רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

וידאו קונפרנס בבית משפט (היוועדות חזותית) – מתי אפשרי?

וידאו קונפרנס בבית משפט

ביצוע וידאו קונפרנס בבית משפט (היוועדות חזותית) הוא דבר חריג, על אף התפתחות הטכנולוגיה בימינו. גם היום הכלל הוא שעל בעל דין בהליך משפטי להגיע לבית המשפט ולמסור את עדותו באופן אישי. יחד עם זאת, כמו לכל כלל אחר, גם לכלל זה ישנו חריגים ובפועל ניתן למצוא מקרים בפסיקת בתי המשפט בהם ניתנים אישורים לקיום וידאו קונפרנס בבית משפט.

סוגיה זו רלוונטית במיוחד בתקופת מגפת הקורונה משום שבחלק מההליכים המשפטיים המתנהלים בארץ, בעלי הדין אינם אזרחים ישראלים ו/או אינם שוהים כיום בישראל. לנוכח המשברים בענף התעופה כלל לא ברור האם ומתי אותם בעלי דין יוכלו להגיע ארצה. יתרה מזאת, לאור אי הוודאות השוררת בימים אלה בענף התעופה כלל לא מובן מאליו שאדם שיגיע ארצה לצורך הליך משפטי, יוכל לחזור למדינה ממנה הוא הגיע בסיומו של הדיון.

מכוח מה ניתן לנהל וידאו קונפרנס בבית משפט?

פסיקת בתי המשפט מתירה ביצוע וידאו קונפרנס בבית משפט מכוח סעיף 13(א) לפקודת הראיות, אשר קובע כך:

לפי בקשת בעל דין במשפט אזרחי רשאי בית המשפט, אם נראה צורך למען הצדק ולפי התנאים שהורה עליהם, לצוות שעד או כל אדם אחר ייחקר בתצהיר על-ידי אדם פלוני ובמקום פלוני שמחוץ לתחום שיפוטו של בית המשפט, ורשאי בית המשפט ליתן הוראה בכל דבר הכרוך באותה חקירה, כפי שייראה סביר וצודק, ורשאי הוא להתיר לכל בעל דין להגיש את פרוטוקול העדות כראיה באותו משפט.

באילו מקרים יאושר וידאו קונפרנס בבית משפט?

במסגרת ערעור הגיע לאחרונה מקרה העוסק בקיום וידאו קונפרנס בבית משפט, לבית המשפט המחוזי. בית משפט השלום דחה את הבקשה לקיום וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית) אך בית המשפט המחוזי ביטל את ההחלטה וקבע כי בנסיבות הרלוונטיות למקרה יש להתיר קיום וידאו קונפרנס בבית משפט (רע"א 16228-04-20 דניאל שלום נ' דנה קוסמטיקס בע"מ, החלטה מיום 2.7.2020).

בין היתר בית המשפט קבע כך:

גביית עדות באמצעות כינוס וידאו, פירושה באמצעות חיבור וידאו המאפשר, "בזמן אמת", תמסורת של קול ותמונה כאחד. זהו אמצעי חלופי לגביית עדות.

ברירת המחדל והאפשרות המיטבית היא כי גבייתן של עדויות תיעשה לפני ביהמ"ש הדן בהליך המשפטי. באופן זה, נשמרת זכותם של בעלי הדין לחקירה נגדית, וכן ביהמ"ש יכול להתרשם באופן בלתי אמצעי מן העדים (ממהימנותם ומדבריהם), לנהל את הדיון כיאות, ואף להפעיל אמצעי אכיפה כדי להבטיח התייצבות העדים ועל מנת שאלה ישיבו על השאלות המוצגות בפניהם כיאות (ראה בעניין זה: רע"א 7998/18 כהן נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, [פורסם בנבו] סעיפים 15-16 להחלטת כב' הש' י' וילנר (5.3.19).

הפסיקה ראתה בסעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א – 1971  שכותרתו "גביית עדות על ידי שלוח במשפט האזרחי" את מקור הסמכות לגביית עדות במשפט אזרחי מחוץ למדינה באמצעות כינוס וידאו (אך ראו דעתו החולקת של כב' הש' א' גרוניס לפיה מקור הסמכות מצוי בתקנה 15 לתקנות העזרה המשפטית 1999 בעניין דורי)

הפרשנות שניתנה בפסיקה לסעיף 13 (א) בהקשר של  עדות באמצעות כינוס וידאו, היא פרשנות מצמצמת. 

נקבע כי על המבקש להוכיח כי פנייתו לבית המשפט נעשתה בתום לב; כי העדות רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת; וכי קיימת סיבה טובה המונעת הגעת העד לחקירה בישראל.

בין הטעמים שהוכרו בפסיקה כטעמים טובים להימנעות מהגעה לעדות בישראל נמצאו כאמור טעמי בריאות, מצב ביטחוני במדינה, התחייבויות קודמות של עדים שלא ניתן להשתחרר מהן.

לעומת זאת, נקבע כי חשש מהליך פלילי או שמא תעוכב יציאתו של העד מישראל על ידי נושיו אינו סיבה טובה להתיר עדות מחוץ לתחומי המדינה (בר"ע 109/68 רייך נ' המר פ"ד כב (2) 306, ע"א 397/87 לוי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד מד (2) 397, ע"א 7516/02 פישר נ'  יוכמן, פ"ד ס (1) 69)  וכך גם טעמים הנעוצים במצבו הכלכלי של העד.

ככלל,  נקבע בעניין דורי יש לבחון כל מקרה לגופו לפי נסיבותיו ואין לקבוע מסמרות-

"ככל שהעדות חשובה ומרכזית יותר וככל שהבאת העד לבית המשפט כרוכה

בקשיים רבים יותר או בנזק רב יותר לעד, כך ייטה בית המשפט להתיר עדות בהיוועדות חזותית.

בנסיבות מסוימות יידרש בית המשפט אף לשקול אם מתעורר חשש כי התרת עדות בהיוועדות חזותית תוביל לפגיעה באינטרס ציבורי או בתקנת הציבור…

הטעם שביסוד הבקשה אינו עומד לבדו ובכל מקרה יהא על בית המשפט להציב מולו את הפגיעה האפשרית בהליך ובצד שכנגד.". (סעיף 19 -21 בעניין דורי)

בהמשך, ביהמ"ש העליון עמד על כך שקיימת  חשיבות מועטה יותר מבעבר (הכוונה כאשר חקירת עד מחוץ לתחום השיפוט הייתה נעשית באמצעות תצהיר – סעיף 14 לפסה"ד) לשאלה אם המבקש להעיד בהיוועדות חזותית הוא עד או בעל דין מעונין אם כי יש עדיין מקום להחמיר (באופן יחסי) עם תובע המבקש כי עדותו תגבה בהיועדות חזותית שהרי זו אינה הדרך האופטימלית לגביית עדות ואינו פטור מאחריות כיוזם ההליך המשפטי, חרף האמצעים השונים לגביית עדותו באופן קל יותר.

למרות זאת אינני סבורה, כי בבקשה להתיר עדות באמצעות היוועדות חזותית על בית משפט לשקול שיקולי אכיפת חוקי הגירה של מדינה אחרת. המבקשת נמצאת בארה"ב ובית משפט בישראל לא מנע ולא מונע מהרשויות בארה"ב לאכוף את החוק האמריקאי על המבקשת בשום תחום שהוא.

עובדתית, ככל שהמבקשת תגיע להעיד בישראל, היא לא תוכל לחזור לארה"ב, שם נשארים ילדיה וזו סיבה המצדיקה חריגה מהכלל ולפיו בעל דין מעיד שלא באמצעות היוועדות חזותית.

בפועל, הבחירה במקרה דנן היא בין הגעה לעדות לישראל – צעד שימנע שובה של המבקשת לארה"ב שם נמצאים ילדיה ובין ויתור על תביעתה.

אין במקרה דנן אפשרות שלישית – "דרך ביניים" ולפיה תגיע המבקשת לישראל לצורך מתן עדות ולאחר מכן תשוב לארה"ב.

דומני, כי בנסיבות, אין להתעלם מהשוני במצב התעופה העולמי כתוצאה ממגפת הקורונה.

השיפור בטכנולוגיה המאפשרת היוועדות חזותית גם הוא יכול להילקח בחשבון . הפסיקה מתחילת שנות ה- 2000  שאוזכרה , ניתנה על סמך היכולת הטכנולוגית שהיתה קיימת אז ותקופת הקורונה חידדה את השיפור הטכנולוגי בתחום.

לאור מכלול הנתונים, אני סבורה, כי אין לנעול את שערי בית משפט בפני התובעת רק בשל חוסר אפשרותה להגיע לישראל על מנת להעיד ויש מקום לאפשר למבקשת והעד מטעמה להעיד בדרך של היוועדות חזותית.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב