תביעה ייצוגית נגד סין בגין נזקי הקורונה – האם אפשרית?

תביעה ייצוגית נגד סין

פסיקה מעניינת בעקבות הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סין בגין נזקי נגיף הקורונה, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בישראל. עלתה השאלה האם לבית המשפט בישראל ישנה סמכות להכריע בסוגיה (ת"צ 53469-03-20 עמותת הרצליה למען תושביה נ' הרפובליקה העממית של סין, החלטה מיום 20.7.2021).

תביעה ייצוגית נגד סין בגין נזקי הקורונה אינה אפשרית עקב חסינות

בית המשפט המחוזי קבע כי אין לו סמכות לקבל תביעה ייצוגית נגד סין (על אף שלא הוגשה תגובת סין), וקבע, בין היתר, כך:

בהתאם לכללי המשפט הבין-לאומי המנהגי, למדינות זרות מוענקת חסינות מפני הליכים משפטיים אזרחיים במדינת הפורום. הרציונל המונח בבסיס מוסד החסינות הוא, כי מדינה כריבון זר, אינה שפיטה בשל עניינים שבמדיניותה בבתי משפט מקומיים של מדינה אחרת. תכלית הענקת החסינות נעוצה ברעיון השוויון בין ריבונים, השואב את כוחו ומעמדו מחסינותו של הריבון המקומי. רעיון זה טומן בחובו גם רצון מצד מדינת הפורום לזכות בהדדיות למול ריבונים זרים אחרים בנוגע לפעולות שלטוניות שלה [ראו הוועדה הציבורית להכנת חוק חסינות מדינות זרות מסמכי הוועדה 15 (2005) (להלן: "דו"ח הוועדה הציבורית")].

נקודת המוצא אם כן, היא קיומה של חסינות. דהיינו, הכלל השולט בכיפה הוא כי לא ניתן לכפות על מדינה ליישב מחלוקות בהן היא מעורבת, בפורום זה או אחר, ללא הסכמתה.

מכאן שככלל, חסינותה של מדינה זרה שרירה וקיימת, כל עוד לא חל אחד החריגים בחוק החסינות השוללים את תחולתה. אף שחסינותה של המדינה הזרה אינה מוחלטת, כאמור, הנטל להוכיח כי התקיימו נסיבות מצדיקות לשלול מהמדינה הזרה את חסינותה, רובץ לפתחו של בעל הדין המבקש מבית המשפט המקומי לקנות סמכות שיפוט כלפיה.

הנה כי כן, על פי הוראות סעיף 5 לחוק החסינות, החסינות הניתנת למדינה זרה מפני סמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל, לא תחול כאשר מדובר בתביעה שהוגשה בשל עוולה שבגינה נגרם נזק מוחשי לגוף או לרכוש, בכפוף לכך שהעוולה נעשתה בישראל.

מכל מקום, אף אם אצא מנקודת הנחה כי טענותיה של המבקשת לעניין זה תוכחנה, ואכן הנגיף הופץ כתוצאה מרשלנותה של המשיבה או אף כתוצאה מפעולה מכוונת מטעמה, דומה כי בנסיבות העניין לא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 5 לחוק החסינות, לשם החלת החריג הנזיקי לחסינות, שעה שהעוולה הנטענת בבקשת האישור לא בוצעה בשטחה של מדינת ישראל.

הנה כי כן, המבקשת אינה מפרטת אילו פעולות או מחדלים ספציפיים של המשיבה הם שגרמו, לטענתה, להפצת הנגיף ברחבי העולם. ממילא, כל הטענות המפורטות בכתב התביעה ובבקשת האישור אינן מצביעות על מעשה כלשהו שבוצע לכאורה בשטחה של מדינת ישראל על ידי המשיבה, אלא מתייחסות למעשים שבוצעו, לכאורה, בשטחה של המשיבה.

כאמור לעיל, פעולות שבוצעו לכאורה בתוך השטח הריבוני של הריבון הזר, אף אם גרמו כנטען לנזקים בטריטוריה של מדינת הפורום – מדינת ישראל – הן פעולות עליהן בבירור התכוון חריג הנזיקין לפסוח, שהרי כל פרשנות אחרת תביא לסיכול מטרת החסינות על כל המשתמע מכך, ואף לריקון תנאי חריג הנזיקין מתוכן.

זאת ועוד, כמפורט לעיל, בעניין יוספוב נקבע כי החריג הנזיקי אינו חל מקום בו מדובר בפעולה של מדינה זרה שבוצעה בשטחה של אותה מדינה, אך גרמה לנזקים בטריטוריה של מדינת הפורום. דומה כי זה בדיוק המקרה שלפניי. הגם שלא יכול להיות חולק כי התפשטותה של מגפת הקורונה גרמה לנזקים עצומים ורבים (גופניים וכלכליים) לאזרחי מדינת ישראל, הרי שהמעשים ו/או המחדלים הנטענים במסגרת כתב התביעה ובקשת האישור נעשו, לכאורה, בשטחה של המשיבה.

אף אם תאמר כי המשיבה אפשרה את הפצת הנגיף על ידי פתיחת גבולותיה, הרי שפתיחת הגבולות היא בפירוש מעשה שבוצע בתוך שטחה של המשיבה והחלטה המצויה במתחם שיקול דעתה, ועל כן חלה עליה חסינות. שנית, אשר לטענה כי הנזק הוא חלק מהעוולה, ועל כן, על פי הנטען, די בכך שהנזקים נגרמו בתוך שטחה של מדינת ישראל כדי להקים את החריג הנזיקי לחסינות, הרי שטענה זו סותרת את לשונו המפורשת של חוק החסינות.

כאמור לעיל, סעיף 5 לחוק החסינות אינו מסתפק בקרות הנזק בישראל וקובע כי לשם הקמת החריג הנזיקי נדרש שהעוולה כולה תתבצע בישראל. בענייננו, כאמור, לא עלה בידי המבקשת להצביע על עוולה שבוצעה בשטחה של מדינת ישראל.

לפני הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית תתייעצו עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב