע נדחה, וגם לשיטתן קוני הכרטיסים יהיו זכאים להשבה מלאה אם לא יתאים להם התאריך החדש.

הדברים נכונים ביתר שאת בזמן מגפה; חלק מחברי הקבוצה, ששיעורו לא זניח ואין להתעלם ממנו, איננו מעוניין להשתתף באירועים המוניים יותר או פחות ולהיחשף לסיכון שיידבק במחלה. מבחינתם של אלה המועדים המעודכנים אינם טובים, גם בשעת כתיבתן של שורות אלה, ואין לכפות עליהם את סעד האכיפה שאליו זאפה מכוונת. לגבי אותם חברים אין כל ספק כי החוזה סוכל וכי ההשבה היא הסעד היחיד שיש להחיל עליהם ועל זאפה, בנסיבות העניין. האחרים, אפשר להניח, איבדו עניין או שהתאריכים אינם מסתדרים עם לוח הזמנים שלהם וכדומה.

מכל האמור לעיל יוצא שזאפה הפרה לכאורה את תנאי החוזה ואת תנאי התקנון כלפי המבקשת, ולא השכילה להוכיח לפי שעה כי ראוי בנסיבות העניין להורות על אכיפה בקירוב של החוזה בהתאם לנסיבות או להעניק לה את הגנת הסיכול. יוצאים מכלל זה הכרטיסים שקנתה קבוצת המשנה לפני 4 במארס 2020 וכבר מצינו כי סיכול משמעו – השבה.

נכון למועדו של דיון ההוכחות, וככל הנראה עד עכשיו, זאפה מחזיקה לכאורה בקופתה מיליוני שקלים ששילמו לה חברי הקבוצה ולא זכו לקבל בעדם דבר. אינני מתעלמת מטענתה כי השיבה לרוכשים של כרטיסים כאלה ואחרים את כספם בחזרה, והמבקשת בכללם (ראו עמ' 26 לפרוטוקול, שורות 8–9, נספח 8 לתשובה לבקשה, בכל הנוגע להופעתם של ריבו ושל גושן); ואולם מספרם של החברים שעודם מחכים להשבה רב. באמתחתה של זאפה לפחות תשעה מיליון שקלים שלא הוחזרו...

בסיום ההחלטה בעניין אישור תביעה ייצוגית נגד זאפה בית המשפט אף העביר ביקורת חריגה על החברה וקבע כך:

ומילה לסיום: בסיכומים מטעם זאפה נשזרו אמירות עובדתיות רבות מאוד שראיות להן לא הובאו, וזאת יש לגנות. הגשת סיכומים באופן הזה אינה ראויה.

בעקבות אישור תביעה ייצוגית נגד זאפה בית המשפט חייב את החברה כבר בשלב זה בשכר טרחת עורכי דין בסך 150 אלף ש"ח בתוספת מע"מ. מדובר בסכום גבוה וחריג במיוחד.

שוקלים הגשת תביעה ייצוגית נגד זאפה או חברה אחרת? צרו קשר עם עורך דין תביעות ייצוגיות אדי בליטשטיין לצורך בחינת סיכויי ההצלחה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב