הגשת תביעה קטנה או גדולה – הבדלים בין תביעות שונות

הגשת תביעה

עבודת הכנה טרם הגשת תביעה

הגשת תביעה איננה החלטה פשוטה משום שלרוב היא כרוכה בהשקעת כספים וזמן רב. על מנת למקסם את זיכויי הזכייה כדאי מאוד טרם הגשת תביעה לבצע עבודת הכנה אשר תקל ותסייע במהלך ההליך המשפטי.

תהיה זו טעות לוותר על עבודת הכנה טרם הגשת תביעה, שכן, יתכן שאתם תבססו את תביעתכם על מידע שגוי ולא מידע נכון שניתן היה להשיג טרם הגשת תביעה.

תיקון הטעות או צירוף ראיות חדשות שניתן היה להשיג טרם הגשת התביעה עשוי לעלות במהלך ההליך המשפטי בהוצאות משפט, ובמקרים אחרים פשוט לא יתאפשר.

אם בכוונתכם להגיש תביעה נגד חברה כדאי מאוד לפנות אליה בכתב טרם הגשת תביעה, לפרט את התלונה או הסוגיה הרלוונטית ולאפשר לה להגיב בכתב לטענות.

מכתב התגובה עשוי לכלול הסברים שמצד אחד עשויים לשכנע אתכם לוותר על הגשת תביעה (משום שייתכן שטעיתם או לא הייתם מודעים לפרט כלשהו, אשר בשלב זה הובהר לכם), ומצד שני, מכתב התגובה עשוי לכלול הודאה בטעות.

הודאה זו עשויה להיות המפתח להצלחת התביעה, ומומלץ מאוד לצרפה לכתב התביעה.

דרך נוספת לפנות לחברה עשויה להיות באמצעות הטלפון. במקרה שכזה מומלץ מאוד להקליט את השיחה על מנת שניתן יהיה להוכיח את אשר נאמר בה (טרם הגשת תביעה).

בית המשפט אינו מסתפק אך ורק בהקלטת השיחה עצמה, אלא יש לצרף ביחד עם הקלטת השיחה גם תמליל אשר בוצע על ידי איש מקצוע (אשר צירף את חוות דעתו ביחס לאיכות קובץ השמע והאם שומעים את הדיבור בצורה ברורה).

לאחרונה התייחס בית המשפט העליון להקלטת שיחות בין אנשים וקבע כדי מדובר בהתנהלות הנגועה בפגם מוסר. אל תופתעו אם קביעתו של בית המשפט העליון תוזכר במסגרת כתב ההגנה.

ראיה נוספת שניתן להעזר בה היא הקלטת וידאו. במקרה שבו תחליטו לצרף הקלטת וידאו כראיה לכתב התביעה, אל תשכחו לצרף תצהיר המבהיר מי ביצע את ההקלטה, באמצעות איזה מכשיר הקלטה, האם המכשיר פעל בצורה תקינה או לא, האם בוצעו עריכות או השמטות בהקלטה, האם מכשיר ההקלטה נמסר לצדדים שלישיים והאם יש חשש שצדדים שלישיים ערכו את ההקלטות.

דרך נוספת להוכיח את התביעה היא באמצעות עדים אשר יגיעו לבית המשפט.

במצב שבו אתם מתכננים להסתמך על עד מומלץ להחתימו על תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות. בהליכים מסוימים יש להגיש תצהיר של עדים התומכים בטענות התביעה, כבר במועד הגשת התביעה (לדוגמה: במסגרת הליך תביעה ייצוגית).

במקרה שעד מסר תצהיר, לצד שכנגד יש זכות לחקור אותו על הכתוב בתצהירו.

מומלץ מאוד להכין את כל הראיות המוזכרות עד כה לפני הגשת תובענה משום שהדבר יסייע לכם להבין עד כמה התביעה שלכם מבוססת (או לא). במקרה בו אתם לא מוכנים, כדאי לשקול לדחות הגשת תביעה עד להשלמת איסוף כל החומר ו/או איתור הראיות הנדרשות.

על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה מומלץ להתייעץ עם משרד עורכי דין העוסק בתחום הליטיגציה או עורך דין תביעות אזרחיות או כספיות על מנת שינחה אתכם כיצד לפעול וידאג לנסח את כתב התביעה בצורה הטובה ביותר.

הגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

הגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות עשויה להתאים לאנשים שאינם מעוניינים להסתייע בשירותי עורך דין (אשר לרוב כרוכים בתשלום) וכאשר מדובר בסוגיה משפטית פשוטה יחסית.

חשוב מאוד לבדוק טרם הגשת תביעה מה בדיוק מטרת התביעה. האם נדרש סעד כספי? האם נדרש צו כלשהו (לדוגמה צו מניעה או צו עשה)? או סעד אחר?

בדיקה זו, טרם הגשת תביעה, היא קריטית משום שייתכן שתגישו תביעה לבית משפט שכלל אינו מוסמך להעניק לכם את הסעד המבוקש.

כך לדוגמה; סימן ה' בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 קובע את סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות. נכון למועד כתיבת מאמר זה, סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות היא להעניק סעד כספי עד סכום 33,800 ש"ח או לתת צו המורה לתקן, להחליף או לבטל עסקה של מוצר, אשר שוויו אינו עולה על 33,800 ש"ח.

הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות אשר תדרוש סעד אחר, תוביל למחיקת התביעה או העברתה לבית המשפט המוסמך.

הגשת תביעה לבית משפט שאינו מוסמך לדון בה יוביל בהכרח לאובדן זמן יקר, ולעיתים גם לאובדן לכספים רבים (האגרה לא תוחזר וייתכן שתחויבו בהוצאות משפט).

שכפי שכבר צוין, הגשת תביעה קטנה איננה מחייבת פניה לעורך דין (ולעורך דין אסור לייצג תובעים או נתבעים במהלך הדיון, בהליך זה, אלא אם כן ניתנה רשות לכך מבית המשפט), אך יש לה גם מספר יתרונות בולטים נוספים:

 1. אגרה נמוכה בעת הגשת תובענה- אגרת בית המשפט במעמד הגשת תובענה עומדת על 1% מסכום התביעה (אך בכל מקרה לא פחות מ-50 ש"ח).
 2. מדובר בהליך מהיר (יחסית) – בניגוד להליכים אחרים (עליהם נפרט בהמשך) הנתבע חייב להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים בלבד. מדובר בפרק זמן קצר במיוחד. כמו כן, דיון בפני שופט נקבע, בד"כ, תוך חודשים ספורים. ברוב המוחלט של המקרים התיק יסתיים במהלך הדיון הראשון.
 3. מדובר בהליך לא פורמלי – הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות מבוצעת, לרוב, על ידי אנשים שאינם משפטנים ושאינם מכירים את הכללים. משכך, בית משפט לתביעות קטנות אינו מקפיד על הגשת תובענה בצורה נכונה, ועשוי לדון בתביעה שהוגשה בצורה לקונית ושלא נתמכה בראיות כלל.
 4. סיכון נמוך להוצאות משפט גבוהות – כידוע, הגשת תובענה שבסופו של דבר נדחית מובילה לחיוב בהוצאות משפט, אשר מטרתן להחזיר לנתבע חלק מההוצאות בהן נשא לצורך הגנתו. בתביעות קטנות לא נפסקות הוצאות משפט משמעותיות, ולרוב אינן עולות על מאות שקלים.

בניגוד לדעה הרווחת, פניה לבית משפט לתביעות קטנות בעלת חסרונות משמעותיים:

 1. כמות רבה של תביעות אשר מובילה את השופטים לגרום לצדדים להתפשר – בעקבות היתרונות הטמונים בהגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, מוגשות תביעות רבות. בכל יום דן שופט תביעות קטנות במספר רב של תיקים (אשר עשוי גם להגיע לעשרים תיקים ביום). בעקבות לחץ אדיר זה השופטים מנסים (ולעיתים אף כופים) לגרום לצדדים להתפשר. לחץ להתפשר עשוי לפגוע באדם אשר נפגע ומעוניין למצות את מלוא זכויותיו, הרי לשם כך פעל לצורך הגשת תביעה.
 2. הגשתם חמש תביעות קטנות בשנה אחת באותו בית משפט? הגשת תביעה שישית לא תתאפשר – בית משפט (ספציפי) לתביעות קטנות יקבל עד חמש תביעות קטנות בשנה מכל תובע. אם התובע חורג מסכום זה הוא יאלץ להגיש את תביעותו בבית משפט לתביעות קטנות בעיר אחרת או לפעול לצורך הגשת תביעה שאינה תביעה קטנה.
 3. הגשת תביעה ללא ליווי עורך דין – הגשת תביעה ללא איש מקצוע אשר ילווה אתכם עשויה להקטין את סיכויי ההצלחה שלכם, משום שלא תמיד ידוע לכם מה קובעות הוראות החוק, ולא פחות חשוב, פסיקות בתי המשפט בסוגיה בגינה אתם החלטתם להגיש תביעה.

מומלץ מאוד טרם הגשת תביעה קטנה, להגיע לאחד מבתי המשפט לתביעות קטנות, לשבת ולצפות במספר דיונים על מנת להתרשם מההליך. התוצאות עשויות להפתיע אתכם (לרעה).

יתכן שהדבר אף ישכנע אתכם לפנות לעורך דין לצורך הגשת תביעה בבית משפט השלום, אשר תתנהל בצורה פורמלית, תוך שמירה על מלוא זכויותיכם.

אתם מוזמנים לקרוא מדריך מקיף להגשת תביעה קטנה על מנת לקבל טיפים חשובים נוספים.

הגשת תביעה במסגרת סדר דין מהיר

בשלב זה אתם כנראה שואלים (ובצדק) מה זה סדר דין מהיר? ומדוע הגשת תביעה בסדר דין מהיר תסייע לכם?

סדר דין מהיר הוא הליך ייחודי לתביעות המוגשות בבית משפט השלום ואשר אינן עולות על סכום של 75,000 ש"ח.

הליך זה הוא הליך מהיר יותר ושונה מהליכים אחרים משום שבעת הגשת תביעה כספית בסדר דין מהיר ישנה חובה לצרף תצהיר לאימות העובדות, חוות דעת, רשימת מסמכים ואסמכתאות משפטיות אשר נמצאת בידי התובע (מסמכים עליהם הוא עשוי להתבסס במהלך התביעה).

תובע אינו יכול בעת הגשת תובענה שאינה עולה על סך 75,000 ש"ח, לבחור שלא להגיש אותה בסדר דין מהיר.

נתבע בהליך זה רשאי להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים, ואליו יש לצרף תצהיר, חוות דעת, רשימת מסמכים ואסמכתאות משפטיות. שימו לב: פרק הזמן העובד לנתבע לצורך הגשת כתב הגנה ארוך מעט מהרגיל (30 ימים) במטרה לאפשר לנתבע לערוך את כתב ההגנה באופן ממצה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים.

היתרון בהגשת תביעה בהליך זה הוא פרק הזמן שיש להמתין עד להגעה לדיון בפני בית המשפט. יתכן שידוע לכם שבתי המשפט נוטים לקבוע דיונים לעתיד הרחוק מאוד.

במקרה זה ישיבה מקדמית תקבע (ככל הניתן) לא יאוחר מ-30 ימים לאחר הגשת כתב ההגנה, והדיון בתובענה יתקיים לא יאוחר משישה חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה. מדובר בפרקי זמן מהירים ביחס להליכים אחרים.

תיאורטית, לאחר הגשת תביעה בסדר דין מהיר, ניתן להגיע לפסק דין (החלטה המסיימת את ההליך המשפטי), תוך פחות מעשרה חודשים.

הגשת תביעה בהליך זה שונה מאוד מהגשת תביעה במסגרת תביעות קטנות. הגשת תובענה בסדר דין מהיר כרוכה בתשלום אגרה בת 2.5% (כשמחציתה משולמת מיד עם הגשת התביעה), היא מחייבת פניה לעורך דין אשר בקיא בהליכים הפרוצדוראליים ובהוראות החוק רלוונטיות.

בית המשפט סלחן הרבה פחות לטעויות אשר מבוצעות על ידי הצדדים ולעיתים אף מחייב בהוצאות משפט לטובת הצד שכנגד.

הגשת תביעה במסגרת סדר דין מקוצר

החל מתאריך 1.1.2021 הליך משפטי זה בוטל.

סדר דין מקוצר זהו הליך במסגרתו ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב (סכום שלא צריכים לחשב אותו או לבצע הערכה כלשהי). הגשת תובענה בהליך זה מבוצעת על ידי אנשים פרטיים וחברות בעיקר במצבים הבאים:

 1. תביעה מכוח חוזה או התחייבות, לגביה יש ראיה בכתב.
 2. הגשת תביעה לצורך סילוק יד ממקרקעין או פינוי מושכר.

הגשת תביעה בסדר דין מקוצר מקנה יתרון מסוים לתובע משום שבשלב זה הוא לא נדרש לצרף תצהיר לכתב תביעתו ובנוסף לנתבע אין זכות אוטומטית להתגונן.

על מנת להתגונן מתביעה בסדר דין מקוצר על הנתבע להגיש בקשת רשות להתגונן תוך שלושים ימים ממועד הגשת תובענה, אליה יצורף תצהיר לצורך אימות העובדות.

הגשת תובענה בהליך זה מצריכה סיועו של עורך דין.

הגשת תובענה במסגרת סדר דין רגיל

הגשת תובענה בסדר דין רגיל משמעותה הגשת תובענה על סכום העולה על 75,000 ש"ח ושאינה עומדת בדרישות הרלווטיות לתביעה בסדר דין מקוצר.

לאחר הגשת תובענה בהליך זה יעמדו לרשות הנתבע (לאחר קבלת כתב התביעה) 60 ימים לצורך הגשת כתב הגנה. הליך זה מאפשר לדרוש מהנתבע (וגם מהתובע) לענות על שאלון ולגלות אילו מסמכים נמצאים ברשותו, על מנת שהתובע יוכל לעיין בהם.

הליכי גילוי מסמכים ושאלונים אלה כלים המאפשרים לצדדים לחשוף את מלוא המידע הרלוונטי להליך זה.

קיימות סנקציות מרחיקות לכת במקרה וצד אינו מקיים הליכים אלה. תובע שאינו מקיים הליכים אלה מסתכן במחיקת כתב תביעתו, ונתבע מסתכן במחיקת הגנתו. משמעות הדברים היא הפסד המשפט.

הגשת תובענה בהליך זה מצריכה סיועו של עורך דין.

הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית

תביעה ייצוגית זהו הליך משפטי שונה לחלוטין מהליכים אחרים. בניגוד להגשת תביעה אחרת הגשת תביעה ייצוגית מתחילה בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

הליך זה זהו הליך מקדמי במסגרתו יאלץ בית המשפט לבחון ולהכריע (בהתאם למבחנים בחוק תובענות ייצוגיות ופסיקות בית המשפט) האם ראוי לאשר הגשת תובענה ייצוגית נגד הנתבע.

הגשת תובענה ייצוגית מתחילה בדרך כלל כאשר אדם בודד או קבוצה קטנה של אנשים נתקלים במחדל קטן יחסית של חברה או רשות מקומית. מחדלים קטנים אלה בדרך כלל אינם מצדיקים הגשת תביעה נפרדת (לדוגמה: הגשת תביעה ייצוגית נגד קסטרו בגין אי החזרת עודף בסך 10 אגורות).

במסגרת תביעה ייצוגית התובעים הייצוגיים מייצגים את כלל האנשים אשר נפגעו מהחברה הנתבעת. כלומר, יתכן מאוד שברגע זה אתם חלק מתביעה ייצוגית ואתם כלל לא יודעים כל כך.

הגשת תובענה ייצוגית עשויה להוביל לפיצוי אשר מתחלק לשלושה חלקים:

 1. הפיצוי לקבוצה – הגשת תובענה נגד הגוף שפגע בצורה כלשהי בקבוצת האנשים אמורה בראש ובראש להוביל לפיצוי לאותה קבוצה. אמנם התובע הייצוגי הוא זה שהתחיל את ההליך המשפטי אבל הוא לא היחיד שצריך לקבל פיצוי, ובוודאי שלא פיצוי גבוה יותר מכלל חברי הקבוצה. יחד עם זאת, ככל שהפיצוי לכלל חברי הקבוצה יהיה גבוה יותר, כך הגמול לתובע הייצוגי (עליו נפרט בהמשך) יהיה גבוה יותר.
 2. שכר טרחת עורך דין – הגשת תובענה ייצוגית כרוכה בהשקעת מאמצים, ידע וזמן רב מצד עורך הדין. ככל שעורך הדין יצליח להוביל לפיצוי גבוה יותר לקבוצת הנפגעים, כך בית המשפט יפסוק לטובתו שכר טרחה גבוה יותר. שכר טרחת עורך הדין כמעט תמיד גבוה יותר מהגמול שישולם לתובע הייצוגי.
 3. גמול לתובע הייצוגי – הגשת תובענה ייצוגית כרוכה גם בסיכונים. כך לדוגמה; דחיית תביעה ייצוגית עשויה להוביל את בית המשפט לפסוק הוצאות משפט לטובת הנתבע. הוצאות אלה משולמות על ידי התובע הייצוגי ועשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים. יחד עם זאת, ככל שבית המשפט מוצא לנכון לאשר בקשה לאישור תביעה ייצוגית וככל שבסופו של ההליך המשפטי ניתן פסק דין סופי לטובת קבוצת הנפגעים, התובע הייצוגי יהיה זכאי לגמול כספי. מדובר בתשלום נוסף אשר ינתן אך ורק לתובע הייצוגי בעקבות הגשת תובענה ייצוגית.

כפי שהזכרנו, הגשת תובענה ייצוגית מתחילה למעשה בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. לנתבע ניתנת הזדמנות להגיב תוך 90 ימים (בניוגד ל-30 או 45 ימים בהליכים אחרים).

מדובר בפרק זמן ארוך במיוחד משום שהגשת תביעה ייצוגית מציבה את הנתבע, לרוב, בפני סיכונים הנאמדים במיליוני שקלים.

דחיית הבקשה לאישור תביעה ייצוגית תוביל לסיום ההליך, ובד"כ לחיובו של התובע הייצוגי בהוצאות משפט. אישור הבקשה מוביל להמשך ההליכים.

מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תביעות ייצוגיות.

שאלות נפוצות בעניין הגשת תביעה

 • מה גובה האגרה שיש לשלם בעת הגשת תביעה אזרחית?

  תלוי איזו תביעה מגישים ולאיזה בית משפט.
  ככל שמדובר בתביעה קטנה גובה האגרה הוא 1% מסכום התביעה, אך לא פחות מחמישים שקלים.

  אם מדובר בתביעה כספית לבית משפט השלום או המחוזי האגרה היא 2.5 אחוזים מסכום התביעה. 1.25% יש לשלם מיד עם הגשת התביעה, והיתרה בשלב מאוחר יותר.

 • הגשתי תביעה ושכחתי לדרוש בכתב התביעה סעד חשוב שרציתי. מה לעשות?

  צריכים להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה.

 • האם הגשת תביעה קטנה אפשרית דרך האינטרנט?

  כן, דרך אתר נט המשפט.

 • האם הגשת תביעה ייצוגית אפשרית ללא תשלום אגרה?

  כן. יש מספר עילות שלא מחייבות תשלום אגרה לצורך הגשת תביעה ייצוגית.

.

תוכן עניינים למאמר

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב