רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית בדיני עבודה – מעתה קל יותר להצליח בה

תביעה ייצוגית בדיני עבודה

פסיקה חדשה של בית הדין הגבוה לצדק בסוגיית ניהול תביעה ייצוגית בדיני עבודה משנה את המציאות הקיימת שרווחה בבתי הדין לעבודה לאור פסיקה קודמת של בית הדין הארצי לעבודה (בג"ץ 5148/18 אור שחם נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פסק דין מיום 11.7.2022).

רקע להבנת חשיבות הפסיקה החדשה

בתי הדין לעבודה הם בעלי הסמכות העניינית לדון בכל הקשור בסכסוכים בין עובד למעביד. בתי הדין לעבודה הם ערכאה שיפוטית נפרדת מבתי הדין האזרחיים (בית משפט השלום, בית משפט המחוזי) והערעור על פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה מוגש לבית הדין הארצי בירושלים. פסיקת בית הדין הארצי מחייבת את בתי הדין האזוריים לעבודה ברחבי הארץ.

מכיוון שמדובר בערכאה שיפוטית נפרדת, אופן ניהול ההליך בבתי הדין לעבודה שונה (לעיתים בצורה משמעותית) לעומת בתי המשפט האזרחיים. משכך, גם אופן ניהול ובחינת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בדיני עבודה הייתה שונה.

כך לדוגמה; בעבר קבע בית הדין הארצי לעבודה שאם מדובר בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בדיני עבודה המעלה סוגיה סבוכה המצריכה בירור פרטני, המקרה אינו מתאים להתברר במסגרת הליך ייצוגי, ובאותו מקרה דחה את בקשת האישור. מכיוון שמדובר בהחלטה של בית הדין הארצי המחייבת את יתר בתי הדין האזוריים, נוצר חשש שמעתה יהיה קושי אדיר בניהול תביעה ייצוגית בדיני עבודה בסוגיה כלשהי.

המבקש בהליך הייצוגי לא התייאש והגיש בג"ץ נגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה. על אף שבית הדין הגבוה לצדק אינו ערכאת ערעור על פסיקות של בית הדין הארצי לעבודה, ובג"ץ מבטל רק במקרים חריגים מאוד וקיצוניים את החלטות בית הדין הארצי לעבודה, במקרה זה החליט בג"ץ להתערב ולבטל את החלטת בית הדין הארצי משום שקביעתו הייתה עלולה לסכל ניהול כל תביעה ייצוגית בדיני עבודה.

יש לאפשר לנהל תביעה ייצוגית בדיני עבודה גם אם מדובר בסוגיה מסובכת

כאמור, בג"ץ ביטל את החלטת בית הדין הארצי לעבודה וקבע שאין מניעה לנהל תביעה ייצוגית בדיני עבודה גם אם מדובר בסוגיה מסובכת.

בית היתר נקבע כך:

לשיטת בית הדין הארצי, כאשר במוקד בקשה לאישור תובענה ייצוגית ניצבת שאלה מורכבת ובעלת פנים לכאן ולכאן, המשמעות היא שלא ניתן לקבוע כי קיימת אפשרות סבירה ששאלה זו תוכרע לטובת הקבוצה. לשון אחר: עצם מורכבות הסוגיה הוא שמביא לגישת בית הדין הארצי לדחייתה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מבלי בכלל להידרש לסיכויי התביעה במקרה הקונקרטי. עמדתי היא שגישה זו מציבה משוכה גבוהה מדי בפני תובעים ייצוגיים פוטנציאליים בדרך לאישור התובענה כייצוגית, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הפסיקה הנוהגת כנזכר לעיל ואף חוטא לתכליתו של מוסד התובענה הייצוגית.

טול מקרה שבו הנזק שנגרם לכאורה לכל אחד מחברי הקבוצה הוא קטן באופן יחסי, ונוסף על כך מתעוררת שאלה משפטית מורכבת. במקרה כזה התמריץ להגשת תביעה אישית פוחת עוד יותר מבמקרה הרגיל, כך שמניעת האפשרות לניהול הליך ייצוגי תביא בסבירות גבוהה לכך שאותה שאלה מורכבת לא תתברר כלל. ויובהר: שאלה מורכבת ובעלת פנים לכאן ולכאן היא שאלה שמעצם הגדרתה, יכול שתוכרע לטובת הקבוצה ויכול שלא. אולם ככל שהדין עם הקבוצה – משמעותו של אי-בירור השאלה היא שהקבוצה תיוותר בסבירות גבוהה לפני שוקת שבורה; ותוצאה זו אינה עולה בקנה אחד עם תכליותיו של מנגנון התובענה הייצוגית, ובהן כאמור מיצוי הדין, הגברת אכיפת החוק, קידום הרתעה יעילה, מימוש זכות הגישה לערכאות ומתן סעד הולם לנפגעים…

הנה כי כן, מורכבות השאלות שעל הפרק והתמודדות עם קשיי הוכחה הם חלק אינהרנטי מההליך הייצוגי; והתובענות הייצוגיות בתחום משפט העבודה אינן "בן חורג" בהקשר זה. ההפך הוא הנכון. "הנחת המוצא של משפט העבודה הקיבוצי הינה כי העובד הבודד הוא צד מוחלש, שברגיל אינו מסוגל להביא לאכיפת הדין ולשמירה על זכויותיו ולכן נדרש לעזרתו של ארגון עובדים" (עניין מפעלי השמירה, פסקה 65). בנסיבות שבהן לא קיים ארגון עובדים, או שהארגון אינו ממלא אחר ייעודו, התובענה הייצוגית היא לא פעם המכשיר האפקטיבי היחיד לאכיפת זכויות העובדים.

משכך, עמדה שלפיה ניתן לנהל הליך ייצוגי במשפט העבודה רק בעילה שאינה מעוררת סוגיות מורכבות או רק ככל שבקשת האישור צועדת בקרקע חרושה מבחינת ההלכה הנוהגת, היא עמדה שאינה מקיימת את תכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות ואין להסכין עימה. הדברים מקבלים משנה תוקף מקום שבו על הפרק ניצבות זכויות קוגנטיות של העובדים, המהוות חלק מחקיקת המגן, שכידוע נועדה להגן על זכויות בסיסיות של העובד אל מול פערי הכוחות המשמעותיים בינו ובין המעביד…

בסוגיות הרלוונטיות לדיני תובענות ייצוגיות מומלץ תמיד להתייעץ עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב