מאמרים משפטיים

לקבלת עדכונים משפטיים חדשים הזינו כתובת מייל

קטגוריה: תביעות ייצוגיות

הגדרת הקבוצה

הגדרת הקבוצה בתביעה ייצוגית – האם בית המשפט רשאי לשנותה ולהרחיבה?

הגדרת הקבוצה המפורטת בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נועדה לתחום ולהגדיר לבית המשפט את מי מייצג התובע הייצוגי, ומי אמור לקבל פיצוי ככל שההליך יסתיים באישור הבקשה ואף בפסק דין סופי לטובת הקבוצה. במקרה שמדובר בבית עסק שמכר מוצר בעל כיתוב מטעה, הגדרת הקבוצה עשויה להראות כך: כל מי שרכש מהמשיבה (בית

המשך קריאה
הסתלקות מתביעה ייצוגית

הסתלקות מתביעה ייצוגית – באילו מקרים בית המשפט לא יאשר אותה?

במאמר קודם סקרתי את ההבדלים בין הסתלקות מתביעה ייצוגית לבין הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית. מדובר בשני הליכים משפטיים שונים, בעלי פרוצדורה שונה ומשמעויות שונות (כך לדוגמה; במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית, לרוב, חברי הקבוצה בשמה נוהלה תביעה ייצוגית, התובע הייצוגי ובא כוחו, יזכו לגמול כספי משמעותי, בעוד שבהסתלקות התשלום

המשך קריאה
תשלום גמול

תשלום גמול בתביעה ייצוגית – הסכום תלוי בתועלת לקבוצת הנפגעים

במסגרת תביעה ייצוגית תשלום גמול לתובע ייצוגי יתבצע במספר מצבים: הסתלקות מתוגמלת – במקרים אלה התובע הייצוגי מבקש לסגת מתביעתו, והנתבע לא מודה (בדרך כלל) שביצע מחדל כלשהו. למרות זאת, הנתבע מוכן לשלם לתובע תשלום כלשהו על מנת שלא ינוהל הליך משפטי ארוך ויקר. במקרים אלה, לרוב, תשלום גמול לתובע

המשך קריאה
סמכות עניינית

סמכות עניינית בעת הגשת תביעה ייצוגית – לאיזה בית משפט להגיש?

סמכות עניינית – הקדמה: סמכות עניינית קובעת את הנושאים או גובה סכום התביעה שבית משפט מסוים רשאי לדון בהם. לדוגמה: לבית משפט שלום סמכות עניינית לדון בתביעות עד סכום כולל של 2.5 מיליון שקלים; לבית דין לענייני עבודה סמכות עניינית לדון בסוגיות הרלוונטיות ליחסי עובד – מעביד; לבית משפט לעניינים

המשך קריאה
תובענה ייצוגית

האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית עקב טעות נקודתית?

תובענה ייצוגית זהו הליך משפטי במסגרתו נבחנת מדיניות או תופעה רחבת היקף אשר נוגדת את הדין. לצורך הגשת תובענה ייצוגית לא די לתאר מחדל פרטני (הנוגע רק לתובע הייצוגי) או נקודתי, משום שגם אם יוכח כי הנתבע אכן הפר את הדין באותו מקרה, בית המשפט ידחה תובענה ייצוגית זו ויחייב

המשך קריאה
החלפת תובע ייצוגי

החלפת תובע ייצוגי – רק אם עומד בדרישות החוק ופעל בתום לב

בתאריך 16.7.2015 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בסוגיית החלפת תובע ייצוגי (רע"א 3431/15 יוטרייד פרימיום ואח' נ' יושרה – עמותה לקידום היושרה בשוק ההון ואח'). במקרה זה, זמן קצר לפני הגשת תביעה ייצוגית הוקמה עמותה, לה אין נכסים ו/או אמצעים כספיים לצורך ניהול תביעה ייצוגית, וכל מטרתה הייתה לשמש

המשך קריאה
תביעה ייצוגית נגד פייפאל

תביעה ייצוגית נגד פייפאל אושרה – גבתה עמלת המרה שלא כדין

תביעה ייצוגית נגד פייפאל הוגשה בטענה כי פייפאל כופה על לקוחותיה טרם משיכת הכספים לבצע המרה מדולרים לשקלים, ובנוסף, גובה על כך עמלה בסך 2.5% (ת"צ 39292-04-13 קלינגהופר נ' Paypal). האם יש לנהל תביעה ייצוגית נגד פייפאל בישראל או בסינגפור? תביעה ייצוגית נגד פייפאל הולידה טענת הגנה מקדמית לפיה בהסכם

המשך קריאה
תקנות תובענות ייצוגיות

תקנות תובענות ייצוגיות – הוראות לניהול תביעה ייצוגית

בעבר סקרתי את הוראות חוק תובענות ייצוגיות ומהם התנאים להגשת תביעה ייצוגית. אלה הפרטים המהותיים לפיהם יוחלט האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית או לא. לעומת זאת, תקנות תובענות ייצוגיות (או בשמן המלא, תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010) קובעות את הפרטים הטכניים. כיצד להגיש את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מה

המשך קריאה
חוק תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות – זה מה שחשוב לדעת לפני הגשת תביעה ייצוגית

חוק תובענות ייצוגיות הוא החוק הקובע באילו מקרים ניתן להגיש תביעה ייצוגית, ומה התנאים להגשתה. הכרות עם הוראותיו של חוק תובענות ייצוגיות היא הכרחית לפני שמתחילים לשקול הגשת תביעה ייצוגית נגד גורם כלשהו, שכן, יתכן שהמקרה הרלוונטי כלל אינו נכלל ברשימת המקרים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית. טעות נפוצה שחוזרת

המשך קריאה
סילוק על הסף

סילוק על הסף של תביעה ייצוגית – באילו מקרים בית המשפט יסכים לכך?

סילוק על הסף הוא מצב בו בית המשפט לא דן בתביעה לגופו של עניין אלא קובע כי אין מקום מלכתחילה לדון בה, והתביעה מסולקת עוד לפני שהנתבע מגיש כתב הגנה. סילוק על הסף בתביעות ייצוגיות מאושר במקרים חריגים וקיצוניים ביותר, בהם ברור כבר מקריאה ראשונית שאין לבקשה לאישור התובענה כייצוגית

המשך קריאה
פנקס תובענות ייצוגיות

פנקס תובענות ייצוגיות – כך תגלו אילו תביעות ייצוגיות קיימות

פנקס תובענות ייצוגיות לא מסביר באילו מקרים ניתן להגיש תביעה ייצוגית. למדריך מפורט מהי תביעה ייצוגית ובאילו מקרים ניתן להגיש אותה לחצו כאן. פנקס תובענות ייצוגיות הוקם במטרה לאגד ולפרסם את כל התביעות הייצוגיות המוגשות. פנקס זה מסייע לאנשים לגלות אילו בקשות לאישור תובענות ייצוגיות הוגשו ואילו בקשות אושרו בפועל.

המשך קריאה
פניה מוקדמת לנתבע בתביעה ייצוגית

פניה מוקדמת לנתבע בתביעה ייצוגית – מדוע היא כה חשובה?

לסוגיית פניה מוקדמת לנתבע בתביעה ייצוגית יש השלכות רבות. בתביעה ייצוגית קיימים סיכונים ומכשולים רבים הניצבים בפני התובע הייצוגי. התובע הייצוגי הוא זה שנוטל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בתביעה ייצוגית, לרבות הוצאות המשפט (אשר עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים, ובמקרים חריגים לסכום העולה על מיליון שקלים). כמו כן,

המשך קריאה