הזינו מייל ותקבלו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים

המלצות שקיבלנו מלקוחות המשרד (לחצו להגדלה)

המלצות

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

ביטוח ישיר נהגה לבצע הארכה אוטומטית לביטוח רכב גם כאשר המבוטח לא נתן את הסכמתו לכך (בסיום תקופת הביטוח המקורית). בעקבות התנהלותה הוגשה נגדה בקשה לאישור תביעה ייצוגית אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי.

ביטוח ישיר הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון וטענה כי קיימת פרקטיקה בעניין חידוש ביטוח רכב אשר אושרה על ידי המפקח על הביטוח.

בית המשפט העליון בחן את האסמכתאות עליהן התבססה ביטוח ישיר וקבע כי הארכה אוטומטית לביטוח רכב לא אושרה על ידי המפקח על הביטוח, אלא להיפך, עמדתו היא שאין לבצע חידוש אוטומטי לביטוח רכב ללא הסכמתו המפורשת של המבוטח.

לצורך הארכה אוטומטית לביטוח רכב לא די לשלוח הצעה למבוטח אלא צריכים הסכמה פוזיטיבית

בית המשפט בחן את האפשרות לבצע הארכה אוטומטית לביטוח רכב מכמה היבטים. תחילה מהיבט דיני החוזים:

חשוב לפתוח את הדיון בענייננו בנקודת המוצא של דיני החוזים: הצעה לחוזה שלא זכתה לקיבול אינה משכללת כשלעצמה חוזה (סעיף 1 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: חוק החוזים)). ככלל, קיבול יהיה בהודעה שבה מוסר הניצע למציע על גמירת דעתו להתקשר בחוזה לפי ההצעה (סעיף 5 לחוק החוזים), אולם הקיבול יכול גם שיהיה בהתנהגות (סעיף 6(א) לחוק החוזים).

עם זאת, גם קיבול בדרך של התנהגות צריך להעיד על גמירת דעתו של הניצע, ומטבע הדברים ברגיל שתיקה אינה מעידה כשלעצמה על גמירת דעתו של השותק (ראו: גבריאלה שלו ואפי צמח דיני חוזים 243 (מהדורה רביעית, 2019) (להלן: שלו וצמח)). כמו כן, סעיף 6(ב) לחוק החוזים קובע בפירוש כי קביעת המציע שהיעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול אין לה תוקף. סעיף זה נועד למנוע תכתיבים המציבים את הניצע בפני חובה להגיב באופן אקטיבי מתוך חשש כי שתיקתו תתפרש כהסכמה (ראו: שלו וצמח, בעמ' 245-244).

על כן, נקודת המוצא היא שהחלטה חד-צדדית של המבטח להאריך את חוזה הביטוח אינה יכולה לשכלל חוזה (ראו והשוו: ע"א 713/76 פדני (ג'ואלרם) לימיטד נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לג(3) 318 (1979)).

בית המשפט העליון קבע במפורש שניתן היה לבצע הארכה אוטומטית לביטוח רכב רק אם היא הייתה מתבצעת ללא תשלום. מכיוון שחידוש ביטוח הרכב על ידי ביטוח ישיר מבוצע בתשלום לא ניתן לומר שהתנהלותה היא בהכרח לטובת המבוטח, מכיוון שיכול להיות שהמבוטח כבר ביטח את רכבו בחברת ביטוח אחרת, ואין לו צורך בחידוש אוטומטי לביטוח הרכב אצל ביטוח ישיר.

לא ניתן לבצע הארכה אוטומטית לביטוח רכב גם מכוח חוק חוזה ביטוח

בית המשפט העליון בחן את הסוגיה גם לנוכח הוראות חוק חוזה ביטוח והגיע למסקנה שגם מכוח זה לא ניתן לבצע הארכה אוטומטית לביטוח רכב:

 אכן, סעיף 9(ג) לחוק חוזה ביטוח מאפשר מנגנון של הארכה "אוטומטית" של חוזה הביטוח. אולם הוא חל רק בנסיבות שבהן הדבר הוסכם על הצדדים. כך, קובע כאמור הסעיף כי "הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו – יוארך הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת" (ההדגשה הוספה – ד' ב' א').

קריאה פשוטה של הסעיף מלמדת כי מדובר בהסדר שלילי. הארכת תקופת הביטוח מאליה מתאפשרת בנסיבות שבהן התקבלה לכך הסכמה. דרך אחת לקביעת מנגנון של חידוש חוזה ביטוח אוטומטי היא כמובן להסכים על כך מראש. אין מחלוקת כי במקרה זה חוזי הביטוח של חברי הקבוצה הרלוונטית לא כללו תנאי שכזה, וממילא דומה כי אין זו פרקטיקה נפוצה בתחום של ביטוח מקיף לרכב – בין היתר בהתחשב בתחרות הגוברת בענף המאפשרת למבוטחים לנסות "לשפר" את תנאי הביטוח המוצעים להם מדי שנה מול חברות הביטוח השונות.

דרך נוספת לחידוש הביטוח היא קבלת הסכמה מאוחרת מצד המבוטח באמצעות פניה אליו. כך למעשה פעלה המשיבה כאשר שלחה למערערים הודעות דואר אלקטרוני המאפשרות להם "לחדש ב'קליק'". הקושי מתעורר בנסיבות שבהן מבוטחים שלא הביעו הסכמה לחידוש בעקבות ההודעה האמורה גילו בדיעבד כי המשיבה בכל זאת חידשה את חוזה הביטוח שלהם. פרקטיקה כזו אינה מותרת על-פי החוק.

בהקשר זה יוער כי על פני הדברים, דומה כי ההסדר העדכני שאומץ על-ידי המפקח בחוזר 2014 עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, שכן שהוא מאפשר חידוש אוטומטי של חוזה הביטוח באופן שמבטיח כי הדבר לא יפעל לרעת המבוטח – תקופת ההארכה האוטומטית אינה עולה על 21 ימים; ההארכה האוטומטית כפופה למשלוח הודעה מראש בעניין זה למבוטח; ככל שלא התקבלה הסכמת המבוטח לחידוש עד לתום 21 הימים האמורים, לא ייגבו ממנו דמי ביטוח, אולם אם אירע מקרה ביטוח במהלך התקופה האמורה – רשאית חברת הביטוח לקזז מתגמולי הביטוח ששילמה את דמי הביטוח היחסיים בגין התקופה האמורה; ולבסוף, רק אם מתקבלת הסכמת המבוטח לחידוש הפוליסה יכולה חברת הביטוח לגבות דמי ביטוח בעד התקופה האמורה.

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

כתובת מייל

יש לכם שאלה או הערה בעניין המאמר? כתבו לנו תגובה ונשתדל להגיב בהקדם

כתיבת תגובה