רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית – פסיקה חדשה של העליון

פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית

בתאריך 17.2.2019 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, אשר דן מחדש בחובה לבצע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית נגד רשות (דנ"מ 5519/15 יוסף אחמד יונס נ' מי הגליל – תאגיד ביוב המים והביוב האזורי בע"מ).

החובה לבצע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית נגד רשות (לא חברה פרטית אלא אחד ממוסדות המדינה) נקבעה על ידי בית המשפט העליון עצמו בהליך קודם – והוכרה בעולם המשפט בשם הלכת יונס.

מדוע נקבעה בעבר חובה לבצע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית נגד רשות?

הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית מובילה להוצאות כספיות ניכרות כדי להתגונן ממנה. כאשר מדובר בחברה פרטית ההוצאות ההגנה משולמות כמובן מכיסה של החברה, אך כאשר מדובר בהליך ייצוגי נגד אחד ממוסדות המדינה מי שמשלם בפועל על הוצאות ההגנה אלה אזרחי המדינה.

מעבר לכך אם בקשה לאישור תביעה ייצוגית תאושר, ובסופו של דבר ינתן פסק דין בתביעה הייצוגית עצמה, המדינה עשויה לשלם סכומי עתק, דבר שעשוי לפגוע במוסדות השלטון ואזרחי המדינה באופן חמור עוד יותר.

על מנת להימנע מהוצאות אלה נקבע בהלכת יונס שיש לבצע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית נגד רשות במטרה לאפשר לרשות ולתובע הייצוגי הפוטנציאלי לקיים משא ומתן שעשוי לחסוך את כל ההוצאות והסיכונים שבהם עשויים לשאת אזרחי המדינה.

קביעת בית המשפט העליון בעניין פניה מוקדמת עוררה קושי רב

קביעתו של בית המשפט העליון ויצירת הלכת יונס עורר קושי רב ממספר טעמים.

ראשית, חוק תובענות ייצוגיות אינו קובע חובה כזאת. הנחת המוצא היא שאם המחוקק היה מעוניין להעניק למדינה פריווילגיה מסוג דרישת שליחת פניה מוקדמת לפני  תביעה ייצוגית, הוא היה קובע זאת בצורה מפורשת.

שנית, למדינה ולמוסדותיה ישנה פריווילגיה אחרת שכן מוסדרת באופן מפורש בחוק תובענות ייצוגיות אשר נקראת הודעת חדילה. המדינה רשאית להודיע לבית המשפט תוך 90 מיום קבלת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהיא מפסיקה לגבות את החיוב בגינו הוגש נגדה הליך ייצוגי, אך היא לא חייבת להחזיר לציבור את אשר גבתה עד לאותו שלב.

למעשה, לאחר מסירת הודעת חדילה כל מה שבית המשפט ידון בו (בדרך כלל) הוא סוגיית הגמול ושכר הטרחה לתובע הייצוגי ועורכי דינו אשר הובילו להפסקת הגבייה על ידי הרשות.

שלישית, ביצוע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית אינה מבטיחה שהרשות תתייחס אליה והדבר עשוי להוביל לבזבוז זמן יקר.

רביעית, ביצוע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית עשויה להוביל למצב בו הרשות תזכה אך ורק את הפונה ובכך תמנע ממנו את האפשרות להגיש הליך ייצוגי בשם כל יתר הנפגעים.

לנוכח קשיים אלה בית המשפט העליון הסכים לקיים דיון נוסף בפסיקתו בעניין הלכת יונס. הפעם המקרה התברר בפני הרכב מורחב של 7 שופטי בית המשפט העליון.

בהרכב המורחב שופטי בית המשפט העליון ביטלו את הלכת יונס

נשיאת בית המשפט העליון, כב' השופטת אסתר חיות, כתבה את פסק הדין אליו הצטרפו מרבית שופטי בית המשפט העליון.

בהחלטתה היא נימקה ארוכות מדוע יש לבטל את הלכת יונס, ואין לחייב לבצע פניה מוקדמת לפני תביעה ייצוגית נגד רשות, תוך כדי שהיא מתייחסת גם לקשיים שהוזכרו עד כה.

בין היתר נקבע על ידה כך:

נקודת המוצא לדיון היא כי חוק תובענות ייצוגיות אינו קובע חובת פנייה מוקדמת לרשות טרם נקיטת הליך ייצוגי נגדה, וזאת אף שהוא קובע הסדרים ייחודיים אחרים החלים על תובענות ייצוגיות נגד רשות אשר ברובם חלים על תובענות ייצוגיות המוגשות נגד רשות לפי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק.

מנגנון החדילה שבסעיף 9 לחוק יונק את הרציונאל שלו במידה מסוימת מן הכלל בדבר חובת מיצוי ההליכים כלפי רשות, והוא מפורש ומובנה בהוראות מפורטות שנקבעו באותו הסעיף המיועדות לאזן כראוי בין התכליות שאותן נועד החוק להגשים ובין האינטרס הציבורי הגלום בחובת הפנייה המוקדמת אל הרשות טרם נקיטת הליכים נגדה.

אינני סבורה כי לצד מנגנון מפורט זה שמצא את מקומו בחוק תובענות ייצוגיות, יש להוסיף ולהטיל חובת פנייה מוקדמת אל הרשות, כקביעת חבריי בפסק הדין מושא הדיון הנוסף. הטלת חובה כזו יוצרת למעשה מנגנון כפול של פנייה מוקדמת שאין לו עיגון בחוק והיא מעוררת קשיים רבים שעל חלקם ניסו חבריי להתגבר בפתרונות יצירתיים, אשר דומה כי הם מותחים מעבר לנדרש את גבולות החקיקה השיפוטית.

על מנת להעמיד הלכה על מכונה ואף שהדבר אינו נדרש לכאורה בהינתן המסקנות שאליהן הגעתי לעיל, אני סבורה כי חוק תובענות ייצוגיות קובע הסדר שלילי בכל הנוגע להטלת חובה כללית לפנייה מוקדמת טרם נקיטת הליך ייצוגי נגד רשות וכי סעיף 9 לחוק הוא ההסדר החלופי שראה המחוקק לקבוע בהקשר זה.

בכך אין כדי לשלול את שיקול הדעת המסור לבית המשפט על פי הוראות החוק השונות לבחון ולהביא בחשבון בכל מקרה נתון על פי נסיבותיו את ההשלכות שיש לייחס להעדר הפניה המוקדמת.

לפני הגשת תביעה ייצוגית צרו קשר עם עורך דין תביעות ייצוגיות.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב