רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

כל הקודם זוכה בפשרה בתביעה ייצוגית – האם זה הסדר סביר?

כל הקודם זוכה

כל הקודם זוכה במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית משמעותו שרק הראשונים שיפנו יקבלו פיצוי או הטבה כלשהי. כלומר במקרים בהם הסדר הפשרה מבוסס על מנגנון כל הקודם זוכה סכום הפיצוי או ההטבה נמוך ביחס למספר הנפגעים הפוטנציאלי.

הסדרי פשרה על בסיס כל הקודם זוכה הפכו להיות נפוצים יותר ויותר בשנים האחרונות, ומצד שני גברו המקרים בהם הן בתי המשפט והן היועץ המשפטי לממשלה התנגדו להסדרי פשרה מסוג זה.

לאחרונה בית המשפט העליון הכריע מה דינם של הסדרי פשרה על בסיס כל הקודם זוכה במסגרת תביעה ייצוגית.

כל הקודם זוכה – מנגנון אינו ראוי ברוב הסדרי הפשרה

בית המשפט העליון דן במנגנון כל הקודם זוכה וקבע, בין היתר, כך (ע"א 7122/19 היועץ המשפטי לממשלה נ' רויטל ממן ואח', פסק דין מיום 11.4.2022):

ביום 6.6.2019 היועמ"ש הגיש את התנגדותו להסדר הפשרה המוצע. בהתנגדותו טען היועמ"ש שההסדר המוצע אינו ראוי, לא הוגן ולא סביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה המיוצגת; ועיקר ההתנגדות כוּון נגד מנגנון הפיצוי ועל כך שהוא מבוסס על שיטת "כל הקודם הזוכה". היועמ"ש טען כי אין זה ראוי שזכויות משפטיות יוכרעו על בסיס תחרות בין חברי הקבוצה וכי מנגנון פיצוי מסוג זה מהווה שימוש בלתי ראוי במוסד התובענה הייצוגית.

לגופו של עניין, היועמ"ש סבור שכאשר מדובר בהסדר פשרה המובא בפני בית המשפט לאחר שאושר לנהל תובענה כייצוגית, נדרשת בחינה קפדנית במיוחד כדי לוודא שההסדר אינו פוגע בזכויות חברי הקבוצה. בהקשר זה, היועמ"ש מפרט שמתווה פיצוי על דרך של "כל הקודם זוכה" הוא שרירותי, לא ראוי ולא שוויוני; ומשכך אין לקבלו. לעמדת היועמ"ש, זכאותם של חברי קבוצה מיוצגת לפיצוי בגין נזק שנגרם להם, אינה יכולה להיות מותנית בסדר פנייתם לקבלת הפיצוי; ובתוך כך הוא מדגיש, שזכויות משפטיות צריכות להיות מוכרעות על בסיס ענייני ומשפטי ולא בדרך של "יצירת תחרות" בין חברי הקבוצה. היועמ"ש מסביר שבמתווה הנדון עלול להיווצר מצב שבו חבר קבוצה שפונה לקבלת הפיצוי בגדרי המועדים שנקבעו, יוותר ללא פיצוי כלשהו ואף יחול בעניינו מעשה בית דין שימנע ממנו לתבוע את רויאל בעתיד.

כך שלעמדת היועמ"ש פיצוי בדרך של "כל הקודם זוכה" פוגע בחברי קבוצה שמסיבות שונות עשויים להתעכב בהגשת דרישתם לפיצוי, דוגמת האוכלוסייה הבוגרת.

בכל הנוגע למנגנון הפיצוי שנבחר בהסדר הפשרה, יש טעם רב בעמדתו של היועמ"ש שמנגנון פיצוי בדמות "כל הקודם זוכה" מעורר קשיים לא מבוטלים, וככלל אין מקום לעשות בו שימוש במסגרת הסדרי פשרה בהליכים ייצוגיים. מנגנון פיצוי מסוג זה עלול לקפח באופן שרירותי את חברי הקבוצה המאחרים לתבוע את זכותם לפיצוי, והוא יוצר תחרותיות פסולה בקרב הקבוצה; ובמידה רבה, הענקת פיצוי בתובענה ייצוגית בדרך של "כל הקודם זוכה", אינה עולה בקנה אחד עם מטרות חוק תובענות ייצוגיות בדבר מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (סעיף 1(3) לחוק תובענות ייצוגיות). משכך, ולנוכח ההשלכות של מנגנון פיצוי של "כל הקודם זוכה" על הדינמיקה בקרב חברי הקבוצה, על דרך הכלל יקשה לראות בהסדר פשרה המגלם מנגנון פיצוי כזה משום הסדר ראוי והוגן.

לצורך הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית או על מנת להתגונן מפני בקשה לאישור תובענה ייצוגית, חשוב מאוד ליצור קשר עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב