ביטוח רכב בתקופת קורונה – אין סיבה להפחית את התשלום

ביטוח רכב

בתאריך 16.6.2021 סולקה על הסף בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעסקה בהפחתת תשלום ביטוח רכב בתקופת קורונה (ת"צ 19832-04-20 צחי נחום ואח' נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה).

לטענת המבקשים היה צריך להפחית את תשלום ביטוח החובה, ביטוח מקיף וביטוח צד ג' משום שבתקופת הקורונה הנהגים לא עשו שימוש ברכביהם, או הפחיתו את השימוש ברכביהם, וכתוצאה מכך רכיב הסיכון לעניין ביטוחי רכב פחת משמעותית בתקופה זו.

בית המשפט: תשלום ביטוח רכב לא יופחת כי זוהי החלטה של הרשות המוסמכת

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על סילוקה של בקשת האישור על הסף, וקבע, בין היתר כך:

לאחר שחזרתי והפכתי בטענות הצדדים, כמו גם בבקשת האישור עצמה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל הבקשה ולהורות על סילוק התביעה כנגד המבקשת מחמת העדר יריבות בחזית המחלוקת מושא הדיון בתובענה הייצוגית הנדונה.

לא נעלמה מעיני ההלכה המורה כי רק במקרים חריגים ונדירים תסולק בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף, בהם ברור כי התובענה אינה מגלה עילה. ואולם, במקרה דנן בהינתן הטענות המועלות במסגרת בקשת האישור כמו גם הסעדים המבוקשים נחה דעתי כי בסוגיה הספציפית העומדת לדיון והיא הפחתת דמי הביטוח מכוח טענה של הפחתת סיכון ביטוחי נעדרת המבקשת כל סמכות או שיקול דעת לשנות את דמי הביטוח הנקבעים על ידי הרשות ועל כן דין התביעה נגדה להמחק מחמת העדר יריבות.

אנמק:

כמפורט לעיל, בקשת האישור מושתתת על הטענה כי יש להפחית את דמי הביטוח בגין הפחתת הסיכון הביטוחי בימי מגפת הקורונה, וזאת בדיעבד ולאחר שחוזה הביטוח כבר נכרת, היינו להתערב בדמי הביטוח שקבעה הרשות.

טענת המשיב כי עניינה של בקשת האישור הוא בשאלה אם יש לבצע החזר כספי לחברי הקבוצה של דמי הביטוח ששולמו על-ידם ולא בשאלת ההשבה אין בה כדי לשנות מהות הטענה. שהרי, בית המשפט אינו עוסק בשאלות תיאורטיות מקום לא ניתן ליישמן.

מקום בו אין חולק כי הרשות היא זו שקובעת את דמי הביטוח אותם רשאית המבקשת לגבות מן המבוטחים, במסגרת הוראות הדין כמפורט לעיל, לא קם למשיב פתחון פה כנגד המבקשת. ובהתאם, אין מקום להחיל כלפיה את הוראות סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח, המאפשר לחייבה להפחית למפרע ובדיעבד את דמי הביטוח עקב הירידה בסיכון.

במילים אחרות, מקום בו תביעתו הכספית של המשיב מבוססת על שינוי למפרע שיש לעשות בדמי הביטוח, זאת על פי סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח, ובהעדר תחולת הוראת סעיף זה על המבקשת לאור הסמכות שהוקנתה לרשות בקביעת תעריף הפוליסה ולנוכח הוראת סעיף 73 לחוק חוזה הביטוח המלמדת כי תחולת הוראות החוק מתאיינת כלפיה, אין למשיב כל יריבות עם המבקשת ועל כן דינה של בקשת האישור הנדונה כלפי המבקשת להידחות על הסף.

יובהר, כי המבקשת אינה זכאית לחסינות כללית מתביעות מכוח דיני הביטוח, דיני החוזים, דיני הנזיקין וכו' בהיותה גוף עסקי. ואולם, וחרף היבטיה העסקיים, מטרתה אינה השאת רווחים. המבקשת כפופה למאפיינים מיוחדים שאינם רגילים לגוף עסקי כמו החובה לבטח כל פונה בתעריף שנקבע על-ידי הרשות, ושאינו מסור כלל לשיקול דעתה כי אם נקבע ומוכתב לה על ידי הרשות וכל שינוי, ככל שניתן להעשות, יעשה רק על ידי הרשות.

למעלה מן הצורך, יוער כי הרשות בקובעה את דמי הביטוח אותם רשאית המבקשת לגבות ששיקוליה על פי דין שונים מהשיקול של סיכון גרידא.

לאור כל האמור לעיל, דין התביעה ובקשת האישור שהוגשו כנגד המבקשת להדחות על הסף. המשיב ישא בהוצאות המבקשת בסך של 10,000 ₪

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב